Nowa galeria sztuki starożytnej w MNW – 1800 zabytków starożytności w Warszawie

  • Fot. MNW
    Fot. MNW

W grudniu Muzeum Narodowe w Warszawie będzie świętować zakończenie trwającego prawie dziesięć lat projektu rearanżacji Galerii Sztuki Starożytnej. Nowa galeria będzie dostępna dla zwiedzających po ponownym otwarciu Muzeum, prawdopodobnie w styczniu 2021 roku. Obecnie MNW pozostaje niedostępne dla publiczności z powodu pandemii. Ekspozycja powstaje dzięki dotacji Unii Europejskiej.

Na zakończenie 2020 roku MNW przygotowało wyjątkową atrakcję. Po blisko dziesięciu latach przerwy sztuka starożytna powróci na stałe do sal wystawowych Muzeum. Formalnie inwestycja zostanie zakończona w grudniu. Zwiedzający będą jednak mogli obejrzeć nową ekspozycję dopiero po ponownym otwarciu Muzeum, które od 29 października pozostaje nieczynne z powodu pandemii. – Już niebawem, gdy tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, udostępnimy publiczności Galerię Sztuki Starożytnej po gruntownym remoncie i w zupełnie nowej aranżacji. Takie wydarzenie w historii polskiego muzealnictwa zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. Nowa galeria jest efektem wspólnej pracy i zaangażowania wielu kuratorów, badaczy antyku, konserwatorów, pracowników i kolejnych dyrektorów Muzeum. Fakt, że to mnie przypadł w udziale zaszczyt dokończenia projektu i otwarcia ekspozycji, jest dla mnie wyróżnieniem – podkreśla dyrektor MNW Łukasz Gaweł. Zbiory sztuki starożytnej Muzeum należą do największych i najbogatszych w Polsce.

Perły kolekcji

W nowej galerii znajdzie się około 1800 uporządkowanych chronologicznie zabytków starożytnych cywilizacji Egiptu, Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. Do najciekawszych należą m.in: sarkofag i kartonaż kapłana Hor Dżehuti z mumią nieznanej kobiety, zapisany hieroglifami papirus z Księgą Umarłych (niemal 10-metrowej długości), rytualne ślepe wrota z mastaby egipskiego urzędnika imieniem Izi czy portret młodego chłopca pochodzący najpewniej z oazy Fajum (Egipt). Do najcenniejszych obiektów należy pochodząca z Iranu złota maska (protoma) w kształcie głowy byka. Zaprezentowane zostaną także monumentalne rzeźby antyczne z marmuru. Jedną z sal wypełnią zabytki wyrafinowanego greckiego malarstwa wazowego. Będzie można tu podziwiać m.in. naczynie z wizerunkiem poetki Safony. Na ekspozycji znajdzie się także wiele innych wybitnych dzieł sztuki. Prezentowane dzieła poddano gruntownej konserwacji, dzięki czemu odzyskały one swój niepowtarzalny blask. Wystawa ukaże więzi łączące starożytne kultury, opowie także o recepcji antyku w czasach nowożytnych.

Ponadczasowa aranżacja

Charakter nowej Galerii Sztuki Starożytnej współtworzy gra świateł i cieni. Jasna kolorystyka ścian przywołuje obraz pustynnego piasku i egipskiego słońca. Rozświetlone przestrzenie sąsiadują z mrokiem sal przypominających wnętrza antycznych grobowców i rzymskich katakumb. Jedno z pomieszczeń w całości pokrywają hieroglify, inne przypomina wnętrza rzymskiego domu. Nowa Galeria Sztuki Starożytnej to także szlachetność materiałów wykorzystanych do jej budowy, m.in. naturalnego malachitu, z którego wykonano elementy zdobień czy marmuru posadzek pod greckimi i rzymskimi posągami. Odległa przeszłość łączy się tu ze współczesną technologią. Zwiedzający będą mogli skorzystać z urządzeń multimedialnych. Ekspozycja jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt aranżacji przygotowała i zrealizowała pracownia Nizio Design International.

Starożytni podobni do nas

Pozostawione przez starożytnych dzieła sztuki i przedmioty codziennego użytku tworzą opowieść o ludziach pod wieloma względami podobnych do nas: podążających za pasjami i zmagających się ze słabościami, rodzinnych i towarzyskich, skorych do rozrywek, dążących do władzy i luksusu, zajętych pracą i płacących podatki, pamiętających o obowiązkach wobec bogów i o swoich zmarłych. – Na starożytnych spoglądamy z oddali wieków i trudno nam sobie wyobrazić, co mogliby mieć z nami wspólnego. Próbą odpowiedzi na pytanie, jakimi ludźmi byli i co było dla nich ważne, jest nowo otwarta galeria. Prezentowane na wystawie przedmioty, używane przez starożytnych od święta i na co dzień, pokazują nam, że zmieniają się warunki cywilizacyjne, w których żyjemy, ale ludzka natura i potrzeby człowieka przez wieki pozostają niezmienne – podkreśla dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, kierująca zespołem kuratorskim Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej MNW.

