Jak zmienić rolnictwo w Polsce w obliczu rosnącego importu tańszych produktów ze Wschodu

  • Strajk rolników w Kluczborku, 8 lutego 2024 r. Fot. KAKA.media
    Strajk rolników w Kluczborku, 8 lutego 2024 r. Fot. KAKA.media

W odpowiedzi na zwiększoną konkurencję ze strony produktów rolnych importowanych ze Wschodu krajowe rolnictwo będzie musiało dostosować się i wprowadzić innowacje, aby przetrwać i prosperować w nowych warunkach rynkowych.

W całej Polsce trwa strajk rolników, który rozpoczął się 9 lutego o godz. 10.00 i – według zapowiedzi – ma potrwać do 19 lutego. Cel protestów to unormowanie handlu z Ukrainą, sprzeciw wobec wdrożenia „Zielonego Ładu” i ograniczeń handlu zwierzętami w Polsce.

Niezależnie od uzgodnień między rolnikami i stroną rządową, zwiększona konkurencja ze strony produktów rolnych importowanych ze Wschodu wydaje się przesądzona. Krajowe rolnictwo będzie musiało dostosować się i wprowadzić innowacje, aby przetrwać i prosperować w nowych warunkach rynkowych. Oto kilka strategii, które powinny być rozważone przez krajowe przedsiębiorstwa rolne.

Budowanie marek własnych i produkcja żywności przetworzonej

Dostarczanie produktów nieprzetworzonych na rynek wiąże się z najniższą marżą. Inaczej jest w przypadku przetwarzania produktów rolnych i sprzedawania żywności pod określoną marką własną. Niektórzy najwięksi rolnicy mają możliwości tworzenia takiej marki samodzielnie. Mniejsi rolnicy mogą zakładać spółdzielnie bądź konsorcja. W budowaniu i rozwijaniu krajowej marki najlepiej sprawdza się Godło „Teraz Polska” – powszechnie znany, budzący wysokie zaufanie i pozytywne skojarzenia znak promocyjny, przyznawany dzięki udziałowi w Konkursie „Teraz Polska”.

Specjalizacja i rynki niszowe

Identyfikacja unikalnych produktów lub rynków niszowych, na których europejskie rolnictwo ma przewagę konkurencyjną. Może to obejmować produkty organiczne, uprawy specjalistyczne lub produkty posiadające oznaczenia geograficzne (np. chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne).

Produkty o wartości dodanej

Dywersyfikuj produkty o wartości dodanej, aby odróżnić się od towarów importowanych. Może to obejmować przetwarzanie surowych produktów rolnych na żywność pakowaną, produkty dla smakoszy lub żywność funkcjonalną z dodatkowymi korzyściami zdrowotnymi.

Poprawa wydajności

Inwestuj w technologię i praktyki, aby poprawić wydajność i obniżyć koszty produkcji. Może to obejmować przyjęcie technik rolnictwa precyzyjnego, wykorzystanie automatyzacji i robotyki oraz optymalizację wykorzystania zasobów, takich jak woda i nawozy.

Zrównoważone praktyki rolnicze

Zrównoważone praktyki rolnicze są atrakcyjne dla konsumentów, dla których priorytetem jest odpowiedzialność środowiskowa i społeczna. Może to obejmować rolnictwo organiczne, agroleśnictwo, uprawę konserwującą i inne praktyki przyjazne dla środowiska.

Sprzedaż bezpośrednia do konsumenta

Poznaj kanały sprzedaży bezpośredniej do konsumenta, takie jak targowiska rolne, stoiska rolne, programy rolnictwa wspieranego przez społeczność (CSA) i platformy internetowe. Budowanie bezpośrednich relacji z konsumentami może pomóc w uzyskaniu wyższych marż i wzmocnieniu lojalności wobec marki.

Dywersyfikacja strumieni przychodów

Dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez oferowanie działalności agroturystycznej, programów edukacyjnych, pobytów w gospodarstwach rolnych lub usług o wartości dodanej, takich jak agroturystyka lub oferowanie posiłków przygotowanych z własnych produktów.

Współpraca i partnerstwo

Współpracuj z innymi lokalnymi rolnikami, spółdzielniami lub producentami żywności, aby wykorzystać wspólne zasoby, dzielić się wiedzą i uzyskać dostęp do nowych rynków. Strategiczne partnerstwa ze sprzedawcami detalicznymi, restauracjami lub dostawcami usług gastronomicznych mogą również pomóc w rozszerzeniu kanałów dystrybucji.

Możliwości eksportowe

Zbadaj możliwości eksportu europejskich produktów rolnych na inne rynki, na których istnieje popyt na towary premium wysokiej jakości. Może to obejmować kierowanie produktów na rynki o podobnych preferencjach w zakresie jakości, zrównoważonego rozwoju i autentyczności.

Wsparcie i dotacje rządowe

Wsparcia rządowe, dotacje lub zachęty pomogą zrównoważyć wpływ zwiększonej konkurencji i będą krajowe rolnictwo. Może to obejmować dotacje na zrównoważone praktyki rolnicze, inwestycje w infrastrukturę obszarów wiejskich lub finansowanie inicjatyw rozwoju rynku. Przyjmując te strategie, europejskie rolnictwo krajowe może dostosować się do napływu produktów rolnych ze Wschodu, zachować konkurencyjność i nadal prosperować na rynku światowym.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.