Też gramy o jeden dzień dłużej

O Konkursie „Teraz Polska” z Andrzejem Czernkiem, członkiem zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, oraz Michałem Lipińskim, dyrektorem Konkursu, rozmawia Adam Mikołajczyk.
 

Adam Mikołajczyk: Przypomnijcie proszę, jaka była geneza Polskiego Programu Promocyjnego „Teraz Polska”.

Andrzej Czernek: Godło „Teraz Polska” narodziło się w 1991 r., zaraz na początku okresu polskiej transformacji, pod wpływem gwałtownego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a przy jednoczesnym deficycie doświadczeń nowoczesnej i skutecznej promocji. Początkowym celem organizatorów było zweryfikowanie polskich firm pod względem technologicznym i ekonomicznym oraz wyłonienie grupy najlepszych – przy zastosowaniu kryterium jakości produkcji i produktów. Dwadzieścia lat temu niewiele firm mogło potwierdzić jakość jakimkolwiek certyfikatem, nie mówiąc o certyfikacie ISO – tym bardziej doceniono znaczenie Konkursu.

Michał Lipiński: Równie ważnym celem była promocja najlepszych polskich produktów i usług w kraju i za granicą. Warto tutaj podkreślić, że twórcą logo był artysta grafik z warszawskiej ASP – prof. Henryk Chyliński, a autorem hasła „Teraz Polska” – aktor Wiktor Zborowski. Konkurs zyskał również patronat honorowy prezydenta RP.

AM: Pamiętam, że Konkurs od razu cieszył się dużym zainteresowaniem.

ML: Istotnie, bo sukcesy komercyjne pierwszych laureatów Konkursu były wprost spektakularne – niewielkie firmy działające lokalnie stawały się niemal z dnia na dzień poważnymi konkurentami dla wielkich zagranicznych potentatów. Dynamika sprzedaży nagrodzonych produktów wzrastała czasami kilkakrotnie.

AC: Dzisiaj trudniej jest odnieść sukces na rynku, niemniej jednak zainteresowanie startem w Konkursie nie słabnie, grono naszych laureatów rośnie, już ponad 500 firm może szczycić się zdobyciem Godła „Teraz Polska”. Wiele z nich wykorzystuje je w swojej strategii rozwoju. Wśród wyróżnionych są firmy, które zdobyły ten laur kilkakrotnie, za każdym razem za inny produkt bądź usługę (np.: Pol-Skone, SM Lazur, Z.Ch. Police, Prote Technologie dla Środowiska, Gerlach, Optimus, Mokate, Zelmer, Ergo Hestia, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów).

ML: Wyniki ostatnich badań ankietowych pokazują, że u bli-sko 80 proc. laureatów Godło „Teraz Polska” przyczyniło się do wzrostu sprzedaży, a udział w Konkursie zwiększył prestiż ich firmy i zaufanie u partnerów biznesowych. 54 proc. laureatów odnotowało także wzrost eksportu. Obecnie prawo do posługiwania się Godłem „Teraz Polska” posiada około 100 podmiotów, takich jak firmy globalne: Fakro, Blachy Pruszyński, Selena, Pol-Skone, Oknoplast, Lazur, Lidl, Zott, Hestia, Sokołów; ale też firmy rodzinne, np. Złoty Kłos, Sądecki Bartnik, Firma Księgar-ska Olesiejuk, Nalewki Staropolskie.

AM: Wśród tych podmiotów są również gminy i instytuty badawcze?

ML: Tak, ponieważ formuła Konkursu została rozszerzona w 2006 r. o edycję dla gmin i w 2007 r. o edycję dla przedsięwzięć innowacyjnych. Dzięki temu o Godło mogą ubiegać się miasta i gminy wyróżniające się pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

AC: Ogłaszając Konkurs „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, chcieliśmy uhonorować i promować polskich naukowców oraz inżynierów wdrażających nowatorskie rozwiązania technologiczne. Wiadomo przecież, że innowacyjność polskiej gospodarki to klucz do sukcesu na rynkach globalnych.

AM: Spotykamy się po Gali Finałowej XXIII edycji. Jaki był miniony rok?

AC: Nowością tej edycji był udział przedsiębiorstw reprezentujących zielone technologie. Wszystkie zgłoszenia zostały poddane wnikliwej ocenie przez niezależnych ekspertów, specjalistów różnych branż, pracowników instytutów i ośrodków naukowo-badawczych. Podczas weryfikacji produktów i usług szczególny nacisk został położony na jakość, nowoczesność i innowacyjność, a także niezawodność i efektywność działania firmy. Spośród wszystkich pozytywnie zaopiniowanych zgłoszeń Kolegium Ekspertów wyłoniło nominowanych do Godła „Teraz Polska”. Była to grupa: 35 produktów, 14 usług, 5 innowacji oraz 9 gmin.

ML: W dniu 6 maja 2013 r. w Hotelu Gromada w Warszawie miała miejsce wystawa nominowanych, która poprzedziła posiedzenie Kapituły Godła „Teraz Polska” pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa PAN. W głosowaniu tajnym wybrano laureatów, którym 3 czerwca podczas Gali w Teatrze Wielkim z satysfakcją wręczono statuetki „Teraz Polska”, doceniając ich pracę i wysiłek na trudnym, konkurencyjnym rynku. Autorem statuetki jest uznany rzeźbiarz Mirosław Filonik.

AC: Wraz ze Stołeczną Estradą, producentem koncertu, staramy się przygotować Galę uroczyście, dbając o jej wysoki poziom artystyczny. I tak w ubiegłym roku mieliśmy przyjemność wysłuchać recitalu światowej sławy sopranistki, Aleksandry Kurzak, której partnerował Sebastian Karpiel-Bułecka, solista rockowego zespołu Zakopower, a towarzyszyła orkiestra symfoniczna Teatru Wielkiego. Tegoroczną Galę uświetnił natomiast występ Stanisława Sojki ze specjalnym udziałem młodej artystki, Meli Koteluk, oraz orkiestry Sinfonia Viva. Dbamy zawsze o oprawę ceremonii nagradzania laureatów, zapraszając wyjątkowych gości ze świata polityki, nauki i kultury. To wyjątkowa okazja, aby podziękować polskim firmom za wytrwałość i konsekwencję działania w trudnych ekonomicznie czasach. To dzięki polskim małym i średnim przedsiębiorstwom, firmom rodzinnym, startupom polska gospodarka z sukcesem odpiera kryzys ekonomiczny i coraz śmielej wchodzi na rynki globalne.

AM: Kolejna edycja Konkursu już się rozpoczęła...

ML: Nasza Fundacja nieustannie pracuje na rzecz polskiej przedsiębiorczości i promocji marki Polska. Gramy tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka (która jest naszym zeszłorocznym laureatem w kategorii „Wydarzenie promujące Polskę”) – do końca świata i o jeden dzień dłużej. Już dziś zapraszam wszystkich do udziału w XXIV edycji Konkursu „Teraz Polska”. Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia 2014 r., a wszelkie informacje można pobrać ze strony www.terazpolska.pl.

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.