Laureat Godła „Teraz Polska”, Grupa Selena zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe za 2020 rok

  • Fot. Grupa Selena
    Fot. Grupa Selena
Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN PROFESSIONAL – w 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,38 mld zł, co oznacza wzrost o 4,4 proc. r/r. Pomimo tymczasowego ograniczenia działalności kontrahentów, związanego z pandemią, zysk netto Grupy na koniec roku wyniósł 76,3 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) osiągnął poziom 127,2 mln zł i był wyższy o 100,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

W 2020 roku Grupa Selena zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe i kontynuowała wzrost na kluczowych rynkach zagranicznych. Znaczącego wpływu na wynik nie miały ograniczenia spowodowane czasowymi, lokalnymi lockdownami czy przejściowe utrudnienia w działalności kontrahentów, zwłaszcza w okresie od kwietnia do maja ub.r. Dzięki stabilizacji cen surowców na korzystnym poziomie, a także systematycznemu rozwijaniu oferty produktów innowacyjnych oraz wysokomarżowych, spółka wyraźnie poprawiła też rentowność brutto sprzedaży, która na koniec roku wyniosła 33,8 proc. i była wyższa o 3,8 p.p. r/r.

Miniony rok był dla nas wszystkich niezwykłym i pod wieloma względami bardzo wymagającym czasem. Z jednej strony musieliśmy zmierzyć się z dużą dozą niepewności w kontekście kierunku rozwoju pandemii, a z drugiej staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytanie o jej wpływ na gospodarkę i ogólną sytuację makroekonomiczną na świecie. O ile dziś wiemy już na temat wirusa zdecydowanie więcej niż wiosną zeszłego roku, o tyle skutki ekonomiczne pandemii wciąż są trudne do przewidzenia. Przykładem są choćby ceny surowców czy kursy walut, które w trakcie ubiegłego roku zmieniały się i bezpośrednio rzutowały na naszą marżę. Byliśmy w stanie przeciwdziałać tym wahaniom m.in. dzięki naszej ofercie produktowej oraz rozbudowanemu modelowi kanałów dystrybucji i dziś jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani na ewentualne fluktuacje – zauważa Jacek Michalak, Prezes Zarządu Grupy Selena i podkreśla, że bardzo dobre wyniki finansowe Grupy to zasługa szeregu małych zwycięstw, które podczas ubiegłego roku udało się osiągnąć.

W marcu ub.r. Selena powołała specjalny zespół, który opracował procedury bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Dzięki tym działaniom utrzymano ciągłość prac we wszystkich 19 lokalizacjach produkcyjnych, a tym samym zapewniono terminowe dostawy do klientów przez cały rok. Oprócz zapewnienia ciągłości produkcji i częściowego przejścia w tryb pracy zdalnej, Grupa pracowała także nad bezpieczeństwem w fabrykach. - Zredukowaliśmy wskaźnik wypadkowości aż o 11 p.p. rok do roku. Dzięki inwestycjom w robotyzację i automatyzację linii produkcyjnych, zwiększyliśmy także nasze moce produkcyjne – wylicza Marek Tomanek, Członek Zarządu ds. Operacyjnych Grupy Selena.

Bardzo dobrym wynikom na poziomie finansowym w 2020 roku towarzyszył także wzrost przychodów na kluczowych rynkach zagranicznych, na których Grupa działa – m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej, ale też w Brazylii, Turcji i Rosji. W każdym z tych krajów sytuacja w skali całego zeszłego roku była inna, a pandemia i towarzyszące jej ograniczenia uderzały w nie z odmiennym nasileniem i w różnych odstępach czasu. Mimo to, po czterech kwartałach ub.r. Grupa utrzymała dodatnią dynamikę przychodów, z czego aż 63,9 proc. pochodziło z krajów Unii Europejskiej, w tym także z Polski.

