Sprawdź, czy możesz zdobyć prestiżowe Godło „Teraz Polska” i zwiększyć sprzedaż

Konkurs „Teraz Polska” adresowany jest do przedsiębiorców i firm oferujących wysokiej jakości produkty lub usługi oraz jednostek wdrażających projekty innowacyjne.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniające następujące warunki formalne:

- podmiot prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy,

- podmiot nie prowadzi działalności na podstawie umowy licencyjnej lub franczyzowej,

- zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem własnej działalności zakładu zgłaszającego,

- zgłaszane produkty/usługi są obecne na rynku polskim od co najmniej 6 miesięcy.

Co warte podkreślenia, w Konkursie „Teraz Polska” wielkość firmy i branża nie ma znaczenia. Laureatami corocznie zostają zarówno małe rodzinne przedsiębiorstwa, jak i duże firmy działające na rynkach zagranicznych. Branże tradycyjne, takie jak spożywcza czy budowlana, a także startupy wykorzystujące sztuczną inteligencję. To właśnie ta różnorodność jest atutem polskiej gospodarki i Konkursu. Najważniejsze kryteria oceny to jakość, nowoczesność i innowacyjność produktu/usługi, a także efektywność działania firmy.

– Organizując ponad 30 lat temu pierwszą edycję Konkursu „Teraz Polska”, mieliśmy jeden cel: pokazać Polakom, że nasze rodzime produkty są dobrej jakości i z sukcesem mogą konkurować ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że polskim markom warto zaufać – kwituje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizatora Konkursu „Teraz Polska”.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 stycznia 2020 roku.

Chcesz by Twoja firma mogła oznaczyć produkty i usługi Godłem „Teraz Polska”? Skontaktuj się z nami! (tel. 22 826 01 91, e-mail: konkurs@terazpolska.pl). Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w przygotowaniu zgłoszenia.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.