Mielec – tu rozwijają się skrzydła!

Fot. Archiwum Urzędu Miasta Mielec
Fot. Archiwum Urzędu Miasta Mielec

Z Danielem Kozdębą, prezydentem Mielca, rozmawia Adam Mikołajczyk.

Adam Mikołajczyk: Z czego znany jest Mielec?

Daniel Kozdęba: Mielec ma bardzo bogate tradycje przemysłowe, głównie lotnicze, sięgające czasów przedwojennych. To właśnie w Mielcu powstawał słynny samolot bombowy PZL P.37 Łoś, który na owe czasy był jedną z najlepszych maszyn tego typu na świecie. Zresztą późniejsze produkty, które opuszczały mieleckie zakłady, tylko potwierdzały, że powstają tu znakomite samoloty i nie tylko. To tutaj stworzono pierwsze wozy transmisyjne telewizji kolorowej, elektryczne melexy czy wagoniki kolejki na Gubałówkę. Dziś, dzięki bardzo bliskiej współpracy z przedsiębiorcami, kontynuujemy tradycje przemysłowe. Oprócz przemysłu lotniczego, którego głównym przedstawicielem jest produkujący śmigłowce Black Hawk PZL Mielec, w naszym mieście rozwija się przemysł meblarski, metalowy, ale również farmaceutyczny, spożywczy oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Warto wspomnieć, że w Mielcu powstała pierwsza w Pol-Mielec – tu rozwijają się Z Danielem Kozdębą, prezydentem Mielca, rozmawia Adam Mikołajczyk. sce specjalna strefa ekonomiczna, która przetarła szlaki pozostałym obszarom wspierającym rozwój przedsiębiorczości.


© archiwum Urzędu Miasta Mielec

AM: Jednak w Mielcu bardzo dobrze prosperują nie tylko duże firmy. Samorząd ma również pomysł, jak wspierać mniejszych przedsiębiorców.

DK: Zgadza się. Kilkanaście lat temu wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR powołaliśmy jeden z pierwszych inkubatorów przedsiębiorczości, który miał zapewnić wsparcie oraz zaplecze nowo powstałym mikroprzedsiębiorstwom. Dowodem na to, że taka forma współpracy z przedsiębiorcami się sprawdziła, jest fakt, iż kilka firm, które swoją działalność rozpoczynały w inkubatorze, rozwinęło się tak bardzo, że dziś są znaczącymi pracodawcami w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Korzystając z tego doświadczenia, trzy lata temu powołany został Inkubator Nowych Techno- logii In-Tech. W ramach In-Techu do dyspozycji przedsiębiorstw przeznaczono świetnie wyposażoną prototypownię i laboratoria, które pozwalają na prace badawcze i rozwojowe w bezpośredniej bliskości siedziby firmy, co znowu oznacza duże oszczędności zarówno finansowe, jak i czasowe. Dla samorządu tego typu wsparcie nowoczesnych przedsiębiorców stanowi jeden z priorytetów rozwojowych całego miasta, dlatego dokładamy starań, by korzystać z możliwości zewnętrznego finansowania podobnych przedsięwzięć. Właśnie kończymy prace nad kolejnym obiektem, ułatwiającym młodym ludziom rozpoczęcie własnej działalności, która wykorzystywać będzie innowacyjne rozwiązania organizacyjne i technologiczne.

AM: Mielec to miasto, w którym dobrze się czują zarówno przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy. Jakie działania podejmuje samorząd na rzecz mielczan?

