Polski konsument jest patriotą

Polski konsument jest patriotą. Chętnie i często sięga po krajowe produkty i świadomie wspiera polską gospodarkę. Tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Centrum Badań i Analiz Rynku (ASM) na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Według najnowszych badań konsumenckich, miejsce pochodzenia produktu jest jednym z trzech głównych determinantów decyzji zakupowych, zaraz obok jakości i ceny. Na to kryterium podczas codziennych zakupów zwraca uwagę ponad jedna czwarta ankietowanych (27,4 proc.). Co więcej, ponad 35 proc. Polaków uważa, że kupowanie polskich produktów jest oznaką współczesnego patriotyzmu. Była to trzecia najpopularniejsza odpowiedź, którą wyprzedziły jedynie przywiązanie do polskiej kultury i tradycji oraz poczucie dumy narodowej. Warto także dodać, że jest to najwyżej sklasyfikowana forma patriotyzmu czynnego, czyli takiego, który przejawia się w konkretnym działaniu.

Świadomość konsumentów stale wzrasta. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę, że decyzje zakupowe jednostki mają wpływ na kondycję krajowej gospodarki i PKB. Można nawet powiedzieć, że od kilku lat panuje pewnego rodzaju moda na kupowanie polskich produktów, a zwłaszcza na wspieranie małych, lokalnych firm. Trend ten jest skutecznie wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy budują swoją markę w oparciu o regionalne pochodzenie, wielopokoleniową tradycję i polski kapitał. Nic dziwnego, skoro aż 83,4 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że mając możliwość wyboru należy kupować produkty polskiego pochodzenia

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od ponad 30 lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i wspiera ich w podejmowaniu decyzji zakupowych. Podczas corocznej edycji Konkursu, „Teraz Polska” kapituła ocenia i sprawdza jakość nominowanych produktów i usług, a następnie wyłania laureatów. Dzięki znakowi „Teraz Polska” klienci mogą łatwo i szybko zlokalizować polskie towary najwyższej jakości.Jako Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego cieszymy się ze zmian, jakie zaszły przez lata w świadomości społecznej, i z tego, że coraz częściej konsumenci wybierają polskich producentów i usługodawców. To dla nas dowód, że Polski Program Promocyjny odniósł sukces, a wartości, które nam przyświecają, zostały dostrzeżone i wpływają na decyzje zakupowe wielu milionów Polaków – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji „Teraz Polska”.

Konkurs „Teraz Polska” to wyjątkowa okazja, aby wyróżnić i nagrodzić polskie firmy, które wytrwale i konsekwentnie działają w tych niełatwych czasach. - Pamiętajmy, że to dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom, firmom rodzinnym i coraz liczniejszym startupom polska gospodarka z sukcesem odpiera kryzys ekonomiczny i śmiało wchodzi na rynki globalne – dodaje Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.