Pochodzenie kolekcji MNW

Większość zabytków w Galerii Sztuki Starożytnej należy do kolekcji MNW. Są wśród nich dary osób prywatnych (np. Władysława Semerau-Siemianowskiego) oraz instytucji (UNESCO) oraz dzieła zakupione przez Muzeum. Część obiektów pochodzi z kolekcji, które po 1945 roku stały się częścią zbiorów MNW, m.in. Radziwiłłów z Nieborowa, Potockich z Jabłonnej czy Czartoryskich z Gołuchowa oraz przedwojennych zbiorów niemieckich, m.in. ze Śląska, Królewca i Braniewa, formowanych z zakupów na rynku antykwarycznym pod koniec XIX i w na początku XX wieku. Na ekspozycji znajdą się także dzieła ze zbiorów Muzeum Luwru, część z nich przechowywana jest w MNW już od 1960 roku. Liczne obiekty pochodzą z polskich wykopalisk prowadzonych w czasach, gdy prawo pozwalało na pozyskanie części znalezisk odkrytych w toku prac archeologicznych.

Osiągnięcia polskich archeologów

Największe osiągnięcia polskiej archeologii łączą się osobą prof. Kazimierza Michałowskiego (1901–1981), związanego z MNW i Uniwersytetem Warszawskim. Uczony kierował wieloma misjami archeologicznymi w Europie i Afryce. W Galerii Sztuki Starożytnej znajdą się zabytki odkryte podczas wykopalisk prowadzonych przez polskich archeologów w Edfu (1937–1938), Myrmekionie (lata 50. XX wieku), Tell al-Atrib (prace rozpoczęte w latach 50. XX wieku) i Faras (1961–1964), kierowanych przez prof. Michałowskiego. Średniowieczne zabytki nubijskiej sztuki chrześcijańskiej pochodzące z tych wykopalisk zaprezentowano w Galerii Faras sąsiadującej z Galerią Sztuki Starożytnej.

Wsparcie unijne

Galeria Sztuki Starożytnej została zamknięta dla zwiedzających w lipcu 2011 roku. Inwestycja, której efektem jest otwarcie nowej Galerii, była możliwa dzięki środkom Unii Europejskiej. Projekt „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” jest realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII Osi priorytetowej programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wkład krajowy do projektu zapewniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

p.o. kuratora: dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska (MNW)

Honorowy Patronat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego

Honorowy patronat Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

Galerie stałe Muzeum Narodowego w Warszawie:

Galeria Sztuki Starożytnej

Galeria Sztuki Średniowiecznej

Galeria Sztuki Dawnej

Galeria Sztuki XIX Wieku

Galeria Wzornictwa Polskiego

Galeria Sztuki XX i XXI Wieku – w trakcie rearanżacji

Obecnie Muzeum Narodowe w Warszawie pozostaje zamknięte z powodu pandemii. Galeria Sztuki Starożytnej będzie dostępna dla zwiedzających po ponownym otwarciu Muzeum. Zapraszamy na naszą stronę internetową i do mediów społecznościowych.

 

Polska Siła Obrazu w wersji wirtualnej

MNW I HUAWEI POLSKA ZAPRASZAJĄ NA WIRTUALNY SPACER

Muzeum Narodowe w Warszawie i Huawei Polska inaugurują współpracę technologiczną wyjątkowym projektem cyfrowym. Już od 5 listopada wszystkich zainteresowanych sztuką internautów zapraszamy na wirtualny spacer po wystawie czasowej Polska. Siła obrazu, dostępny na stronie internetowej Muzeum. W czasie pandemii MNW pozostaje otwarte dla zwiedzających je w Internecie. Teraz do muzealnej oferty online dołączył wirtualny spacer po wystawie Polska. Siła obrazu, projekt zrealizowany dzięki współpracy Muzeum i Huawei Polska.– Rola nowoczesnych technologii w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego jest nieoceniona, dlatego warto w nie inwestować. Przekonujemy się o tym zwłaszcza w trudnym czasie pandemii, gdy zapadają decyzje o zamykaniu dla zwiedzających kolejnych muzeów. Innowacyjne rozwiązania cyfrowe stwarzają dziś zupełnie nowe możliwości kontaktu z naszą publicznością – mówi p.o. dyrektora MNW Łukasz Gaweł. Pomimo zamknięcia Muzeum można jednak korzystać z bogatej oferty online placówki. Dzięki postępującej cyfryzacji i najnowszym technologiom, sztuka staje się dostępna dla każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania, warunków życia i poziomu wykształcenia. – W XXI wieku sztukę i nowoczesną technologię łączy to, że obie powinny być powszechnie dostępne. Dostępność stała się współcześnie prawem człowieka. Huawei Polska dąży do przeciwdziałania wykluczeniu, a cyfryzację postrzega jako szansę na przeciwstawienie się nierównościom społecznym – podkreśla Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska. http://polskasilaobrazu.mnw.art.pl/

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.