DK: Aby mieszkaniec czuł się dobrze w swoim mieście, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa związanego z satysfakcjonującą pracą. To nam się udaje dzięki wspomnianej współpracy z przedsiębiorcami. Tworząc warunki do funkcjonowania firm, między innymi poprzez przygotowanie i udostępnianie terenów oraz działalność instytucji z otoczenia biznesu, powstają miejsca pracy. To one w całym systemie funkcjonowania miasta są bezcenne. Z wielką satysfakcją prezentujemy wyniki związane z liczbą osób, które posiadają zatrudnienie. Mielec ma najniższe, jednocyfrowe wskaźniki poziomu bezrobocia wśród miast powiatowych w naszym regionie. A trzeba pamiętać, że z danych SSE Euro-Park Mielec wynika, iż tylko 49 proc. pracujących w strefowych zakładach to mielczanie. Pozostałe osoby przyjeżdżają codziennie do naszego miasta z innych gmin, ale także innych powiatów, a nawet województw. Stąd ciąży na nas pewna odpowiedzialność dotycząca nie tylko naszych mieszkańców. Stawiamy na ciągły rozwój infrastruktury drogowej, edukacyjnej, rekreacyjnej i innych. Jako samorząd miasta jesteśmy przekonani, że zapewnienie naszym mieszkańcom jak najlepszych warunków do życia sprawi, że oni sami także będą się rozwijać.

AM: To tłumaczy zaangażowanie w rozwój szkolnictwa, także wyższego.

DK: Oczywiście! Chcemy, by mieszkańcy Mielca mieli w zasięgu ręki nie tylko najlepszą opiekę przedszkolną oraz szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, ale także mogli uzyskać świetne wykształcenie w renomowanej szkole wyższej bez potrzeby opuszczania miasta. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, czyli Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, która zdecydowała o ulokowaniu w Mielcu najpierw Zamiejscowego Oddziału Dydaktycznego, a teraz także Wydziału Zamiejscowego, oferującego studia dzienne. Kierunki nauczania są bardzo precyzyjnie dobrane pod kątem funkcjonujących tu przedsiębiorstw i we współpracy z nimi opracowany został program praktyk. Taka kooperacja pomiędzy władzami miasta i uczelni oraz przedsiębiorcami sprawia, że powstaje świetnie zorganizowany mechanizm, z którego korzystają przede wszystkim młodzi inżynierowie. Dzięki niemu absolwenci uczelni bardzo szybko znajdują pracę w najbliższym otoczeniu.

AM: W jakich kierunkach będzie rozwijał się Mielec w najbliższych latach?

DKStawiamy na ciągły rozwój kontaktów miasta z przedsiębiorcami. Przygotowaliśmy nowe tereny inwestycyjne dla firm z sektora wykorzystującego nowoczesne technologie. Wciąż jesteśmy zainteresowani współpracą z firmami lotniczymi, zarówno produkcyjnymi, jak i usługowymi. Muszę przyznać, że takie firmy także interesują się Mielcem. Przykładowo dysponujemy terenami w bezpośrednim otoczeniu lotniska i obecnie przygotowujemy uchwały wprowadzające dodatkowe pakiety zachęt dla firm, które w swojej działalności będą z niego korzystać. Jednocześnie w najbliższych latach będziemy wykonywać szereg działań zmierzających do poprawy stanu środowiska, bo tylko w czystym i bezpiecznym mieście będą żyć zadowoleni mieszkańcy.

Czytaj także

 • UNIWERSAL

  Zaufanie w biznesie - SONDA

  Czy zaufanie może stać się nowym paradygmatem biznesu? I czy jest obecne w długofalowej strategii firm? O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy liderów przedsiębiorstw działających na polskim rynku – właścicieli, członków zarządów, menedżerów. Przedstawiamy ich opinie.

  WIĘCEJ
 • Fot. Kamil Broszko/Broszko.com

  Godło „Teraz Polska” wyróżnia ofertę i markę w sposób wyjątkowy

  O historii i przyszłości Konkursu „Teraz Polska” oraz o potwierdzonych badaniami korzyściach wynikających z posługiwania się Godłem „Teraz Polska”.

  WIĘCEJ
 • Cyfrowe Polskie Radio

  Polskie Radio od 1925 r. towarzyszy rodakom w ich codziennym życiu. Przez te wszystkie lata jego anteny niezmiennie kojarzą się z niezapomnianymi audycjami.

  WIĘCEJ
 • Magia pocztowego znaczka

  Z Agnieszką Kłodą-Dębską, zastępcą dyrektora Biura Marketingu i Filatelistyki Poczty Polskiej SA, o rodzimej filatelistyce rozmawia Krzysztof Przybył.

  WIĘCEJ