Polskie technologie medyczne są na globalnym poziomie

  • Krzysztof Mędrala, CEO MedApp SA. Fot. KAKA.media / Teraz Polska
    Krzysztof Mędrala, CEO MedApp SA. Fot. KAKA.media / Teraz Polska

Dziś na naszych cyfrowych łamach przedstawiamy laureata Konkursu "Teraz Polska"! MedApp S.A. to polska spółka technologiczna z siedzibą w Krakowie działającą w obszarze technologii wspomagających medyczną diagnostykę obrazową i medycynę cyfrową nowej generacji.

Od 2019 roku spółka jest obecna nie tylko w Polsce, ale również na wielu rynkach zagranicznych, rozwijając sieć dystrybucji w Europie (Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Kazachstanie i Finlandii) oraz w Brazylii. W 2022 r. została założona spółka zależna MedApp Germany GmbH, która będzie rozwijać sprzedaż w Niemcy, Austria i Szwajcaria. Partnerami technologicznymi spółki są: Microsoft , Google oraz OVH. MedApp współpracuje także z liderami rynku medycznego, takimi jak Johnson & Johnson oraz GEhealthyme w zakresie holografii 3D, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Jednym z najważniejszych produktów opracowanych przez MedApp jest przełomowa technologia trójwymiarowej wizualizacji obrazowych danych diagnostycznych, wspierająca planowanie i przeprowadzanie zabiegów medycznych. Za pomocą gogli HoloLens2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram, odzwierciedlający strukturę obrazowanego obszaru anatomicznego człowieka. Lekarz może obracać hologram, powiększać go, a nawet wchodzić we wnętrze struktur anatomicznych jedynie za pomocą gestów i komend głosowych, bez utraty sterylności i konieczności współpracy z dodatkowym technikiem.

Technologia CarnaLife Holo jest wykorzystywana przed zabiegiem operacyjnym w celu lepszego planowania i oceny zmian patologicznych.

- Godło Teraz Polska to rozpoznawalna marka, potwierdzenie jakości naszych rozwiązań oraz wagi naszej firmy dla polskiej gospodarki. Osoby, które nie mają dużej wiedzy w dziedzinie technologii medycznej, będą w stanie ocenić jakość naszych rozwiązań polegając na wiedzy ekspertów programu “Teraz Polska” - mówi Krzysztof Mędrala, CEO MedApp S.A.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.