O najważniejszych zaletach leasingu i laureacie Godła "Teraz Polska" - Pekao Leasing

  • Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu PEKAO LEASING Sp. z o. o. odbiera Godło
    Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu PEKAO LEASING Sp. z o. o. odbiera Godło "Teraz Polska". Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Leasing to popularna forma finansowania, która pozwala firmom i osobom prywatnym korzystać z różnych aktywów, takich jak samochody, sprzęt, czy nieruchomości, bez konieczności ich zakupu. Oto osiem głównych zalet leasingu. A kto jest najlepszym partnerem w obszarze leasingu, pożyczki, najmu? Oczywiście laureat Godła "Teraz Polska" - Pekao Leasing!

Niskie koszty początkowe

Leasing wymaga zazwyczaj niewielkiego wkładu własnego lub nawet go nie wymaga. To znacznie zmniejsza obciążenie finansowe na początku, co jest korzystne dla nowo powstałych firm lub osób prywatnych, które chcą uniknąć znacznego wydatku na zakup aktywu.

Ochrona przed przestarzałością

W przypadku leasingu, umowa na korzystanie z aktywu trwa przez określony czas. Po zakończeniu umowy można wymienić aktyw na nowszy model, unikając utraty wartości przez przestarzałość. W sektorze, gdzie technologia i wyposażenie szybko ewoluują, leasing jest atrakcyjną opcją dla tych, którzy chcą być na bieżąco.

Przewidywalność kosztów

Miesięczne raty leasingowe pozostają stałe przez okres umowy, co ułatwia planowanie finansowe i pozwala uniknąć nieoczekiwanych wydatków związanych z naprawą czy konserwacją.

Ulga podatkowa

W wielu jurysdykcjach, koszty leasingu mogą być zaliczane jako koszty operacyjne, co pozwala na odliczenie od dochodu przed opodatkowaniem. Daje to korzyści podatkowe dla firm, które korzystają z leasingu.

Dostęp do najnowocześniejszych technologii

Leasing pozwala na dostęp do najnowszych technologii i sprzętu bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów jego zakupu. To szczególnie ważne w branżach, które silnie zależą od zaawansowanego wyposażenia.

Mniejsze ryzyko utraty wartości

Przy leasingu, to firma leasingowa jest odpowiedzialna za ryzyko utraty wartości aktywu w wyniku zużycia, awarii czy innych czynników. W przypadku własności, osoba fizyczna lub firma ponosi pełną odpowiedzialność za wartość aktywu na własność.

Elastyczność

Leasing może być dostosowany do potrzeb indywidualnych klienta, takich jak okres trwania umowy, rozmiar wpłaty początkowej i struktura rat.

Zwiększenie płynności finansowej

Leasing pozwala zminimalizować blokowanie kapitału w długoterminowych aktywach. Płacąc tylko za użytkowanie aktywu, firmy mogą zachować większą płynność finansową, co może być korzystne dla inwestycji w inne obszary działalności.

Podsumowując, leasing oferuje wiele korzyści dla firm i osób prywatnych, w tym niskie koszty początkowe, ochronę przed przestarzałością, przewidywalność kosztów, ulgi podatkowe, dostęp do najnowocześniejszych technologii, mniejsze ryzyko utraty wartości, elastyczność i zwiększenie płynności finansowej. Decyzja o wyborze leasingu zależy od indywidualnych potrzeb, sytuacji finansowej oraz długoterminowych celów klienta.

Pekao Leasing jest głównym uczestnikiem rynku leasingu w Polsce od 28 lat

Obecny portfel aktywów oddanych w leasing to ponad 11 mld zł. Z usług Pekao Leasing mogą korzystać zarówno mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje.
Jedynym udziałowcem Spółki jest Bank Pekao SA. Od 7 czerwca 2017 r. spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA oraz Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.

Pekao Leasing oferuje szeroki zakres produktów leasingowych, takich jak leasing pojazdów, transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości, a także leasing technologiczny. O unikalności oferty spółki decyduje również bliska współpraca z Bankiem Pekao SA w zakresie kompleksowej obsługi klienta, a także współpraca z PZU SA, która przekłada się na zwiększenie konkurencyjności oferty spółki na rynku. Od ponad roku w strukturach Pekao Leasing działa multiagencja ubezpieczeniowa – PeUF Sp. z o.o., zapewniająca obsługę klientów spółki w zakresie ubezpieczeń.

Pekao Leasing mocno wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa

Firmy te są motorem napędowym makrosystemu gospodarczego Polski. Dlatego firma oferuje im specjalne warunki oraz udziela preferencyjnego finansowania. Istotna jest również posprzedażowa obsługa klienta. W ramach tego procesu Pekao Leasing uruchomił Portal Klienta, płatności online oraz Contact Center. Udogodnienia mają wpływ na szybki przebieg transakcji i dostęp do informacji, co wiąże się z dbałością o komfort klienta.

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.