Teraz Polska sportowa!

  • Fot. Stadion Narodowy
    Fot. Stadion Narodowy

Sukces organizacyjny pierwszego w Polsce wydarzenia sportowego na skalę europejską, jakim był turniej Euro 2012, udowodnił, że sport zwiększa reputację Polski za granicą, buduje markę kraju, przyciąga turystów i w niebagatelny sposób wpływa na gospodarkę i przychody do budżetu. Dlatego przyszłe wydarzenia sportowe organizowane w Polsce, takie jak halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce, mistrzostwa świata w siatkówce, wyścig kolarski Tour de Pologne czy starania Zakopanego i Krakowa o organizację olimpiady zimowej w 2022 r., powinny zostać wplecione w rządową strategię promocji Polski za granicą. Wzorcem tego typu działań powinny być dla nas ostatnie igrzyska olimpijskie w Londynie, gdzie wysiłki organizatorów były skupione na kibicach, zarówno tych na stadionach w Londynie, jak i przed telewizorami na całym świecie. Postawiono szczególny nacisk na widowiskowość wszystkich imprez i uroczystości (z ceremonią otwarcia i zamknięcia na czele). Celem długoterminowym organizacji wydarzenia sportowego rangi międzynarodowej powinien być wzrost liczby turystów, a co za tym idzie – wpływów do budże-tu. Z tego powodu oraz ze względu na rangę i wymiar ekonomiczny funkcję koordynatora wszelkich działań promocji kraju poprzez sport powinien objąć minister gospodarki.

Polski sport potrafi skupić wokół siebie coraz większe budżety pochodzące z dotacji państwowych i sponsoringu. Co ciekawe, w tej chwili obserwujemy rekordowe zainteresowanie biznesu prywatnego sponsoringiem sportowym. Dotychczasową praktyką było finansowanie sportu przez spółki Skarbu Państwa. Rynek sponsoringu w Polsce szacowany jest na 2,5 mld zł i stale rośnie.

Na tym polu polskie firmy dopiero zdobywają doświadczenie, ucząc się przeważnie na własnych błędach. Potrzebują dobrze wykształconej kadry zarządzającej projektami sportowymi, która będzie umiała dobrać firmie odpowiedni produkt (wydarzenie, sportowca lub drużynę), skonstruować grupę sponsorską oraz opracować program rozwoju projektu i algorytmy jego ewaluacji. Dzięki dobrze dobranej koalicji sponsorów oraz partnerskim zasadom współpracy zyskuje zarówno wydarzenie sportowe, jak i firma sponsora, odnosząc korzyści wizerunkowe i ekonomiczne.

Fundamentalnym problemem naszego kraju i przyczyną niepowodzeń w sporcie wyczynowym jest zaniedbanie na polu wychowania fizycznego w szkole i rodzinie. Ministerstwo Sportu i Turystyki, pragnąc zmienić ten stan rzeczy, wprowadziło do szkół programy aktywizacji dzieci i młodzieży, takie jak Mały Mistrz, Umiem Pływać czy Multisport. Budzi jednak zdziwienie brak zainteresowania Ministerstwa Edukacji Narodowej tą problematyką. Tymczasem potrzebny jest narodowy program promocji sportu i aktywności ruchowej społeczeństwa, który byłby koordynowany na szczeblu rządowym. Osiągnęliśmy bowiem katastrofalny stan kondycji fizycznej młodzieży, masowo likwidowane są kluby sportowe, a słynne orliki stoją zamknięte na cztery spusty, niewykorzystane z powodu dziurawej kieszeni samorządów.

Rozwój sportowy i wychowanie fizyczne młodzieży jest warunkiem sukcesów sportu wyczynowego i zdrowego społeczeństwa, z prawidłowo wykształconymi cechami ambicji, indywidualizmu i współpracy zespołowej, tak potrzebnymi w życiu zawodowym dorosłego obywatela. Pociesza fakt, że „pokolenie wielkiej zmiany”, czyli dzisiejsi 30- i 40-latkowie, powrócili do aktywności ruchowej – startują w imprezach masowych typu maratony, triathlon, biegi narciarskie. Miejmy nadzieję, że zainteresowania te zaszczepią swoim dzieciom.


Marzena Tataj

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.