Branża budowlana nie poddaje się kryzysowi. Wyniki wyższe od oczekiwań

  • Fot. Pixabay
    Fot. Pixabay

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane  o liczbie pracujących powyżej 9 osób w sierpniu br. była wyższa o 6,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 10,2%) oraz wyższa o 5,1% w stosunku do lipca br. roku (przed rokiem wzrost o 3,2%).

W sierpniu bieżącego roku, zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w skali roku dla przedsiębiorstw zajmujących się budową budynków – o 25,7%, natomiast zmniejszenie w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne – o 1,3% oraz specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 1,6%.   W stosunku do lipca 2022 roku, zaobserowano wzrost wartości robót we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 8,9%, wykonujących prace budowlane specjalistyczne – o 4,2% oraz specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 1,4%.  

W okresie styczeń – sierpień bieżącego roku, sprzedaż prac budowlano-montażowych wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku, w przedsiębiorstwach realizujących prace z zakresu budowy budynków – o 22,9%, wykonujących roboty budowlane specjalistyczne
– o 5,0% oraz specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej
– o 3,7%.

Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2022 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym – o 1,3%, jak i remontowym – o 13,2% (przed rokiem wzrost odpowiednio o 9,0% oraz 12,2%). W okresie styczeń – sierpień 2022 roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił wzrost wartości robót inwestycyjnych o 5,2% (w 2021 r. spadek o 4,5%) oraz remontowych o 17,6% (w 2021 r. wzrost o 8,4%).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 131,9. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 7,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 1,1% wyższym w porównaniu z lipcem 2022 roku.

Źródło: GUS

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.