Czekamy na zgłoszenia do konkursu „Pracodawca Jutra”

Trwa już siódma edycja konkursu „Pracodawca Jutra”. Do 30 czerwca br. przyjmowane są zgłoszenia od przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizują inicjatywy edukacyjne dotyczące rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Konkurs organizuje Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości a Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” jest partnerem tegorocznej edycji.

 

- Od kilku lat mamy sytuację, w której bezrobocie przestaje być problemem dla gospodarki, ale pozostaje nadal problemem społecznym. Część zawodów i branż jest dotknięta geriatyzacją, gdyż coraz więcej pracujących jest wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Z kolei młodzi nie wiedzą jakie kariery wybierać. Chcą zdobyć wykształcenie gwarantujące im dobrą pracę, przy czym do potencjalnych pracodawców manifestują mocno brak zaufania. „Pracodawca Jutra” powinien zdawać sobie z tego sprawę – powiedział Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

Dlatego Fundacja przyłączyła się do organizacji konkursu „Pracodawca Jutra”, gdyż ważne jest promowanie firm, które realizują modelowe projekty na styku biznesu i edukacji. Jaki jest cel takich inicjatyw? Uświadamianie potrzeby ustawicznego kształcenia, angażowanie środowisk lokalnych w działania na rzecz rozwoju edukacji i usług edukacyjnych, które umożliwią nabycie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Ważnym aspektem konkursu jest wymiana dobrych praktyk dotyczących tworzenia przyjaznego środowiska pracy i zarządzania zespołami pracowniczymi, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości zarówno pracownika jak i pracodawcy.  Laureaci konkursu – firmy i instytucje edukacyjne - to liderzy, którzy rozumieją i doceniają edukację dla przedsiębiorczości oraz prawidłowo identyfikują kompetencje przyszłości. Wspierając edukację przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości w miastach i regionach.

Tegoroczna edycja konkursu „Pracodawca Jutra” obejmuje dwie kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie „mikro i mały przedsiębiorca”, a także w segmencie „średni i duży przedsiębiorca”.

Kategoria „Rozwój Pracownika” obejmuje inicjatywy z zakresu:

  • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
  • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
  • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
  • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
  • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

Kategoria „Ambasador Edukacji” obejmuje inicjatywy z zakresu:

  • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
  • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
  • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Nagrody i wyróżnienia

W konkursie zostaną wyłonieni „Pracodawcy Jutra 2023”. Regulamin przewiduje cztery nagrody główne w dwóch kategoriach („Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”) i w dwóch segmentach („mikro i mały przedsiębiorca” oraz  „średni i duży przedsiębiorca”) oraz 17 nagród sektorowych i 17 wyróżnień sektorowych.

Laureaci mogą bezterminowo posługiwać się tytułem i logotypem „Pracodawca Jutra 2023”, a także brać udział w działaniach komunikacyjnych i promocyjnych PARP, dotyczących nagrodzonych inicjatyw edukacyjnych.

Zgłoszenia konkursowe do 30 czerwca!

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje edukacyjne wspólnie z przedsiębiorcą, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne na rzecz pracowników oraz innych grup społecznych.  Szczegóły pod linkiem 

Do konkursu można zgłaszać inicjatywy, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r.,  a sam projekt był realizowany na terytorium Polski. Dodatkowo, zgłaszana inicjatywa nie mogła być już nagrodzona lub wyróżniona w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca br. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kliknij i zgłoś firmę

– „Pracodawca Jutra” to inicjatywa, która pozwala docenić firmy i podmioty, które zwracają szczególną uwagę na rozwój kompetencji i dalszą edukację. Zgodnie z badaniem PARP Bilans Kapitału Ludzkiego aż 83% dorosłych rozwija swoje kompetencje. W dobie idei uczenia się przez całe życie, którą propagujemy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, chcielibyśmy zachęcić firmy do wzięcia udziału w konkursie. Pozwalając rozwijać się swojej kadrze, rozwijamy również własne przedsiębiorstwo. Inwestując w pracownika, pokazujemy mu, jak ważna jest jego praca. To najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego takie inicjatywy są potrzebne – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

- Na problem zatrudnienia nie możemy patrzeć jedynie z perspektywy wielkich miast. Kreowanie karier zawodowych związanych z lokalnymi rynkami pracy powinno być oparte nie tylko na niezbędnych kwalifikacjach, ale także na pozycji społecznej w lokalnej społeczności. Całe pokolenia wyrastały bowiem w przekonaniu, że pożądane zawody są w metropoliach a rzemieślnik, weterynarz czy inżynier działający lokalnie ma mniejszy prestiż. Potrzebujemy wielkiej zmiany. Temu służy konkurs „Pracodawca Jutra”, gdyż pozwala wyłowić dobre przykłady na lokalnych rynkach pracy, choćby wśród laureatów Godła „Teraz Polska” – powiedział Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa.

 

Szczegółowe informacje, a także formularz do zgłoszeń konkursowych dostępne są na stronie PARP.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.