DHL Parcel, Speedmail, Ronson Development. Jakość w biznesie – wypowiedzi liderów firm działających na polskim rynku. Sonda, cz. 5

Czy jakość jest kluczową wartością oczekiwaną przez krajowych konsumentów? O odpowiedź poprosiliśmy liderów przedsiębiorstw działających na polskim rynku – właścicieli, członków zarządów, menedżerów. W części piątej naszej sondy przedstawiamy opinie Janusza Konopki, prezesa zarządu Speedmail Sp. z o.o., Andrzeja Gutowskiego, wiceprezesa, dyrektora sprzedaży i marketingu Ronson Development, Magdaleny Bugajło, dyrektora ds. komunikacji marketingowej i PR w DHL Parcel.

Janusz Konopka, prezes zarządu Speedmail Sp. z o.o., alternatywnego operatora pocztowego

Jako operator pocztowy zajmujący się obsługą korespondencji masowej funkcjonujemy w obszarze B2B, a odbiorcami naszych usług są działające w Polsce przedsiębiorstwa oraz instytucje. Konkurując z innymi podmiotami, budujemy swoją pozycję przede wszystkim przez nieustanne podnoszenie jakości. Ta jednak nie zawsze jest dla naszych klientów czynnikiem decydującym. W przypadku jednostek samorządowych czy spółek komunalnych kluczowe znaczenie mają wymogi określone w postępowaniu przetargowym. Jak łatwo się domyślić, dla komisji dysponujących publicznymi środkami najważniejsza jest cena produktu albo usługi. Jest ona najistotniejsza również w większości przetargów dotyczących obsługi korespondencji. Coraz częściej zdarza się jednak, że urzędy miast, przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, urzędy pracy oczekują czegoś więcej. W odniesieniu do przesyłek takich jak faktury lub monity najważniejsze stają się terminowość i skuteczność doręczenia, jak najmniejsza liczba reklamacji i sprawna obsługa klienta.

REKLAMA

Można więc zauważyć coraz wyraźniejszy nacisk na jakość i niezawodność realizowanych usług. Jeśli chodzi o odbiorcę komercyjnego, to cena także odgrywa sporą rolę, ale rzadziej bywa czynnikiem decydującym. Dla banków, operatorów telekomunikacyjnych, firm ubezpieczeniowych bardzo istotne jest to, by mieć pełną kontrolę nad procesem doręczenia i monitorować jego efektywność. Poszukują więc wysokiej jakości rozwiązań, które im to umożliwią. W naszym przypadku są to narzędzia takie jak system GPS online, pozwalający na śledzenie wszystkich rodzajów przesyłek, czy aplikacje klienckie i systemy do raportowania.

Andrzej Gutowski, wiceprezes, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development

Firma deweloperska Ronson Development od 20 lat działa na polskim rynku. Dwie dekady doświadczenia pozwalają na postawienie mocnej tezy: jakość jest obecnie bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na decyzje zakupowe w każdym segmencie rynku mieszkaniowego. Ten trend rozwijał się przez lata, wraz z bogaceniem się społeczeństwa oraz zwiększaniem się i wzmacnianiem konkurencji na rynku. Oczywiście oczekiwania klientów, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie (zwanych first buyers), nie są tak wysokie jak wymagania osób, które nabywają kolejne lokale, jednak dla obu segmentów charakterystyczny jest wzrost świadomości konsumenckiej, potrzeb i wymagań.

REKLAMA

First buyers, chociaż wciąż koncentrują się głównie na cenie i lokalizacji, coraz częściej zwracają uwagę na sposób zorganizowania części wspólnych inwestycji i towarzyszącej im infrastruktury. Ważna jest tu baza handlowa, usługowa, gastronomiczna, edukacyjna, ale też przestrzeń do aktywnego spędzania wolnego czasu. Klienci, którzy kupują kolejne mieszkania (nazywani klientami wyrobionymi), w swoich decyzjach zakupowych kierują się najnowocześniejszymi i najbogatszymi jakościowo kryteriami. Przy czym obecnie nie chodzi o złoto i marmury, charakterystyczne dla luksusu lat 90., tylko raczej o lokalizację blisko centrum miasta i komfort życia. Przykładem jest Nova Królikarnia – projekt, który zrealizowaliśmy na terenie pięciohektarowego parku w sercu warszawskiego Mokotowa. Inwestycję wyróżniają prywatne ogrody, przestronne i doświetlone przestrzenie, ale również rozwiązania ekologiczne i smart. Jej sukces wzmocniła pandemia Covid-19. Klienci szukają teraz zielonego azylu. Miejsca, gdzie znajdą przestrzeń do relaksu i odpoczynku, a jednocześnie wciąż będą bardzo blisko centrum miasta.

Magdalena Bugajło, dyrektor ds. komunikacji marketingowej i PR w DHL Parcel

Wysoka jakość usług to cecha bardzo istotna z perspektywy klienta. Składa się na nią wiele elementów. DHL Parcel to firma kojarzona m.in. z dobrą ofertą, szybką dostawą i miłą obsługą. Każda z tych przewag ma duże znaczenie na rynku usług kurierskich, który w Polsce rok do roku rośnie w dwucyfrowym tempie. Z pewnością wśród atutów DHL Parcel kluczowe są: wysoka jakość, koncentracja na innowacyjnych rozwiązaniach, elastyczność w dostosowaniu procesów do oczekiwań klienta i doskonałe przygotowanie do obsługi dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce.

-------------------

KOMUNIKAT

Jeśli chcesz, by Twoja firma mogła oznaczyć produkty i usługi Godłem „Teraz Polska”, weź udział w Konkursie „Teraz Polska”. Skontaktuj się z organizatorem! (tel. 22 826 01 91, e-mail: konkurs@terazpolska.pl)

-------------------

Jednym z najważniejszych kryteriów jest dla klientów wygoda odbioru przesyłki. Projektując rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce, skupiamy się na stylu życia odbiorców, dla których liczą się informacja o czasie dostawy, dopasowanie miejsca doręczenia do indywidualnych preferencji, a także przedstawienie różnych opcji i możliwość odbioru w pobliskiej lokalizacji. Stąd spektakularny rozwój obsługi klientów w punktach partnerskich. W przypadku dostaw do punktu dużymi plusami są bliskość miejsca zamieszkania, dogodne godziny odbioru paczki i długi czas przewidziany na odbiór – przesyłka czeka na odbiorcę aż siedem dni.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.