Marka Polskiej Gospodarki

Pomysł opracowania Marki Polskiej Gospodarki powstał z potrzeby wzmocnienia międzynarodowej pozycji polskich branż, przyspieszenia międzynarodowej ekspansji polskich firm oraz umocnienia wizerunku Polski.

Aby lepiej zrozumieć, jak Polska może najlepiej się wyróżnić, Ministerstwo Gospodarki zleciło przeprowadzenie badań wizerunkowych. Blisko 10 tysięcy przedsiębiorców z różnych krajów wskazywało, z czym kojarzy im się Polska, jakie są mocne strony polskiej gospodarki oraz czy warto z Polską prowadzić współpracę biznesową. Wszystko po to, by stworzyć Markę Polskiej Gospodarki. Markę, która będzie służyć promocji Polski w świecie biznesu.

Okazało się, że najbardziej wartościowym i rozpoznawalnym walorem Polski są ludzie. Innymi słowy – największym atutem, siłą Polski jest talent Polaków. Na różne sposoby stworzyliśmy ten wspólny wizerunek w świecie biznesu, dzięki czemu jest to naturalny aspekt, który będzie od tej pory wykorzystywany w działaniach promujących polską gospodarkę na świecie.

Marka Polskiej Gospodarki ma również swoją szatę graficzną. Logo wykorzystuje barwy narodowe – biel i czerwień. Odwołuje się do sieci uzupełniających się ludzi, która układa się w literę P. Obok znaku graficznego widnieje napis Polska, dla którego dobrano specjalnie zaprojektowaną, łagodną czcionkę. Logo daje ogromne możliwości dalszej interpretacji graficznej, co pozwala na opracowywanie atrakcyjnych materiałów promujących polską gospodarkę.

To pierwsza w Polsce inicjatywa stworzenia wspólnej koncepcji wizualnej dla programu promocji polskiej gospodarki. Ważne jest, by logo miało praktyczne zastosowanie w biznesie. Dlatego Ministerstwo Gospodarki zachęca polskich przedsiębiorców do włączania się w program promocji, np. poprzez wykorzystywanie logotypu na swoich produktach lub materiałach promocyjnych.

Badania wykazały, że w działaniach promocyjnych należałoby położyć nacisk na przełamywanie negatywnych stereotypów o Polsce. Należy dążyć do wzmocnienia obecności pozytywnego wizerunku Polski w międzynarodowych środkach masowego przekazu, przede wszystkim poprzez działania public relations. W działaniach promocyjnych warto rozważyć wykorzystanie pozytywnego wizerunku polskiego kapitału ludzkiego, w pewnym stopniu rozpoznawalnego już na rynkach zagranicznych. Należy wziąć pod uwagę możliwość wykorzystania przedsiębiorców zagranicznych współpracujących już z Polską w roli „ambasadorów” promujących naszą gospodarkę.

Polscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że tak jak Marka Polskiej Gospodarki może pomóc im, tak i oni mogą wspomóc jej rozwój. Jak pokazują wspomniane wyniki badań, w zdecydowanej większości są chętni do umieszczenia logotypu MPG w sąsiedztwie własnego brandu. Biorąc pod uwagę fakt, że badanie zostało zrealizowane wśród największych polskich firm i przedstawicieli środowiska biznesowego, należy oczekiwać, że głos tych największych graczy jest reprezentatywny dla polskiego środowiska biznesowego. Tym samym liczymy na zaangażowanie przedsiębiorców w proces promocji Polski i polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych. Należy pamiętać, że przy wdrażaniu marki kraju należy mieć na uwadze konieczność wypromowania marki również wewnątrz kraju, tak aby mieszkańcy i przedsiębiorcy utożsamiali się z nią i sami ją tworzyli.

Proces tworzenia pozytywnego wizerunku Polski i umacniania pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej realizowany jest także poprzez branżowe programy promocji, które przyczynią się do wykreowania kilkunastu polskich specjalności eksportowych. Mają na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływanie na daną branżę jako całość. W tym celu wybrano 15 branż istotnych z punktu widzenia polskiego eksportu w roku 2012. Dla każdej branży w konsultacji z organizacjami przedsiębiorców została opracowana koncepcja programu promocji branży na trzy kolejne lata. W programie określono kilka (4–7) rynków docelowych, na których odbywać się będzie promocja branży. W sumie programami promocji objęte są 33 kraje.

 

Umowy na wszystkie programy branżowe zostały już zawarte. Zakres programów promocji dostępny jest na stronie internetowej MG: http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651/Branzowe+programy+promocji. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w programach branżowych powinni kontaktować się z realizatorami wybranymi do poszczególnych projektów, których wykaz znajduje się na podanej powyżej stronie Ministerstwa Gospodarki, a następnie składać wnioski o dofinansowanie udziału w imprezach promocyjnych.

Oprócz wspomnianych branżowych programów promocji realizowane są ogólne programy promocji zwiększające stopień rozpoznawalności Polski na świecie. Ideą realizacji programów promocji o charakterze ogólnym jest promocja polskiej oferty eksportowej, jak również promocja Polski jako kraju rozwiniętego gospodarczo, posiadającego innowacyjny potencjał produkcyjny i usługowy. Promocja polskiej oferty eksportowej odbywa się podczas dużych przedsięwzięć promocyjnych typu targi, wystawy, misje gospodarcze (np. we wrześniu 2012 r. Polska była krajem partnerskim na Targach ILA Berlin Show 2012).

W związku z koniecznością dywersyfikacji kierunków sprzedaży polskich produktów i usług poza UE w roku 2012 wybrano pięć rynków perspektywicznych: Algierię, Brazylię, Kanadę, Kazachstan, Turcję. W roku 2013 będą tam realizowane programy promocji, których celem są skoncentrowane, kompleksowe działania promocyjne obejmujące udział w wybranych targach, misjach gospodarczych (towarzyszą zaplanowanym wizytom polityczno-gospodarczym) połączonych ze spotkaniami matchmakingowymi, study tour dziennikarzy i organizacji producenckich, kampanią promocyjną ogólną w mediach i ewentualną kampanią w mediach branżowych. Działania realizowane będą przez wybranego w postępowaniu przetargowym organizatora programu. Podpisanie umów z organizatorami poszczególnych programów planowane jest do końca br., natomiast realizacja programów rozpocznie się 1 stycznia 2013 r. i potrwa do końca 2013 r.


Tomasz Ostaszewicz

Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.