Fundacja „Teraz Polska” partnerem 6. edycji Kongresu 590

  • Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
    Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Szósta edycja Kongresu 590, odbywająca się pod hasłem „Nowe możliwości”, pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, została zorganizowana w dwóch odsłonach. Pierwsza odbyła się w październiku 2021 r. w Warszawie i skupiała się na debatach eksperckich dotyczących nowych możliwości polskiej gospodarki. Wzięło w niej udział 240 prelegentów, którzy uczestniczyli w ponad 60 panelach. W drugiej odsłonie na początku listopada br. centrum polskiej gospodarki przeniosło się do Rzeszowa, gdzie prezydent Andrzej Duda uhonorował laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, powołano Klaster Technologii Kosmicznych, a Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego nagrodziła Promotorów Polski z regionu Podkarpacia.

 

Wśród laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP znalazł się wyróżniony  Godłem „Teraz Polska” koncern PKN Orlen, który tym razem otrzymał nagrodę w kategorii odpowiedzialny biznes. W kategorii narodowy sukces nominację uzyskała firma BetaMed SA, która również jest laureatem Konkursu „Teraz Polska”.

Tytuł Ambasadora Kongresu 590 otrzymał m.in. prezes naszej fundacji Krzysztof Przybył – w dowód uznania dla działań na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości.

 

5 listopada został powołany Klaster Technologii Kosmicznych, zrzeszający podmioty odpowiadające za ponad 85 proc. potencjału sektora kosmicznego w Polsce, a wśród nich Creotech Instruments SA – laureat Godła „Teraz Polska”. Celem nowej organizacji jest stworzenie Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi, który w 2026 r. doprowadzi do wyniesienia na orbitę pierwszej polskiej konstelacji mikrosatelitów obserwacyjnych.

Tego samego dnia Fundacja „Teraz Polska” wręczyła tytuły Promotora Polski, przyznawane od 2017 r. osobom, które poprzez swoje dokonania i osiągnięcia na polu naukowym, kulturalnym lub biznesowym przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju. W tym roku nagrodzono Tadeusza Ferenca, byłego prezydenta Rzeszowa; Jana Nowarę, dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej; oraz Rafała Wilka, mistrza paraolimpijskiego w handbike’u. Ponadto wręczono statuetkę Wybitnemu Polakowi w USA, którym został trener szermierki i działacz polonijny Janusz Młynek.

Kongres 590 to centrum wymiany myśli, doświadczeń i nawiązywania kontaktów. To przestrzeń  dyskusji panelowych i tych prowadzonych w kuluarach. Podczas 6. edycji nasza fundacja zorganizowała aż pięć takich spotkań eksperckich, pod wspólną nazwą Debata „Teraz Polska”. Miały one na celu nakreślenie aktualnego obrazu Polski w obszarach: nowych technologii, gospodarki opartej na wiedzy i transformacji energetycznej, gospodarczej ekspansji zagranicznej, innowacji technologicznych w medycynie oraz budowania wizerunku kraju poprzez kulturę i sztukę.

Debaty „Teraz Polska” podczas Kongresu 590

Debata: „Znaczenie nowych technologii i innowacji w rozwoju Polski

Moderator: dr Jarosław Górski, adiunkt WNE UW, doradca prezesa Fundacji „Teraz Polska”

Paneliści: Grzegorz Brona (prezes Creotech SA), prof. Dorota Chwieduk (Instytut Techniki Cieplnej PW), Piotr Dardziński (prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz), Grzegorz Wiśniewski (prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej).

 

Debata: „Nowe kierunki zagraniczne ekspansji polskiego biznesu”

ModeratorSławomir Majman, wiceprezes Zarządu Targów Warszawskich SA

Paneliści: Janusz Gawiński (dyrektor Jawor Parkiet), Janusz Komurkiewicz (członek zarządu FAKRO), Michał Lipiński (dyrektor Konkursu „Teraz Polska”), prof. Piotr Skarżyński (członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus).

 

Debata: „Rola innowacji w ochronie zdrowia”

Moderator: dr Jarosław Górski, adiunkt WNE UW, doradca prezesa Fundacji „Teraz Polska”

Paneliści: Paweł Elbanowski (członek zarządu StethoMe), dr Dawid Nidzworski (prezes GeneMe), prof. Piotr Skarżyński (członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus).

 

Debata: „Kultura i sztuka jako najsilniejszy czynnik promocji Polski za granicą”

Moderator: prof. Mirosław Pęczak, Zakład Badań nad Kulturą, Wydział Pedagogiki UW

Paneliści: Andrzej Matusiak (dyrektor Stołecznej Estrady), Bogdan Szymanik (dyrektor Wydawnictwa BOSZ), Dominika Świętońska (była dyrektor Instytutu Polskiego w Düsseldorfie), Krzysztof Zanussi (reżyser, scenarzysta).

 

Debata: „Perspektywy rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce”

Moderator: dr Jarosław Górski, adiunkt WNE UW, doradca Fundacji „Teraz Polska”

Paneliści: Agnieszka Czuchra (dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie), Piotr Dardziński (prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz), Mikołaj Różycki (p.o. prezesa PARP), dr hab. inż. Paweł Rzucidło (prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej), Jan Sawicki (wiceprezes Doliny Lotniczej).

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.