Przede wszystkim ekologia

Początki firmy Byś Wojciech Byśkiniewicz sięgają roku 1976. Firma posiada zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych. Zaletą przedsiębiorstwa jest ekologiczne podejście do odbieranych odpadów poprzez ich zaawansowaną segregację oraz przekazywanie do ponownego przetworzenia. Atutami są także konkurencyjne ceny świadczonych usług, szybka reakcja na zmieniające się potrzeby klienta oraz 100 proc. polskiego kapitału.

Ekologia w parze z technologią

Byś to firma charakteryzująca się zrównoważoną gospodarką odpadami według zasady 3xR – Reduce, Reuse, Recycle. Ekologia i ochrona środowiska są dla nas taką samą wartością jak zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, co potwierdzają nasze liczne nagrody i certyfikaty, jak choćby ISO 9001:2008, ISO 9001:2009 oraz ISO 14001:2005.

Firma, będąca prekursorem nowatorskich rozwiązań, dysponuje obecnie nie tylko nowoczesną flotą pojazdów i maszyn, ale przede wszystkim najbardziej odpowiedzialnym podejściem do ochrony środowiska. W ramach prowadzonych działań w społecznościach lokalnych na terenie Mazowsza realizowany jest całoroczny program edukacji ekologicznej, skierowany do ludzi, którzy dbają o środowisko, a w szczególności do dzieci. Pogłębia on świadomość ekologiczną i zwraca uwagę na konieczność poszanowania zasobów przyrody, uczy mądrej konsumpcji oraz rozsądnego gospodarowania odpadami.

Dni otwarte, czyli co się dzieje ze śmieciami

W ramach realizowanych działań ekologicznych 11 maja firma Byś zorganizowała dzień otwarty w budynku instalacji przetwarzania odpadów. Sortownię, będącą najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zakładów mechaniczno-biologicznego sortowania odpadów, odwiedziło ponad 500 osób. Uczestnicy akcji zobaczyli, jak wygląda proces segregacji i przetwarzania śmieci, a także dowiedzieli się, jak ograniczyć ich ilość. Organizatorzy zaplanowali liczne konkursy, quizy i zabawy plastyczne dla dzieci i rodziców. Wszyscy oglądający instalację wzięli udział w losowaniu atrakcyjnych nagród: rowerów, sprzętu turystycznego, odtwarzaczy MP3 oraz aparatów fotograficznych.

Edukacja przede wszystkim

Sortownia na Bielanach odzyskuje aż 40 proc. szkła, plastiku czy papieru. Kolejne 40 proc. odpadów rozdrabnia i sprzedaje cementowniom, które produkują z nich paliwo alternatywne. Zaledwie 20 proc. śmieci ląduje na składowiskach. Dzięki temu firma nie jest skazana na korzystanie z wysypisk, nie musi się również obawiać restrykcyjnych unijnych norm dotyczących ochrony środowiska. Trudno o lepszy przykład ekologicznej firmy z prawdziwego zdarzenia. Wszystko w trosce o następne pokolenia, aby mogły żyć w czystym i nieskażonym odpadami środowisku. Dlatego też w ramach kampanii edukacyjnych pracownicy firmy organizowali warsztaty dla nauczycieli i uczniów, pomagali w przygotowaniu konspektów zajęć szkolnych. Ważnym akcentem prowadzonego programu edukacyjnego było wyprodukowanie ekologicznych gadżetów (długopisy z makulatury, bawełniane torby na zakupy, plany lekcji i zakładki promujące zbiórkę makulatury).

Podobnie jak w innych dziedzinach życia, tak i w dbałości o środowisko, od tego, czy wpoimy odpowiednie nawyki naszym dzieciom, zależy ich postawa w dorosłym życiu. Pracownicy Byś współpracowali w ramach Dnia Nauki zorganizowanego przez gimnazjalistów i licealistów ze szkół Polskiego Stowarzyszenia Promocji Oświatowych z ul. Wóycickiego w Warszawie oraz podczas konkursu „Liderzy selektywnej zbiórki odpadów”, realizowanego w mazowieckich szkołach.

Europa się uczy…

Szwedzi i Niemcy to weterani segregowania odpadów, gdyż robią to już od ponad 20 lat, a dzieci od najmłodszych lat są uczone, jak sortować oraz dlaczego warto to robić. Ale to warszawska instalacja przy ul. Wólczyńskiej jest najnowocześniejszą w Europie. W ramach realizowanej  kampanii  edukacyjnej na zaproszenie firmy Byś instalację obejrzało kilkanaście delegacji zagranicznych reprezentujących samorządy, organizacje  gospodarcze  czy ekologiczne. Pracownicy warszawskiej firmy z powodzeniem uczyli polskiego podejścia do odbieranych odpadów poprzez ich zaawansowaną segregację oraz przekazanie do ponownego przetworzenia.

Korzyści z kampanii

Prowadzone działania CSR przyniosły firmie wymierne korzyści. W ciągu ostatniego roku uzyskała ona wiele wyróżnień, a wśród nich nagrodę „Teraz Polska” czy Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Odnotowano również znaczny wzrost lokalnej świadomości społecznej w zakresie ekologii, zwiększone zaangażowanie pracowników i związanie z przedsiębiorstwem, a także poprawę konkurencyjności i wzmocnienie wizerunku firmy przyjaznej środowisku.

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.