Promocja polskiej kultury za granicą a marka Polski

Mówiąc o marce narodowej jako o całości wizerunku, reputacji i autorytetu Polski oraz o brandingu narodowym, czyli procesie budowania marki, należy mieć na względzie rosnącą siłę oddziaływania kultury. Stanowi ona nieodłączną część atrybutów wykorzystywanych w promocji kraju obok walorów turystycznych i produktów eksportowych najwyższej jakości. Na te właśnie obszary stawiają państwa przodujące w rankingach Nation Brand Index.

Wizerunek Polski jest niezwykle cennym kapitałem wspomagającym realizację naszych aspiracji politycznych i gospodarczych oraz przyczyniającym się do sukcesu rynkowego polskich produktów, napływu kapitału zagranicznego, rozwoju turystyki. Kultura obok gospodarki musi stać się elementem wpływającym na skuteczne budowanie tego wizerunku – Polski jako kraju nowoczesnego, szanującego tradycję i kreatywnie wybiegającego w przyszłość. To właśnie kultura pozwala zagranicznemu odbiorcy lepiej zrozumieć Polskę, zbudować do niej zaufanie i skojarzyć ją z pozytywnymi wartościami, a już dziś jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych poza granicami kraju elementów marki narodowej. Niestety w Polsce ta rola kultury nie jest jeszcze w pełni doceniana. Bardzo często projekty kulturalne traktuje się jedynie jako tzw. oprawę, element towarzyszący wydarzeniom o charakterze politycznym czy gospodarczym, a nie główny cel działania.

Na tym tle wyróżnia się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje i wraz z instytucjami narodowymi konsekwentnie realizuje projekty mające na celu promocję kultury polskiej za granicą i promocję Polski poprzez kulturę. Krajami priorytetowymi są głównie państwa europejskie, w tym kraje sąsiedzkie – Niemcy i Rosja, kraje Partnerstwa Wschodniego, a także Wielka Brytania i Francja. Duże znaczenie mają wschodzące rynki – Chiny, Indie, Korea i Brazylia.

Instytucją mającą za zadanie promocję polskiej kultury za granicą jest utworzony w 2000 r. Instytut Adama Mickiewicza. W ostatnich latach zrealizował on ponad cztery tysiące wydarzeń kulturalnych na całym świecie, docierając do około 40 milionów odbiorców. Istotną rolę odgrywają także m.in.: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Teatralny, Instytut Książki oraz Instytuty Polskie podległe Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Skuteczność działań Instytutu Adama Mickiewicza i jego partnerów na całym świecie pokazał Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, realizowany w drugiej połowie 2011 r. w 10 priorytetowych stolicach świata: Brukseli, Berlinie, Londynie, Paryżu, Madrycie, Moskwie, Kijowie, Mińsku, Tokio i Pekinie. Program objął ponad 400 wydarzeń i został oceniony przez zewnętrzne agencje konsultingowe jako jeden z najbardziej pozytywnie odbieranych elementów polskiej prezydencji.

Głównym celem programu było pokazanie Polski jako kraju nowoczesnego i kreatywnego, kraju o bogatej tradycji i imponującej kulturze współczesnej. Projekty przygotowane przez Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami prezentowane były w najlepszych galeriach i klubach, na scenach i festiwalach, m.in. Bozar i La Monnaie w Brukseli, National Theater i Southbank Centre w Londynie, Martin-Gropius-Bau w Berlinie, Teatro Real w Madrycie czy Forbidden City Concert Hall w Chinach.

Trzon programu, który przebiegał pod hasłem „I, Culture. Made in the EU. Powered by Poland”, tworzyły tzw. projekty filarowe, firmowane nazwiskami ikon współczesnej polskiej kultury: Stanisława Lema, Czesława Miłosza i Karola Szymanowskiego. Projekty, które powstały wokół tych trzech twórców, były wielowymiarowe, zakładały bowiem zróżnicowane formy prezentacji i kanały dystrybucji. W programie znalazły się pokazy najciekawszych spektakli, filmów, koncerty muzyki poważnej i współczesnej oraz wystawy i akcje realizowane w przestrzeni publicznej. Wiele z projektów przygotowanych specjalnie z okazji polskiej prezydencji zyskało ogromne uznanie ze strony widzów i krytyków, jak uznana przez „Financial Times” za wydarzenie roku wystawa „The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland” w brukselskim Bozar, wystawa „Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” w Martin-Gropius-Bau w Berlinie, ekspozycja „Złote czasy Rzeczypospolitej” w Pałacu Królewskim w Madrycie czy prezentacja twórczości Aliny Szapocznikow w Centrum Artystycznym Wiels w Brukseli i Wilhelma Sasnala w londyńskim Whitechapel. Powstała specjalnie na prezydencję I, Culture Orchestra skupiająca młodych muzyków z krajów Partnerstwa Wschodniego i Polski odniosła sukces w najważniejszych salach koncertowych Europy.

Sukces promocji polskiej kultury podczas naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej stanowi ogromny kapitał i bodziec do działania w najbliższych latach. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Adama Mickiewicza planuje kolejne projekty promocyjne, które bez wątpienia wzmocnią wizerunek Polski za granicą. Już w przyszłym roku odbędzie się szereg wydarzeń związanych z obchodami Roku Lutosławskiego, rok 2014 zdominują obchody 600. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją, a na kolejne lata zaplanowano m.in. sezony polskiej kultury w Chinach i Rosji.


Dr Monika Smoleń

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.