Uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo, blockchain. Najważniejsze trendy technologiczne w biznesie w 2023 roku

  • Fot. Pixabay
    Fot. Pixabay

Rok 2023  będzie przełomowy. Oto trendy technologiczne, które będą najsilniej oddziaływały na biznes w najbliższych miesiącach. O niektórych wspominamy jedynie półgębkiem, bo są już dość dobrze przedstawione, inne zaś opisujemy nieco bardziej dokładnie.

1. Automatyzacja i inteligentne maszyny

Technologie automatyzacji i sztucznej inteligencji będą coraz bardziej zaawansowane, firmom będzie łatwiej zautomatyzować wiele procesów, z biegiem czasu również tych, które wykonywali bardziej wykwalifikowani pracownicy.

2. Analiza danych

Proces badania danych polegający na zidentyfikowaniu wzorców i trendów w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji. Obejmuje to gromadzenie i analizowanie danych z wielu źródeł, takich jak między innymi ankiety klientów, badania rynku, sprawozdania finansowe i dane operacyjne. Analiza danych umożliwia firmom wyciąganie spostrzeżeń i wniosków na temat ich działalności, które mogą prowadzić do poprawy wydajności, wyższych zysków i lepszej obsługi klienta. Firmy w coraz większym stopniu polegają na analizie danych, aby podejmować mądrzejsze decyzje i usprawniać operacje

3. Internet rzeczy (IoT)

Ta technologia umożliwia firmom gromadzenie i wykorzystywanie większej ilości danych w celu usprawnienia operacji i obsługi klientów. Internet rzeczy (IoT) w biznesie to koncepcja łączenia fizycznych urządzeń, takich jak czujniki i maszyny, z Internetem. Dzięki temu firmy mogą łatwo monitorować i kontrolować podłączone urządzenia w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca. Urządzenia obsługujące IoT mogą gromadzić i przekazywać dane, takie jak odczyty temperatury i wilgotności, dając firmom lepszy wgląd w ich działalność. Dane te można wykorzystać do optymalizacji procesów, usprawnienia procesu decyzyjnego oraz opracowywania nowych produktów i usług.

4. Uczenie maszynowe

Firmy wykorzystują technologie oparte na uczeniu maszynowym do automatyzacji ręcznych procesów i przyspieszenia podejmowania decyzji. Uczenie maszynowe to rodzaj sztucznej inteligencji, który umożliwia systemom uczenie się na podstawie danych i ulepszanie ich w miarę upływu czasu bez wyraźnego programowania. Pozwala maszynom wykrywać wzorce, identyfikować relacje i przewidywać dane. Uczenie maszynowe może być wykorzystywane do różnych zadań, takich jak przewidywanie zachowań klientów, wykrywanie oszustw lub tworzenie spersonalizowanych doświadczeń dla każdego użytkownika.

5. Przetwarzanie w chmurze

Technologia przetwarzania w chmurze jest coraz powszechniej stosowana, umożliwiając firmom dostęp do oprogramowania, aplikacji i danych z dowolnego miejsca. Przetwarzanie w chmurze jest wykorzystywane przez firmy do przechowywania i zarządzania danymi, aplikacjami i usługami przez Internet. Oto kilka obszarów, w których technologie chmurowe będą rozwijać się najszybciej: pamięć masowa w chmurze umożliwia firmom łatwe przechowywanie dużych ilości danych bez konieczności zakupu i utrzymywania drogiego sprzętu; współpraca platformy umożliwiają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca; wykorzystując przetwarzanie w chmurze, firmy mogą uzyskiwać dostęp do potężnych zasobów obliczeniowych na żądanie; rozwiązania bezpieczeństwa oparte na chmurze mogą chronić firmy przed naruszeniami danych i złośliwymi zagrożeniami; AI i algorytmy uczenia maszynowego mogą być wykorzystywane do automatyzacji zadań i poprawy wydajności.

6. Cyberbezpieczeństwo

Firmy muszą zapewnić, że ich operacje i dane są zabezpieczone przed cyberzagrożeniami. Oprócz włączenia do tej dyscypliny rozwiązań, które już wcześniej były wymienione, czyli uczenia maszynowego czy rozwiązań chmurowych warto zwrócić uwagę na dwa aspekty: zarządzanie tożsamością i dostępem (czyli IAM – są to rozwiązania, które zapewniają, że tylko upoważnione osoby będą miały dostęp do poufnych danych) oraz segmentacja sieci (polega na tworzeniu dodatkowych warstw bezpieczeństwa, które izolują kluczowe komponenty od potencjalnych zagrożeń).

7. Cyfryzacja

Odnosi się do przekształcania informacji w postać cyfrową, co ułatwia przedsiębiorstwom ich przechowywanie, udostępnianie i analizowanie.

8. Blockchain

Ta technologia zmienia sposób, w jaki firmy tworzą, przechowują i przekazują wartość. Blockchain to rodzaj technologii rozproszonej księgi rachunkowej (DLT), która zapewnia bezpieczny, przejrzysty i niezmienny zapis danych. Składa się z bloków informacji cyfrowych, które są ze sobą połączone za pomocą protokołów kryptograficznych. To sprawia, że dane przechowywane w łańcuchu bloków są bardzo bezpieczne i niezmienne, co oznacza, że nie można ich naruszyć. Korzystając z rozproszonej księgi, firmy mogą przechowywać dane bezpieczniej i wydajniej niż tradycyjne systemy. Blockchain może być wykorzystywany do różnych zastosowań, w tym do śledzenia łańcucha dostaw towarów, zapewniania dokładności danych, uwierzytelniania transakcji i bezpiecznego przechowywania dokumentacji medycznej. Ponadto inteligentne kontrakty z obsługą łańcucha bloków mogą być wykorzystywane do automatyzacji i usprawniania procesów biznesowych bez konieczności ręcznej interwencji. Firmy, które chcą wykorzystać technologię blockchain w swojej działalności, mogą skorzystać z ulepszonego bezpieczeństwa, większej przejrzystości i większej wydajności.

9. Sztuczna inteligencja

Błyskawicznie rozwijająca się dziedzina, o której wiele się ostatnio pisze, więc w tym miejscu tylko wzmianka, że pozwoli ona na podejmowanie mądrzejszych decyzji, lepszą obsługę klienta i zwiększoną wydajność operacyjną.

10. Rzeczywistość rozszerzona

Ta technologia będzie się coraz szybciej rozwijała w różnych branżach, skupionych na dostarczaniu klientom wrażeń.

11. Media społecznościowe

Wraz z ciągłym rozwojem firmy będą chciały coraz silniej walczyć i angażować potencjalnych klientów, a głównym obszarem przyciągania do swojej oferty staną się media społecznościowe.

12. Mobilność

Wraz z upowszechnieniem się smartfonów, tabletów i innych urządzeń przenośnych firmy będą coraz silniej uwarunkowane koniecznością udostępniania swoich produktów i usług w dowolnym miejscu i czasie.

Kamil Broszko

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.