Mielec – tu rozwijają się skrzydła!

  • Fot. Archiwum Urzędu Miasta Mielec
    Fot. Archiwum Urzędu Miasta Mielec

Z Danielem Kozdębą, prezydentem Mielca, rozmawia Adam Mikołajczyk.

Adam Mikołajczyk: Z czego znany jest Mielec?

Daniel Kozdęba: Mielec ma bardzo bogate tradycje przemysłowe, głównie lotnicze, sięgające czasów przedwojennych. To właśnie w Mielcu powstawał słynny samolot bombowy PZL P.37 Łoś, który na owe czasy był jedną z najlepszych maszyn tego typu na świecie. Zresztą późniejsze produkty, które opuszczały mieleckie zakłady, tylko potwierdzały, że powstają tu znakomite samoloty i nie tylko. To tutaj stworzono pierwsze wozy transmisyjne telewizji kolorowej, elektryczne melexy czy wagoniki kolejki na Gubałówkę. Dziś, dzięki bardzo bliskiej współpracy z przedsiębiorcami, kontynuujemy tradycje przemysłowe. Oprócz przemysłu lotniczego, którego głównym przedstawicielem jest produkujący śmigłowce Black Hawk PZL Mielec, w naszym mieście rozwija się przemysł meblarski, metalowy, ale również farmaceutyczny, spożywczy oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Warto wspomnieć, że w Mielcu powstała pierwsza w Pol-Mielec – tu rozwijają się Z Danielem Kozdębą, prezydentem Mielca, rozmawia Adam Mikołajczyk. sce specjalna strefa ekonomiczna, która przetarła szlaki pozostałym obszarom wspierającym rozwój przedsiębiorczości.


© archiwum Urzędu Miasta Mielec

AM: Jednak w Mielcu bardzo dobrze prosperują nie tylko duże firmy. Samorząd ma również pomysł, jak wspierać mniejszych przedsiębiorców.

DK: Zgadza się. Kilkanaście lat temu wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR powołaliśmy jeden z pierwszych inkubatorów przedsiębiorczości, który miał zapewnić wsparcie oraz zaplecze nowo powstałym mikroprzedsiębiorstwom. Dowodem na to, że taka forma współpracy z przedsiębiorcami się sprawdziła, jest fakt, iż kilka firm, które swoją działalność rozpoczynały w inkubatorze, rozwinęło się tak bardzo, że dziś są znaczącymi pracodawcami w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Korzystając z tego doświadczenia, trzy lata temu powołany został Inkubator Nowych Techno- logii In-Tech. W ramach In-Techu do dyspozycji przedsiębiorstw przeznaczono świetnie wyposażoną prototypownię i laboratoria, które pozwalają na prace badawcze i rozwojowe w bezpośredniej bliskości siedziby firmy, co znowu oznacza duże oszczędności zarówno finansowe, jak i czasowe. Dla samorządu tego typu wsparcie nowoczesnych przedsiębiorców stanowi jeden z priorytetów rozwojowych całego miasta, dlatego dokładamy starań, by korzystać z możliwości zewnętrznego finansowania podobnych przedsięwzięć. Właśnie kończymy prace nad kolejnym obiektem, ułatwiającym młodym ludziom rozpoczęcie własnej działalności, która wykorzystywać będzie innowacyjne rozwiązania organizacyjne i technologiczne.

AM: Mielec to miasto, w którym dobrze się czują zarówno przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy. Jakie działania podejmuje samorząd na rzecz mielczan?

DK: Aby mieszkaniec czuł się dobrze w swoim mieście, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa związanego z satysfakcjonującą pracą. To nam się udaje dzięki wspomnianej współpracy z przedsiębiorcami. Tworząc warunki do funkcjonowania firm, między innymi poprzez przygotowanie i udostępnianie terenów oraz działalność instytucji z otoczenia biznesu, powstają miejsca pracy. To one w całym systemie funkcjonowania miasta są bezcenne. Z wielką satysfakcją prezentujemy wyniki związane z liczbą osób, które posiadają zatrudnienie. Mielec ma najniższe, jednocyfrowe wskaźniki poziomu bezrobocia wśród miast powiatowych w naszym regionie. A trzeba pamiętać, że z danych SSE Euro-Park Mielec wynika, iż tylko 49 proc. pracujących w strefowych zakładach to mielczanie. Pozostałe osoby przyjeżdżają codziennie do naszego miasta z innych gmin, ale także innych powiatów, a nawet województw. Stąd ciąży na nas pewna odpowiedzialność dotycząca nie tylko naszych mieszkańców. Stawiamy na ciągły rozwój infrastruktury drogowej, edukacyjnej, rekreacyjnej i innych. Jako samorząd miasta jesteśmy przekonani, że zapewnienie naszym mieszkańcom jak najlepszych warunków do życia sprawi, że oni sami także będą się rozwijać.

AM: To tłumaczy zaangażowanie w rozwój szkolnictwa, także wyższego.

DK: Oczywiście! Chcemy, by mieszkańcy Mielca mieli w zasięgu ręki nie tylko najlepszą opiekę przedszkolną oraz szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, ale także mogli uzyskać świetne wykształcenie w renomowanej szkole wyższej bez potrzeby opuszczania miasta. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, czyli Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, która zdecydowała o ulokowaniu w Mielcu najpierw Zamiejscowego Oddziału Dydaktycznego, a teraz także Wydziału Zamiejscowego, oferującego studia dzienne. Kierunki nauczania są bardzo precyzyjnie dobrane pod kątem funkcjonujących tu przedsiębiorstw i we współpracy z nimi opracowany został program praktyk. Taka kooperacja pomiędzy władzami miasta i uczelni oraz przedsiębiorcami sprawia, że powstaje świetnie zorganizowany mechanizm, z którego korzystają przede wszystkim młodzi inżynierowie. Dzięki niemu absolwenci uczelni bardzo szybko znajdują pracę w najbliższym otoczeniu.

AM: W jakich kierunkach będzie rozwijał się Mielec w najbliższych latach?

DKStawiamy na ciągły rozwój kontaktów miasta z przedsiębiorcami. Przygotowaliśmy nowe tereny inwestycyjne dla firm z sektora wykorzystującego nowoczesne technologie. Wciąż jesteśmy zainteresowani współpracą z firmami lotniczymi, zarówno produkcyjnymi, jak i usługowymi. Muszę przyznać, że takie firmy także interesują się Mielcem. Przykładowo dysponujemy terenami w bezpośrednim otoczeniu lotniska i obecnie przygotowujemy uchwały wprowadzające dodatkowe pakiety zachęt dla firm, które w swojej działalności będą z niego korzystać. Jednocześnie w najbliższych latach będziemy wykonywać szereg działań zmierzających do poprawy stanu środowiska, bo tylko w czystym i bezpiecznym mieście będą żyć zadowoleni mieszkańcy.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.