Fotowoltaika, elektromobilność, perowskity i ….zmiana postaw społecznych

  • Fot. Skeeze/Pixabay
    Fot. Skeeze/Pixabay

Zgodnie z najnowszymi badaniami, których wyniki relacjonujemy, właściciele paneli słonecznych – a ich liczba przyrasta w błyskawicznym tempie – znacznie częściej niż reszta Polaków rozważają zakup samochodu elektrycznego. Równocześnie liderzy rynku, na czele z Columbus Energy, są bardzo mocno zorientowani na technologie przyszłości. To świadczy o możliwości upowszechnienia elektromobilności znacznie szybciej, niż mogłoby się wydawać.

Najnowsze badanie przeprowadzone na polskich respondentach przez zespół analityczny InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen dowodzi, że rozwój rynku fotowoltaicznego może pozytywnie wpłynąć na popularność samochodów elektrycznych w Polsce. Pod koniec 2019 roku Polska złożyła Komisji Europejskiej „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu”. Dokument ten wyznaczył cele klimatyczno-energetyczne, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Zakłada on m.in.:

  • Od 21% do 23% udziału OZE (odnawialnych źródeł energii) w finalnym zużyciu energii brutto,
  • 14% udziału OZE w transporcie, • roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie,
  • redukcję do 60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Choć według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej obecnie największy udział w OZE w Polsce mają instalacje wykorzystujące energię wiatru, to w zdecydowanie najbardziej dynamicznym tempie rośnie produkcja energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z wyliczeniami IEO, w latach 2019-2020 fotowoltaika zmobilizowała więcej kapitału na inwestycje niż cała branża energetyki konwencjonalnej. Prognozy instytutu mówią, że moc fotowoltaiki w 2025 roku wyniesie 7,8 GW. Wspomniany wcześniej plan zakładał, że Polska osiągnie ten poziom dopiero w 2030 r. Co drugi badany Polak chciałby korzystać z energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych.

Sprawdzono zatem podejście Polaków do fotowoltaiki. Z badania wynika, że 57% ankietowanych chciałoby zainstalować panele słoneczne w budynku, w którym mieszkają, gdyby mieli taką możliwość (25% - „zdecydowanie tak”; 32% „raczej tak”). 23% badanych zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Najczęstszą motywacją do montażu paneli wśród tych, którzy już dziś je posiadają, była chęć obniżenia rachunków za prąd (65%). Troskę o środowisko zadeklarowało 42% badanych. Dla 31% powodem był też rządowy program dopłat do instalacji fotowoltaicznej (ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jeden powód). Można zatem wysnuć wniosek, że rosnąca liczba paneli słonecznych jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na postrzeganie aut na prąd, co zresztą potwierdza większość badanych. 54% z nich jest zdania, że popularyzacja paneli fotowoltaicznych może zwiększyć zainteresowanie samochodami elektrycznymi. 17% było przeciwnego zdania, a 29% odpowiedziało, że „trudno powiedzieć”.

Wszystkim ankietowanym, bez względu na ich wcześniejsze odpowiedzi, zadano pytanie: Wyobraź sobie, że samochód elektryczny można ładować ze zwykłego gniazdka, a w budynku, w którym mieszkasz, masz własne panele fotowoltaiczne, które dostarczają prąd do ładowania samochodu elektrycznego. Czy rozważałbyś zakup samochodu elektrycznego, mając własne panele fotowoltaiczne dające prąd do ładowania takiego samochodu? 45% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie („zdecydowanie tak” – 16%; „raczej tak” – 29%). To odsetek dwukrotnie większy niż przy obecnym stanie wiedzy – dziś 22% ankietowanych rozważa zakup auta na prąd.

W tym kontekście warto wspomnieć o firmie Columbus Energy, liderze rynku fotowoltaiki prosumenckiej, która jest laureatem XXX edycji Konkursu „Teraz Polska”. Firma zainwestowała właśnie 10 mln EUR w polską spółkę Saule Technologies – lidera w zakresie przemysłowego wykorzystania perowskitu do produkcji energii słonecznej. Technologia ogniw perowskitowych już niebawem zrewolucjonizuje rynek nie tylko energetyki, ale i elektroniki użytkowej. Ogniwa z perowskitu, są elastyczne, cienkie, bardzo lekkie, mogą mieć różny poziom przezroczystości, co stwarza duże możliwości ich zastosowania - od elektroniki użytkowej po budownictwo. Moduły perowskitowe zachowują wysoką wydajność w produkcji energii, są ekologiczne, a co więcej, można nimi pokryć praktycznie każdą powierzchnię: folię, papier, a nawet tkaninę.

Przyszłość Columbus Energy widzimy w technologiach przyszłości, a taką technologię posiada firma Saule. Dzięki niej każdy z nas będzie mógł nadrukować na dowolnej powierzchni ogniwo fotowoltaiczne. Dlatego podpisaliśmy umowę, dzięki której Columbus Energy staje się inwestorem w Saule Technologies. Zainwestujemy w tym roku prawie 45 mln w gotówce w ramach podniesienia kapitału, stając się w ten sposób największym, 20 proc. udziałowcem w Saule Technologies - mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy SA.

Metodologia badania Badanie przeprowadzone przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1040 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 29 sierpnia-1 września 2020 r. Metoda: CAWI.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.