Prof. Henryk Chyliński – autor Godła „Teraz Polska”

Henryk Chyliński, znany artysta grafik i malarz, zasłynął przede wszystkim jako twórca znaków firmowych wielu renomowanych firm i instytucji w Polsce i za granicą. Jest jednym z najwyżej cenionych grafików projektowych. Obecnie poświęcił się również malarstwu.

Pochodzi z Podlasia, którego piękno wpłynęło na kształtowanie się jego wrażliwości i wyobraźni. Ukończył liceum plastyczne w Zamościu, następnie studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Realia powojennej rzeczywistości sprawiły, że wbrew swym zainteresowaniom malarstwem wybrał Wydział Grafiki, który ukończył w 1962 r. Od 1972 r. pracował w swej macierzystej uczelni, zaczynając od stanowiska asystenta aż do uzyskania w 1997 r. tytułu profesora zwyczajnego, gdzie stworzył i prowadził Pracownię Serigrafii, a następnie Pracownię Projektowania Graficznego Reklamy, Opakowań i Wystawiennictwa; był dziekanem Wydziału Grafiki. Wykładał również na uczelniach w Damaszku, Ankarze, Łodzi. Obecnie prowadzi zajęcia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Jako projektant pracował m.in. w: Wydawnictwie Artystyczno-Graficznym, Młodzieżowej Agencji Wydawniczej, Teatrze Klasycznym w Warszawie, Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Metronex”, Agencji „Art” i agencji projektowej w Nowym Jorku.

Był wiceprezydentem ICOGRADA (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów), jest również ambasadorem ITC (Międzynarodowego Centrum Znaku Towarowego). 

Głównym polem jego działalności twórczej była grafika użytkowa, projektowanie opraw artystycznych wystaw międzynarodowych, plakatów, znaczków pocztowych, opakowań i przede wszystkim wspomnianych, znanych powszechnie znaków i identyfikacji firmowych, z których „wiele stało się cząstką naszego pejzażu” (Mieczysław Wasilewski). Jest laureatem licznych prestiżowych konkursów krajowych, m.in.: pierwszej nagrody w ogólnopolskim konkursie na Godło Promocyjne „Teraz Polska” (1992), pierwszego miejsca w konkursie na znak dla PKN Orlen, pierwszej nagrody w konkursie na logo Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie (2010), a także międzynarodowych, np. konkursu na znaczek pocztowy dla ONZ w Nowym Jorku (1970 i 1985) i Genewie (1978), na znak dla Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Helsinki, 1975), na plakat Deutsche Bank (RFN, 1988). Jego autorstwa są m.in. znaki: Polskiego Radia, Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, programu Poznaj Dobrą Żywność. „Każde jego dzieło, czy był to znaczek pocztowy, znak firmowy, plakat, czy grafika artystyczna, cechuje zawsze jedno: jest skończone – nic dodać, nic ująć” (Stanisław Wieczorek).

Zajmował się też grafiką warsztatową, w ramach której stworzył m.in. serię prac z zastosowaniem nowej w Polsce techniki – serigrafii.

Trzecim polem twórczej praktyki Henryka Chylińskiego jest malarstwo, do którego wrócił po latach, realizując młodzieńcze marzenia. Pierwsze prace to cykl wielkich płócien o eschatologicznej i odwołującej się do ogólnoludzkich problemów treści, zdeterminowanej tragicznymi przeżyciami autora. Wyrażone w nich uczucia: rozpaczy, wstydu, buntu, gniewu, lęku, określają tytuły prac, np.: „Pieta”, „Wstyd”, „Adam i Ewa”, „Transformacja”.

Otwarcie na nowe przeżycia i wyzwania artystyczne zaowocowały kolejnym cyklem zaskakujących płócien. Geometryczne figury – wydłużone, wyginające się sześciany – artysta uczynił „żywymi, czującymi podmiotami, istotami, które – tak jak ludzie – patrzą na siebie, spotykają się, gadają, kłócą, wchodzą w konflikty, smucą się, radują i bawią, stale uczestnicząc w jakichś akcjach, tak jak to określają ich tytuły: »Sjesta«, »Plaża«, »Trzy Gracje«, »Zagubieni«, »Antrakt«, »Euforia«, »Spacer«, »Cross«” (Aleksandra Melbechowska).

Prace Henryka Chylińskiego wystawiane były m.in. w: Ankarze, Damaszku, Lahti, Lüdenscheid, Moskwie, Pradze oraz Krakowie, Płocku, Warszawie.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.