O wartościach w biznesie – sonda

Czy w biznesie istotne są wartości pozaekonomiczne? A jeżeli tak, to jakie i dlaczego? I czy jest możliwe, by firma w imię ich upowszechniania zrezygnowała z części zysku? Aby znaleźć odpowiedzi na tak postawione pytania, poprosiliśmy o komentarz prezesów przedsiębiorstw działających na polskim rynku.

 

Jarosław Wittstock, wiceprezes Zarządu Grupy Lotos SA ds. korporacyjnych

W zakresie działań społecznych Grupa Lotos angażuje się w trzy kluczowe obszary: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wyrównywanie szans społecznych oraz ochronę środowiska.

Kluczowy jest dla nas aspekt środowiskowy. Prowadzimy działania informacyjno-edukacyjne, realizując program „Kierunek Bałtyk” dotyczący ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, w szczególności ochrony morświna bałtyckiego. Wynika to między innymi z nadmorskiego położenia rafinerii Grupy Lotos. Zwiększamy też świadomość na temat szkodliwości plastiku dla środowiska, w którym żyjemy.

W Lotosie działamy również na rzecz społeczeństwa, pracowników i kontrahentów. Od blisko dwóch dekad realizujemy własny program społeczny oraz wspieramy liczne inicjatywy propagujące bezpieczeństwo na polskich drogach. W latach 2001–2013 prowadziliśmy program „Akademia bezpieczeństwa Lotos”, zaś w 2014 r. zainaugurowaliśmy program „Lotos – mistrzowie w pasach”. W 2009 r. Grupa Lotos została sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Od 2006 r. w bezpośrednim otoczeniu zakładów produkcyjnych Lotosu prowadzimy program społeczny „Dobry sąsiad”. Realizowaliśmy projekty: „Piłkarska przyszłość z Lotosem”, „Dynamiczni seniorzy z energią”, „Szukamy następców mistrza”. Lotos jest również mecenasem Festiwalu Naukowego E(x)plory.

Doceniamy działania, dzięki którym regiony zwiększają swój potencjał i atrakcyjność w sferze oferty kulturalnej. Jesteśmy stałym partnerem takich wydarzeń, jak Gdańsk Lotos Siesta Festival, Lotos Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa, Lato Teatralne w Teatrze Atelier. Angażujemy się we współpracę z Operą Bałtycką, koncerty charytatywne, festiwale muzyczne i teatralne.

Z roku na rok wzrasta liczba spółek podejmujących działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i wpisujących je w długofalowe strategie biznesowe. Działania te wspierają rozwój rynku kapitałowego, budując zaufanie inwestorów i dostarczając im narzędzi do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa oznacza zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy.

Grupa Lotos zapewnia dobre i bezpieczne warunki pracy, stosuje standardy etyczne w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, wnosząc wymierny wkład w rozwój regionu z poszanowaniem środowiska i zasad dobrego sąsiedztwa. Charakteryzuje nas dojrzałe i kompleksowe podejście do społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Koncern jest zaangażowany we wdrażanie i upowszechnianie dobrych praktyk.

Prowadzimy działalność, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnych, jak i wyzwania społeczne oraz środowiskowe występujące na terenach naszego oddziaływania. Czujemy się odpowiedzialni za jakość życia w otoczeniu zakładów produkcyjnych należących do koncernu.

Zgodnie ze strategią CSR Grupy Lotos koncentrujemy swoje wysiłki na tych obszarach życia, które dotyczą członków danej społeczności oraz są ważne dla działalności przedsiębiorstwa. Dzięki tej specyficznej wspólnocie celów nasza firma ma szansę wnieść rzeczywisty wkład w rozwój społeczny, a co za tym idzie – czerpać korzyści także z wartości pozaekonomicznych.

Iwona Szmitkowska, prezes Zarządu Work Service

Work Service jest największą agencją pracy w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdego roku pomagamy znaleźć pracę dla 300 tys. osób, zarówno Polaków, jak i cudzoziemców. Od początku istnienia dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić biznes uwzględniający potrzeby wszystkich naszych interesariuszy. Wartości pozaekonomiczne – szacunek, wysoki standard obsługi, rzetelność, wysokiej jakości komunikacja, empatia i życzliwość – są dla nas drogowskazem w naszej działalności biznesowej. W 2014 r. przyjęliśmy strategię odpowiedzialnego biznesu opracowaną przy wykorzystaniu międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000.

Wierzymy, że nasza firma może i powinna mieć wkład w rozwój pracowników, a także rynku pracy w Polsce. Naszym celem jest zmieniać rynek pracy z korzyścią dla wszystkich. Z jednej strony jako profesjonalny partner i doradca, z drugiej – pracodawca pierwszego wyboru i dzięki temu wiarygodny partner dla firm i kandydatów.

Świadomie przeznaczamy część naszego zysku na realizację celów społecznych i traktujemy to jako dobrą inwestycję – w naszych obecnych pracowników i przyszłe pokolenia.

W 2013 r. założyliśmy Fundację Work Service, której celami są m.in. aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W ciągu pięciu lat działalności na realizację celów społecznych przeznaczyliśmy niemal półtora miliona złotych.

Maciej Mazurkiewicz, prezes Zarządu Funtronic

Wartości pozaekonomiczne w dzisiejszym biznesie to już nie opcja, ale raczej konieczność. Kluczem do sukcesu każdej firmy jest zgrany i zmotywowany zespół. Taki cel osiąga się poprzez jasne i uczciwe zasady panujące w pracy oraz szczere zainteresowanie okazywane pracownikom przez menedżerów. Podam przykład. Od roku pracuje u nas pani, która wychowuje dwoje dzieci. Kiedy jedno z nich zachorowało, bała się wziąć zwolnienie lekarskie na opiekę nad nim, gdyż jej poprzedni pracodawcy tego nie akceptowali. Gdy wyjaśniliśmy, że w naszej firmie pracownik i jego rodzina są bardzo ważni, jej motywacja i zaangażowanie w pracę wzrosły. Pracownik, który może liczyć na pomoc i zrozumienie ze strony firmy, bardziej się z nią utożsamia.

Zysk jest podstawowym celem każdej firmy, jednak wielkość zysku czy wycena samej spółki to już inna kwestia. O wartości każdego przedsiębiorstwa decydują przede wszystkim jego aktywa, w tym ludzie. Na cóż się przyda duży dochód w firmie osiągnięty kosztem wyeksploatowania załogi czy wypalenia zawodowego jej poszczególnych członków? Tylko z wypoczętym i zmotywowanym zespołem można podbijać świat. Mam świetny przykład. Jakiś czas temu opracowywaliśmy prototyp urządzenia dla kontrahenta zewnętrznego. Zbliżał się termin oddania prac, a my wciąż nie mieliśmy rozwiązanego problemu z prawidłowym chłodzeniem tego urządzenia. Jako że byliśmy w przededniu długiego majowego weekendu, dałem pracownikom wolne, a kontrahenta poinformowałem o możliwym opóźnieniu i gotowości zapłacenia kar umownych. Kluczowi pracownicy – w ogóle mnie nie informując – zrezygnowali z zaplanowanych urlopów i rozwiązali problem na czas. Tym razem to oni poczuli, że muszą pomóc firmie. Uzasadniona rezygnacja z części zysku stała się w tym przypadku świetną inwestycją na przyszłość.

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.