Sztuczna inteligencja w walce z pandemią

  • fot. CNT UKSW
    fot. CNT UKSW

Od ponad roku próbujemy zmierzyć się z niespotykanym jak dotąd wyzwaniem w najnowszej historii świata - pandemią COVID-19. Pandemią, która przewróciła nasze życie do góry nogami. Codziennie zastanawiamy się, co zrobić, aby opanować wirusa? Jaką przyjąć strategię walki z pandemią? Jak skutecznie nią zarządzać?

Ciekawym rozwiązaniem umożliwiającym zarządzanie pandemią COVID-19 na poziomie całego kraju może być system działający w oparciu o technologię sztucznej inteligencji. System taki powstaje w ramach projektu ProME (“Prognostyczne modelowanie epidemii COVID-19”), który jest realizowany przez naukowców z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Warto podkreślić, że w projekcie uczestniczą specjaliści oraz wybitne autorytety z zakresu obliczeń matematycznych i medycyny. W badania zaangażowali się naukowcy data science, m.in. prof. Andrzej Szałas z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Marek Niezgódka, matematyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Projekt wspierają również uznani profesorowie medycyny: dr hab. n. med. Artur Antoniewicz – urolog, konsultant krajowy w dziedzinie urologii, prof. dr hab. n. med.  Wojciech Maksymowicz - neurochirurg, Kierownik Katedry, Klinika Neurochirurgii Uniwersytet Warmińsko Mazurski,  dr Paweł Jan Grzesiowski – polski lekarz pediatra, immunolog, doktor nauk medycznych oraz prof. Andrzej Mariusz  – polski lekarz, internista, alergolog i specjalista w zakresie zdrowia publicznego oraz ekonomista.

W wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych powstanie narzędzie monitorujące propagację epidemii oraz umożliwiające analizę rozprzestrzeniania się wirusa z uwzględnieniem zmiennych demograficznych i geograficznych. System oparty na sztucznej inteligencji posłuży przede wszystkim do symulacji zdarzeń związanych z rozwojem pandemii oraz umożliwi podejmowanie decyzji stosownym organom w zakresie wdrażania konkretnych działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa.

Jak to działa? System posiada kilka modeli umożliwiających prognozowanie. Jeden z nich analizuje i porównuje już zastosowane w Polsce różne rodzaje obostrzeń. Analiza ta jest prowadzona jednocześnie dla całego kraju, ale również dla mniejszych obszarów, np. gmin. System uczy się i na tej podstawie potrafi przewidywać, jakie mogą być skutki podjętych decyzji na konkretnym terytorium, np. jaka będzie liczba zarażeń i zgonów, jeśli zostaną lub nie zostaną wdrożone określone działania.

Inny model systemu umożliwia prognozowanie w zakresie zapotrzebowania opieki zdrowotnej na określone procedury medyczne. Dotyczy to szczególnych sytuacji, kiedy np. z powodu pandemii zostanie zamknięty szpital, czyli kiedy z systemu opieki zdrowotnej dla danego obszaru zostanie wyłączone jedno ważne ogniwo. System potrafi w takim przypadku wskazać, w jaki sposób należy przenieść (relokować) wskazane procedury diagnostyczne i lecznicze do innych, mniej obciążonych placówek medycznych, z zachowaniem płynności procedur oraz z utrzymaniem przepustowości tych jednostek.

Kluczową zaletą systemu ProME jest to, że symulacje dotyczące ww. scenariuszy można przeprowadzić stosunkowo szybko bez konieczności prowadzenia eksperymentów w realnym środowisku. Można więc w krótkim czasie zobaczyć, jakie będą skutki różnych decyzji. W wymiarze strategicznym system ProME umożliwi także szacowanie czasu powrotu służby zdrowia do jej normalnego funkcjonowania oraz pozwoli na ocenę kosztów niezbędnych do zwiększenia efektywności działania służby zdrowia w Polsce.

Prototyp systemu ProME będzie dostępny online w kwietniu tego roku, system będzie ogólnodostępny. Użytkownicy bez autoryzacji będą mieli dostęp do wersji uproszczonej systemu, co oznacza, że będą mieli dostęp do danych w postaci map, wykresów i tabel oraz będą mogli zapoznawać się z uproszczonymi symulacjami. Z kolei użytkownicy autoryzowani otrzymają dostęp do systemu w wersji rozszerzonej. W ramach tego dostępu otrzymają możliwość wyboru modelu, wprowadzania parametrów modelu, a także przeglądania danych z wersji rozszerzonej, w tym zaawansowanych symulacji oraz eksport danych.

Zapraszam na seminarium "Prognostyczne Modelowanie Epidemii COVID-19 (ProME)", które odbędzie się we wtorek 23 marca o godz. 16:30 w trybie online, bez rejestracji.

Zobacz seminarium

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.