Miasta i regiony przyciągają kapitał zagraniczny

Nowy inwestor podnosi atrakcyjność inwestycyjną regionu. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych to nie tylko nowe miejsca pracy, ale pojawienie się nowych technologii, standardów zarządzania oraz podniesienie atrakcyjności istniejących przedsiębiorstw.

Dziś władze samorządowe w pełni zdają sobie sprawę z powyższych korzyści i dokładają wszelkich starań, aby jak najlepiej zaprezentować swój region zagranicznemu biznesowi i pozyskać nowy kapitał. Polskie województwa są bardzo zróżnicowane  pod  względem  atrakcyjności inwestycyjnej, która w dużej mierze zależy od położenia geograficznego oraz procesów urbanistycznych. Niektóre województwa są na wygranej pozycji dzięki bliskości zachodniej granicy, portów nad Bałtykiem oraz rozwiniętej infrastrukturze transportowej. Pozostałe są w nieco trudniejszej sytuacji – brak lotnisk czy dróg ekspresowych to duże przeszkody w pozyskiwaniu np. inwestorów z sektora produkcyjnego.

Jednym z atutów w walce o inwestycje jest specjalizacja. Analiza atutów regionu bądź głównego profilu działalności przedsiębiorców pozwoli ustalić, w jakim obszarze województwo ma największe szanse na pozyskanie inwestora. Kolejnym etapem jest odpowiednie przygotowanie kadr – i tu niezbędna jest współpraca ze środowiskiem naukowym. Pozytywnych efektów takiej kooperacji jest w Polsce coraz więcej. Na sukces podkarpackiej Doliny Lotniczej wpłynęła bez wątpienia aktywność wielkich koncernów z sektora, które wskazują lokalnym szkołom zawodowym i uczelniom wyższym kierunki kształcenia. Województwo zachodniopomorskie jest atrakcyjne dla inwestorów niemieckich nie tylko ze względu na bliskość geograficzną, ale również dostępność pracowników posługujących się ich rodzimym językiem.

Inwestor zagraniczny w gminie przyciąga kolejnych dzięki swojej success story i efektowi kuli śnieżnej. Jego rozwój potwierdza, że w regionie istnieje przyjazny klimat dla biznesu, co stanowi najbardziej wiarygodną reklamę. Ponadto w otoczeniu inwestycji pojawiają się kolejne, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie firmy na poddostawców, kontrahentów czy usługodawców.

W przypadku inwestorów z sektora produkcyjnego najskuteczniejszym magnesem będzie dobrze przygotowany teren inwestycyjny. Według standardów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych działka powinna mieć powyżej dwóch hektarów, uregulowany stan prawny, jednego właściciela, dostępne media i być zlokalizowana w pobliżu drogi szybkiego ruchu i/lub bocznicy kolejowej. Takie działki najszybciej znajdują nabywców – pod warunkiem, że oferta zostanie odpowiednio przygotowana i wypromowana. Opis terenu powinien być zredagowany w języku angielskim, posiadać szczegółową mapę okolicy i zawierać zdjęcia lotnicze. Nie należy także zapominać, jak ważna jest aktywna postawa władz regionu w obsłudze inwestora. Anglojęzyczni pracownicy urzędu oraz strona internetowa w języku obcym to podstawa. W ostatnim czasie władze samorządowe poczyniły w zakresie obsługi inwestora ogromne postępy. Przede wszystkim urzędy regionalne zaczynają traktować inwestora jak klienta, a nie jak petenta. Zespół specjalistów, który potrafi przekazać lokalną specyfikację oraz prawne zakręty, ma często nieoceniony wkład w decyzję inwestora o lokalizacji projektu.

Nie wystarczy dysponować atrakcyjnym terenem inwestycyjnym, należy go również dobrze wypromować. Istnieje wiele sposobów promocji oferty gminy: misje inwestycyjne i gospodarcze, portale internetowe czy też targi. Dwa razy w roku odbywają się międzynarodowe targi inwestycyjne – MIPIM w Cannes oraz Expo Real, w których władze regionalne uczestniczą coraz częściej.

Jedną z form promowania miejsc atrakcyjnych inwestycyjnie jest organizowany przez PAIiIZ konkurs „Grunt na Medal”, który przynosi wymierne efekty. Wyróżnione działki są prezentowane w pierwszej kolejności. Stanowią wybór najlepszych ofert inwestycyjnych w Polsce. W efekcie laureaci konkursu „Grunt na Medal” bardzo szybko pozyskują nowych inwestorów.

Konstruując ofertę inwestycyjną, nie powinno się zapominać o lubianym przez wielu przedsiębiorców pakiecie  zachęt – firmy działające w Polsce mają wiele możliwości dofinansowania swoich projektów. Prawdziwym kołem napędowym dla regionu są specjalne strefy ekonomiczne, które kuszą inwestorów zwolnieniami podatkowymi czy ofertą infrastrukturalną. Polska jest obecnie największym beneficjentem środków unijnych. Poza funduszami przeznaczonymi na duże projekty istnieją dofinansowania z programów regionalnych, którymi dysponuje każde z województw i z których mogą korzystać mniejsze przedsiębiorstwa. Dodatkowo województwa położone przy wschodniej granicy Polski – uznane za regiony o niskiej atrakcyjności inwestycyjnej – otrzymały wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Ma być ono lekarstwem na główne problemy makroregionu, czyli słabszą  dostępność  kadry  oraz  utrudnienia  związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury.

Pozyskanie inwestora to sukces, ale nie można spoczywać na laurach. Równie ważne jest jego utrzymanie, a więc tzw. aftercare. Samorządowa, spójna polityka inwestycyjna to przede wszystkim kompleksowa pomoc na każdym etapie procesu, zaczynając od pierwszej wizyty inwestora, poprzez analizę mocnych i słabych stron lokalizacji inwestycji i decyzję o podjęciu i uruchomieniu działalności, po opiekę poinwestycyjną. Zadowolony inwestor to najlepsza wizytówka regionu.


Krystyna Olesińska

Kierownik Wydziału Public Relations Departament Promocji Gospodarczej
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.