10 najważniejszych trendów biznesowych na 2024 rok

W obecnym roku nadal prognozuje się globalne spowolnienie, ale równocześnie postępujące zmiany technologiczne, społeczne i rynkowe powodują, że firmy – mimo strategii ostrożnościowych – muszą rozważać kolejne inwestycje i zmiany. Oto najważniejsze trendy w biznesie na 2024 rok.

Wszechobecna generatywna sztuczna inteligencja

Specjaliści przekonują, że dziś najważniejsza dla dalszego rozwoju biznesu jest strategia wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe zdobywają popularność od ponad dekady i są integralnie związane z wieloma produktami i usługami głównych firm. Teraz generatywna sztuczna inteligencja umożliwia tworzenie i inteligentną automatyzację obsługi klienta, a także wewnętrznych operacji, dostępnych praktycznie dla każdej organizacji.

Niedobór umiejętności

To trend globalny, który w warunkach krajowych ma specyficzną, jeszcze bardziej wyraźną odsłonę. Co rusz jesteśmy bombardowani przez media informacjami o ogromnych deficytach poszczególnych specjalności na rynku pracy. Już dziś widoczne są zmiany w praktykach rekrutacyjnych, kładące nacisk na konkretne doświadczenia i umiejętności, a nie ogólne cechy, takie jak wykształcenie czy wiek. Należy się spodziewać zwiększonych inwestycji w podnoszenie kwalifikacji.

Jeszcze bardziej zrównoważony biznes (i czujność wobec greenwashingu)

Jedną z przyczyn zainteresowania zrównoważonym biznesem jest rosnące zapotrzebowanie klientów, którzy coraz częściej preferują firmy zaangażowane w ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. Równocześnie rozwój zielonej gospodarki wykazuje, że ekologiczne rozwiązania przyczyniają się do wzrostu wyników finansowych. Ze względu na nowoczesne metody przetwarzania informacji wzrasta zdolność do wykrywania greenwashingu (przypadek, w którym firmy komunikują aktywności proekologiczne, aby odwrócić uwagę od nieprzyjaznych dla środowiska praktyk).

Więcej człowieka (i umiejętności miękkich) w relacjach

W miarę jak automatyzacja technicznych aspektów pracy staje się z dnia na dzień coraz bardziej efektywna, kluczowe będzie identyfikowanie i realizacja zadań wymagających naszych ludzkich kompetencji. W 2024 roku organizacje będą zwiększać inwestycje w rozwój umiejętności takich jak inteligencja emocjonalna, komunikacja, interpersonalne rozwiązywanie problemów, strategia wysokiego poziomu i myślenie przywódcze.

Nowa jakość personalizacji

Leki, kosmetyki, ubrania, buty – dlaczego te wszystkie produkty dostarczane przez światowych potentatów masowo na rynek, nie miałyby być stworzone pod indywidualne preferencje i potrzeby konkretnego klienta? Coraz silniej widać ten trend w niektórych obszarach biznesu, a dążenie do satysfakcji klienta i potrzeba wyróżnienia się na tle konkurencji będzie go pogłębiać.

Gospodarka oparta na danych

Dane stają się kluczowym zasobem biznesowym. Do 2024 roku więcej firm usprawni operacje i poprawi ofertę dla klientów, podejmując strategiczne podejście do zarządzania danymi. Firmy będą gotowe na kolejny krok, tj. zarabianie na samych danych w celu tworzenia nowych możliwości biznesowych. Wraz z demokratyzacją dostępu do dużych ilości danych i analizy opartej na sztucznej inteligencji, mniejsze firmy w różnych sektorach zaczynają przyjmować ten trend.

Przede wszystkim doświadczenie klienta

Zdaniem wielu strategów biznesu każde doświadczenie marki powinno wywoływać uśmiech na twarzy klienta. Oprócz spersonalizowanych produktów możemy też oczekiwać spersonalizowanego marketingu, dostarczającego dóbr, których klienci potrzebują w określonym czasie, a także adekwatnego do ich oczekiwań serwisu posprzedażowego.

Praca zdalna i elastyczność

Choć sporo firm wzywa pracowników do powrotu do biur, to jednak praca zdalna nadal będzie istotnym trendem w nadchodzącym czasie. Natomiast jeszcze istotniejsza będzie szeroko pojęta elastyczność biznesowa, w tym również elastyczność pracy dotyczy to samych zatrudnionych – mogących jeszcze częściej wybierać pracę hybrydową w różnych wariantach –  ale także pracodawców (korzystanie ad hoc z potencjału globalnego rynku pracy).

Różnorodność i inkluzywność

Praca, współpraca, biznes, relacje handlowe, myślenie o klientach – to wszystko powinno się odbywać bez stygmatyzowania przez pryzmat wieku, koloru skóry, pochodzenia, przynależności politycznej, poglądów etc. Firmy są coraz bardziej świadome konieczności zwalczania nieświadomych uprzedzeń rasistowskich, seksistowskich i związanych z wiekiem. Zapewnienie różnorodności i integracji stanie się ważniejsze niż kiedykolwiek, zwłaszcza w erze sztucznej inteligencji, gdzie maszyny coraz częściej wpływają na decyzje związane z ludźmi.

Wytrzymałość

Biznesy muszą pracować nad swoją wytrzymałością przygotowując się na różne kryzysy, o zasięgi globalnym i lokalnym. Można tu wymienić cyberataki, spowolnienie gospodarcze, zdarzenia środowiskowe czy pojawienie się konkurencji. Przygotowanie na owe przeciwności stanie się kluczowym elementem strategii biznesowej w 2024 roku. Firmy będą czerpać nauki z doświadczeń organizacji, które przetrwały trudne czasy, i wykorzystywać je do planowania i przygotowywania się na przyszłość, która zawsze pozostaje niepewna. Wytrzymałość stanie się jednym z głównych trendów biznesowych w nadchodzącym roku.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.