Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Promotorem Polski 2020 ze Śląska (AUDIO)

Fot. Politechnika Śląska
Fot. Politechnika Śląska

Profesor, wybitny specjalista w wielu dziedzinach – od zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez zastosowanie metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów wojskowych.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty. Był kierownikiem i wykonawcą projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi, należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i instytucji naukowo-badawczych. Kierował 16 projektami naukowymi. Profesor jest współautorem 18 patentów, które są ściśle związane z tematyką prowadzonych badań i dotyczą dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych. W 2020 roku został nagrodzony platynowym medalem za „Modułowy system pomiarowy” podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG. W swojej działalności kładzie nacisk na rozwój współpracy świata nauki z przemysłem. Stąd m.in. jego zaangażowanie w powołanie Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 oraz utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. Od 2016 r. jest rektorem Politechniki Śląskiej. W tym roku został ponownie wybrany na czteroletnią kadencję. Politechnika Śląska pod jego kierunkiem uzyskała status laureata konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. W kadencji 2020–2024 został przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich.

— Wyróżnienie „Promotor Polski”, którym zostałem uhonorowany, to ogromny sukces przede wszystkim Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej – Uczelni, która w ostatnim czasie rozwija się bardzo intensywnie. Mamy ambitne plany: międzynarodową rozpoznawalność, doskonałe kształcenie i badania naukowe. Do tego zmierzamy — mówił podczas uroczystej gali JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk. — To z jednej strony ogromne wyróżnienie, ale także zobowiązanie. Przede wszystkim to bardzo prestiżowa marka „Teraz Polska” – godło, które od wielu lat jest rozpoznawalnym znakiem, sygnującym najciekawsze produkty polskiej myśli technicznej. Jest również synonimem sukcesu polskich produktów. Bardzo dziękuję Kapitule i serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom.

PRZECZYTAJ RELACJĘ Z UROCZYSTOŚCI PRZYZNANIA TYTUŁÓW PROMOTOR POLSKI

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” podczas EEC 2020 przyznała tytuły Promotora Polski. Uhonorowani zostali: Sonia Draga, Piotr Uszok i prof. Arkadiusz Mężyk. 3 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „Promotor Polski”. Wydarzenie odbyło się w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2020).

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od 30 lat jest organizatorem Konkursu „Teraz Polska”, którego celem jest wskazywanie najlepszych produktów i usług, wyróżniających się swoimi walorami jakościowymi. – Projekt „Promotor Polski” został zainaugurowany w 2017 roku właśnie tutaj, w Katowicach, przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Od tego czasu Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego utrwaliła swoją obecność na regionalnych kongresach gospodarczych, m.in. w Katowicach, Białymstoku, Toruniu, Świnoujściu i Warszawie, a tytułem zostało uhonorowanych już ponad 30 osób. Fundacja nagradza ludzi działających lub wywodzących się z danego regionu, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju. Chcemy promować sukcesy w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury, nauki, sportu, mające niewątpliwy wpływ na nasze poczucie tożsamości i na rozwój kraju – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Czytaj także

Najbardziej aktualne informacje o nowościach i promocjach
w naszym sklepie wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.