Najważniejsze trendy społeczno-kulturowe, które zdeterminują 2023 rok

  • Fot. Pixabay
    Fot. Pixabay

Nastał rok 2023. Z tej okazji życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i przedstawiamy najważniejsze trendy, które zdeterminują nasze życie w najbliższym czasie.

Przewidywanie nie jest łatwe, zwłaszcza w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jednak każdy to czyni. Z setek rozmów, które prowadzimy jako redakcja „Magazynu Teraz Polska” wyszczególniliśmy nasz subiektywny wybór trendów społeczno-kulturowych, które będą determinowały naszą najbliższą przyszłość. Wiele z nich nie jest żadną rewolucją, a kontynuacją zmiany, które obserwujemy od kilku lat. Na wiele wpływ ma wszechobecna technologia, która – i tak już mocno rozpędzona – w ostatnim okresie jeszcze przyspiesza. Przedstawione tematy wytyczają również najważniejsze kierunki zainteresowań redakcji „Magazynu Teraz Polska”, ponieważ na naszych tradycyjnych łamach i w wersji cyfrowej pisma staramy się pisać o tym, co ważne i rzetelnie wyjaśniać rzeczywistość. Zapraszamy do lektury.

Najważniejsze trendy społeczno-kulturowe, które zdeterminują rok 2023 roku

Dalszy wzrost znaczenia „gig economy”

Wraz z rozwojem aplikacji, sztucznej inteligencji i 5G, a w niedalekim czasie również 6G będzie wzrastało znaczenie elastycznych usług i elastycznego świadczenia pracy (wzorem Ubera czy Glovo).

Zmiana podejścia do starzenia się

Coraz popularniejsze staje się postrzeganie starzenia się jako pozytywnego doświadczenia, a nie czegoś, czego należy się bać.

Rosnące znaczenie różnorodności

Coraz większy nacisk kładzie się na celebrowanie różnorodności, w tym płci, rasy i pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej i niepełnosprawności.

Jeszcze więcej urządzeń mobilnych

Urządzenia mobilne stały się podstawową metodą komunikacji, rozrywki i konsumpcji informacji. Nie do końca jest jasne, czy owe urządzenia będą miały postać tradycyjnych smartfonów. Ostatnio prezes Nokii stwierdził, że w najbliższych latach świat zdominują zupełnie nowe urządzenia VR a smartfony pójdą w odstawkę. Dziś ta wizja wydaje się nierealna, ale kto wie – świat pędzi tak szybko.

Większy nacisk na ograniczenie ilości odpadów

Inicjatywy zero-odpadowe stały się popularne, ponieważ coraz więcej osób jest świadomych znaczenia zmniejszania naszego wpływu na środowisko. Waga trendu będzie narastała i obejmie instytucje oraz przedsiębiorstwa

Rosnące zainteresowanie zrównoważonym rozwojem

W miarę jak coraz więcej ludzi zyskuje świadomość zmian klimatu i ich skutków, coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony styl życia.

Większy nacisk na zdrowie psychiczne

Świadomość narastających problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w społeczeństwie rozszerza się. Z czasem możemy się spodziewać wzrostu zaangażowania nie tylko instytucji, ale także firm w tę kwestię i nowych kreatywnych rozwiązań związanych z promowaniem dobrostanu psychicznego.

Pojawienie się nowych tożsamości

Nowe tożsamości, takie jak transhumanizm, stają się coraz bardziej rozpowszechnione, a ruchy, które je proklamują i uzasadniają – coraz bardziej wpływowe.

Rosnąca akceptacja kryptowaluty

Mimo tego, że rok 2022 upłynął pod znakiem wielkich spadków, krypto waluty nie upadły i nie upadną. Staną się coraz powszechniej akceptowane jako alternatywa dla tradycyjnej waluty.

Przede wszystkim zdrowie

Coraz więcej osób koncentruje się na dobrym samopoczuciu i coraz częściej realizuje się takie postulaty w podejściu holistycznym, poprzez wprowadzanie diety, ćwiczeń, ale też praktyk medytacyjnych i ćwiczeń umysłowych

Media społecznościowe

Stały się integralną częścią współczesnego życia i wywarły głęboki wpływ na kulturę. Rosnący wpływ sztucznej inteligencji (AI) coraz silniej oddziałuje na nasze życie, od zautomatyzowanych botów obsługi klienta po algorytmiczne podejmowanie decyzji. Choć metawersum realizowane przez Meta (Mark Zuckerberg/ Facebook) zalicza ciężki start, to właśnie ta technologia prawdopodobnie domknie ideę głębszego przeniesienia naszego życia do sfery cyfrowej.

Konsumpcja mediów cyfrowych

Wraz z rosnącą dostępnością mediów cyfrowych, w tym telewizji strumieniowej i filmów, konsumpcja mediów tradycyjnych stopniowo spada.

Wszechobecność płatności mobilnych

Płatności mobilne stają się coraz bardziej popularne i powszechnie akceptowane jako alternatywna metoda płatności.

Rosnąca uwaga konsumentów na społeczną odpowiedzialność biznesu

Konsumenci są coraz bardziej świadomi znaczenia wspierania firm promujących inicjatywy społecznej odpowiedzialności.

Rosnące znaczenie prywatności cyfrowej

Wraz z rozprzestrzenianiem się technologii cyfrowej konsumenci zwracają większą uwagę na swoją prywatność i bezpieczeństwo w Internecie.

Szersze wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej

Technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej są coraz szerzej stosowane w grach, rozrywce i innych zastosowaniach.

Zwiększone wykorzystanie sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są wykorzystywane w coraz większej liczbie zastosowań, od opieki zdrowotnej i edukacji po handel detaliczny i transport.

Kamil Broszko

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.