 - Jako Grupa Selena korzystaliśmy też z tarczy osłonowej tam, gdzie działają nasze spółki, w tym również w ramach tarczy antykryzysowej w Polsce. Fundusze te pomogły w utrzymaniu wielu miejsc pracy i istotnie przyczyniły się do zminimalizowania negatywnych skutków ekonomicznych pandemii na przestrzeni zeszłego roku – dodaje Jacek Michalak.

Nowe cele strategiczne Grupy to zwiększenie ekspansji geograficznej i penetracja kanałów sprzedaży. Ponadto firma koncentruje się na wprowadzaniu nowości do oferty i w tym celu inwestuje zarówno w rozwiązania zakresu digitalizacji procesów, jak i kolejne produkty.

Jednym z głównych filarów i kluczem do bardzo dobrych wyników na poziomie całej Grupy jest także przyjęta przez nią strategia, stawiająca niezmiennie na pierwszym planie współpracę z użytkownikami produktów, innowacyjność i udoskonalanie kanałów dystrybucji. Odzwierciedleniem tego podejścia jest m.in. wprowadzona na rynek w ub.r. seria produktów FAST & PRO. Debiutowi nowej linii rozwiązań towarzyszyła także pierwsza globalna kampania marketingowa, dzięki której klienci mogli nie tylko lepiej poznać same produkty, ale i skorzystać z dedykowanych warsztatów oraz webinarów w celu poznania możliwości ich praktycznego zastosowania.

Wykorzystanie do celów kampanii różnych kanałów (offline i online) przyniosło oczekiwane rezultaty i pokazało, że klienta – szczególnie w dobie dystansu społecznego czy też pracy zdalnej – coraz częściej można spotkać w sieci. Zintegrowane działania marketingowe w różnych kanałach zaowocowały tysiącami zadowolonych użytkowników, którzy wzięli udział w dedykowanych szkoleniach, mogli skorzystać z porad fachowców, a także samodzielnie przetestować naszą nową linię rozwiązań FAST & PRO. Warto podkreślić, że cała kampania była prowadzona w kilku krajach i z uwagi na dużą skalę tego przedsięwzięcia stanowiła niemałe wyzwanie dla zespołu odpowiedzialnego za projekt. Cieszy zatem, że nawet w tak niecodziennych okolicznościach, pracując w dużej mierze zdalnie i często łącząc kwestie służbowe z innymi obowiązkami, udało się nam ją przeprowadzić. Uważam to za duży sukces, bo dane i wnioski, jakie zgromadziliśmy pozwolą jeszcze dokładniej i bardziej kompleksowo uzupełniać naszą ofertę, a przy tym skuteczniej dostosowywać modele dystrybucji rozwiązań Grupy do oczekiwań odbiorców – mówi Christian Doelle, Wiceprezes ds. Marketingu i Strategii w Grupie Selena.

W 2020 roku Grupa kontynuowała także prace badawczo-rozwojowe, prowadzone w Selenie Labs – należącym do Grupy centrum badawczo-rozwojowym w Dzierżoniowie. Wśród prowadzonych obecnie w nim projektów jest m.in. rozwój grupy produktowej wysokorefleksyjej, hydroizolacyjnej powłoki dekarskiej COOL-R®, rozwój produktów hybrydowych, a także prace nad nową linią silikonów neutralnych. Wszystkie wymienione rozwiązania spełniają wysokie wymagania ekologiczne i pozwalają zachować niską emisyjność, potwierdzoną certyfikatami Emicode EC1, A+, a także M1.

Wysoką skuteczność rozwiązań tworzonych przez Selenę, a także silną pozycję Grupy, potwierdzają również liczne nagrody i wyróżnienia, które firma otrzymała w ubiegłym roku. Oprócz godła „Teraz Polska” za pianoklej Tytan Professional 60 Sekund i nagrody „Solidny Pracodawca 2020” dla firm oraz pracodawców, cechujących się wzorcową polityką personalną, Selena zdobyła również tytuł „Inwestor bez granic” – wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom zagranicznym działającym w Polsce, a także polskim firmom odnoszącym sukcesy na arenie międzynarodowej.

Źródło: Informacje prasowe Grupy Selena

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.