Polpharma – lider innowacyjności

  • Fot. Polpharma
    Fot. Polpharma

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań to najważniejszy warunek rozwoju we współczesnym, coraz bardziej konkurencyjnym świecie. Wygrywa ten, kto działa sprawniej, efektywniej, w inny, nowy, przynoszący dodatkową wartość sposób. Polska wciąż odstaje od Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacyjności. W UE ponad 2,5 proc. PKB jest przeznaczane na rozwój nauki, podczas gdy w Polsce to jedynie 1 proc., z czego 0,7 proc. pochodzi z budżetu państwa, a 0,3 proc. z budżetów przedsiębiorstw.

Przemysł farmaceutyczny na tym tle pozostaje najbardziej innowacyjną branżą w Polsce, a Polpharma jest liderem pod względem innowacyjności oraz efektywnej współpracy między przemysłem i światem nauki. Od kilku lat firma zdobywa w tej dziedzinie nagrody przyznawane przez uznane instytucje. W 2011 r. zajęła pierwsze miejsce na „Liście 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw” Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

W styczniu INE PAN nagrodził Polpharmę za najbardziej innowacyjny produkt w Polsce w roku 2012 – serię czterech substancji aktywnych z grupy leków przeciw osteoporozie: alendronian sodu, risedronian sodu, kwas zoledronowy i ibandronian sodu. Zastosowanie innowacyjnych technologii pozwoliło Polpharmie zwiększyć efektywność procesów wytwarzania tych produktów, podnieść konkurencyjność i zminimalizować wpływ produkcji na środowisko. Mimo że do sprzedaży trafiły na razie dwie spośród czterech substancji – alendronian sodu i risedronian – dzięki konkurencyjnym kosztom wytwarzania i wysokiej jakości Polpharma już w tej chwili zajmuje pozycję światowego lidera dla tych produktów, z 33 proc. globalnego rynku. Substancje oferowane przez firmę trafiają do 114 klientów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji, wśród których są najwięksi producenci leków generycznych na świecie. Tańsza substancja aktywna to w konsekwencji tańszy lek, co zwiększa dostępność nowoczesnej terapii dla pacjentów cierpiących na osteoporozę, która jest obecnie jedną z najczęstszych chorób starzejącego się społeczeństwa.


Fot. Polpharma

Opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową nowatorskich technologii dla czterech substancji odbyło się we współpracy z zespołem naukowców z Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej, pod kierunkiem prof. Janusza Rachonia. Dzięki współdziałaniu świata nauki i biznesu projekt o istotnej wartości innowacyjnej mógł wyjść poza skalę laboratoryjną, by przynosić korzyści społeczeństwu.

Polpharma poszukuje innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach swojego działania. Inwestuje znaczące środki w prace badawczo-rozwojowe. Wdraża innowacje procesowe i technologiczne, dzięki czemu postaci wytwarzanych leków są coraz bardziej przyjazne dla pacjenta, a procesy produkcyjne – bardziej efektywne i bezpieczne dla środowiska. Poprzez innowacyjne działania firma jest bardziej konkurencyjna na rynku i może oferować pacjentom jeszcze lepsze produkty. Polpharma wykorzystuje również nowatorskie metody w dystrybucji, promocji produktów oraz komunikacji z pacjentami i środowiskiem medycznym. Firma jest liderem w zakresie komunikacji z lekarzami za pomocą nowoczesnych narzędzi internetowych. Dzięki temu osiąga lepsze efekty sprzedażowe i nawiązuje bliższe relacje ze swoimi interesariuszami.

W związku ze zmianami, jakie zachodzą na światowym rynku farmaceutycznym, Polpharma podjęła strategiczną decyzję o wejściu w obszar innowacji biotechnologicznych, co wyznacza nowy kierunek w rozwoju firmy. W grudniu 2012 r. Polpharma zakończyła pierwszy etap budowy nowoczesnego centrum badań i rozwoju w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. W nowo wybudowanym ośrodku będzie prowadzić prace nad lekami biotechnologicznymi, biopodobnymi i bioulepszonymi, które umożliwią szerszy dostęp do skutecznej terapii pacjentom cierpiącym na schorzenia układu immunologicznego, układu nerwowego oraz choroby nowotworowe.

Centrum jest największym tego typu obiektem w Polsce. W oddanej do użytku części o powierzchni 600 m kw. uruchomiono pracownie badawcze umożliwiające rozwój i optymalizację procesów produkcji białek – od pomysłu, poprzez fazę laboratoryjną, aż do produkcji półtechnicznej. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt, niezbędny do efektywnej pracy ze skomplikowanymi białkami o wysokich masach cząsteczkowych, jakimi są przeciwciała monoklonalne. Cała inwestycja o powierzchni 2300 m kw. będzie obejmowała instalacje do produkcji półtechnicznej w systemie cGMP (current Good Manufacturing Practice – aktualna dobra praktyka wytwarzania).

Pod  koniec  stycznia  Polpharma uzyskała dofinansowanie z Narodowego  Centrum  Badań i Rozwoju w wysokości prawie 37 mln zł, co pozwoli firmie zintensyfikować  prace  nad pierwszym produktem biopodobnym. Produkty biotechnologiczne wymagają zainwestowania w badania i rozwój sum nieporównywalnie  większych niż klasyczne preparaty generyczne. Dlatego niezbędna jest współpraca z partnerami z innych firm oraz z ośrodkami akademickimi, a to z kolei stymuluje rozwój całego sektora biotechnologicznego w Polsce. Jest to także unikalna szansa połączenia potencjału najlepszych absolwentów, specjalistów z branży oraz naukowców z ośrodków akademickich w poszukiwaniu nowych rozwiązań, które umożliwią leczenie chorób zagrażających życiu.


Magdalena Rzeszotalska 

szef ds. public relations, Polpharma.
 

 

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.