Ignaczak, Kiciński, Pielak o biznesie w 2023 roku. Sonda „Magazynu Teraz Polska”

W ciągu mijających dwóch lat zderzyliśmy się z dwoma czarnymi łabędziami: pandemią i wojną. Uprawdopodobnia się dziś perspektywa recesji, a silnie oddziałujące procesy, jak choćby kryzys energetyczny czy wzrost roli państwa, przysparzają pytań o przyszłość nie tylko społeczeństwa, ale także firm, spółek, biznesu. Dodatkowo coraz silniej wybrzmiewają pytania o granice wzrostu gospodarczego i o współodpowiedzialność za społeczeństwo i planetę.

Kamil Broszko

Jak zatem będzie wyglądała rzeczywistość, otoczenie funkcjonowania biznesu, w roku 2023? Jakich zmian należy się spodziewać i jak się do nich przygotować? Te pytania zadaliśmy czołowym krajowym przedsiębiorcom i menedżerom. Zachęcam do lektury ich wypowiedzi. Dziś opowiedzą o tym Artur Pielak, prezes Velvet Care Sp. z o.o., Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl, Tomasz Ignaczak, dyrektor generalny Kruk SA.

Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl

Bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój oferty oraz pozyskiwanie nowych klientów w Polsce. Istotny jest dla nas postęp całej rodzimej gospodarki i wzrost konkurencyjności naszego kraju, a także coraz ważniejsza rola całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W naszej ocenie w obliczu dynamicznie zmieniających się okoliczności gospodarczych i kryzysu ekonomicznego sukces mogą osiągnąć tylko ci, którzy mimo turbulencji nadal będą w stanie się rozwijać. Kluczowa jest zatem także ekspansja zagraniczna. Chodzi tu nie tylko o oferowanie coraz większej liczby produktów i usług na kolejnych rynkach, ale też wyznaczanie trendów i poszukiwanie własnej niszy.

W tak innowacyjnym segmencie jak fintech kluczowe są: stabilność, komplementarność usług i ciągłe udoskonalanie oferty. Prawdziwy sukces czeka tylko tych, którzy tak jak Cinkciarz.pl i nasz zagraniczny brand Conotoxia cechują się determinacją, kreatywnością i najwyższą jakością, spełniającą oczekiwania dzisiejszych bardzo wymagających klientów. Niezbędne są nie tylko innowacyjność i dbanie o użytkowników, ale przede wszystkim wyprzedzanie ich potrzeb. W obecnym świecie, w którym ludzie są mobilni i funkcjonują głównie online, bardzo duże znaczenie ma szybkie i wygodne oferowanie międzynarodowych, w pełni cyfrowych usług.

Tomasz Ignaczak, dyrektor generalny Kruk SA

Rok 2023 będzie pełen wyzwań dla wszystkich. Sytuacja gospodarcza nie jest dobra. Mamy wysoką inflację, którą poprzedziły pandemia i zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Musimy być gotowi na dynamiczne zmiany i elastyczni w podejściu do nowych rozwiązań. W każdej firmie transformacja rozpoczęła się już po ogłoszeniu pandemii. Musieliśmy dostosować działanie organizacji do nowych realiów. Dzięki już wcześniej dostrzeżonym trendom związanym z rozwojem cyfryzacji i wdrożeniom niektórych rozwiązań z dnia na dzień przeszliśmy na pracę zdalną, utrzymując pełną efektywność procesów. Następnie dołączyliśmy do grona firm, które wdrożyły hybrydowy model pracy, czego też oczekują pracownicy. Obecnie czekamy jeszcze na nowe przepisy kodeksu pracy, które uregulują kwestie dotyczące pracy zdalnej.

Sytuacja związana z wysoką inflacją powoduje, że klienci sektora bankowego zalegają ze spłatą kredytów. Z kolei banki coraz chętniej oddają działania windykacyjne ekspertom, bo zadanie to staje się dla nich zbyt kosztowne i obciążające.

Wiele procesów w naszej spółce zostało zautomatyzowanych. Rozwinęliśmy platformę E-kruk.pl, która umożliwia klientom samodzielne i zdalne zarządzanie swoimi zaległymi płatnościami, co pozwala wzmocnić efektywność działań. Cyfryzacja i jej rozwój to przyszłość naszej branży.

Od lat działamy w oparciu o etykę i przepisy prawne. Windykacja jest jednym z istotnych elementów obrotu gospodarczego. Przywracamy obieg pieniądza na rynek, co wpływa pozytywnie m.in. na ograniczenie zatorów płatniczych czy wzrost moralności płatniczej konsumentów, a to przekłada się na większą stabilność rynku.

Artur Pielak, prezes Velvet Care Sp. z o.o.

Powiem otwarcie: w Velvet Care przygotowujemy się na trudne czasy. Chciałbym się mylić, ale wiele wskazuje na to, że w Europie będziemy mieli do czynienia z recesją. W takich okolicznościach na rynku przetrwają przedsiębiorstwa, które mają stabilną pozycję finansową i są dobrze zarządzane.

W Velvet Care czasami mówimy nieco przewrotnie: każdy problem to szansa, trzeba tylko ją odnaleźć. W ostatnich latach stanęliśmy wobec mnóstwa wyzwań i większość z nich przekuliśmy w sukces. Mam głęboką nadzieję, że podobnie będzie w kolejnym roku. Stworzyliśmy długoterminową strategię rozwoju i plany inwestycyjne, które w dużym stopniu realizujemy bez względu na to, czy są akurat powody do hurraoptymizmu, czy przejściowe kłopoty. Po prostu wiemy, dokąd zmierzamy, i robimy swoje.

Przygotowując się na trudniejsze miesiące i kwartały, zwiększamy zapasy wyrobów gotowych, materiałów i surowców do produkcji. Nasza branża – produkcja papieru toaletowego i chusteczek higienicznych – jest energochłonna, dlatego pracujemy z renomowanymi dostawcami i opieramy się na długoterminowych kontraktach, dzięki czemu zabezpieczamy odpowiednie wolumeny i ceny. Oczywiście mamy też przed sobą istotne ryzyka w zakresie mediów, włącznie z tym, że ich zabraknie, bowiem przy naszej skali produkcji nie ma możliwości magazynowania tak dużych ilości energii. Jeśli okaże się, że są przerwy w dostawie energii czy gazu, będziemy zmuszeni do podjęcia decyzji o wstrzymaniu produkcji. Jeśli to się wydarzy, mogą wystąpić okresowe braki produktów dla konsumentów.

Oczywiście nie zapominamy o ekologii. Zrównoważony rozwój i szacunek dla środowiska naturalnego są integralną częścią naszej strategii, a nasze plany zawarliśmy w Eco Agendzie 2025 i opublikowaliśmy na stronie internetowej. Już dwa lata temu wdrożyliśmy działania zmierzające w kierunku obniżenia śladu węglowego, zaś do 2030 r. chcemy osiągnąć tzw. neutralność węglową. Pierwsze istotne kroki tym zakresie chcemy podjąć w roku 2023.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.