Benedykt Korduła z Isovera: Wspieramy odpowiedzialne, zrównoważone budownictwo

  • Fot. Isover
    Fot. Isover

O sytuacji rynkowej branży budowlanej, wzrastającej roli izolacji cieplnej w dobie konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz o  korzyściach z używania Godła „Teraz Polska” z Benedyktem Kordułą rozmawia Kamil Broszko.

Kamil Broszko: Pandemia koronawirusa miała duży wpływ na cały biznes, w szczególności na pewne jego sektory. W jaki sposób odbiła się na funkcjonowaniu państwa firmy i na marce ISOVER?
Benedykt Korduła: Oczywiście pandemia wymusiła szereg zmian i weryfikację priorytetów. Szybko przeorganizowaliśmy tryb pracy i wprowadziliśmy niezbędne dodatkowe środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszystko po to, aby jak najlepiej zadbać o naszych pracowników i klientów. Pomimo zmian utrzymujemy pełną zdolność operacyjną w nowej rzeczywistości. Pamiętajmy jednak, że nasz biznes jest mocno osadzony w branży budowlanej, co zapewniło tym razem nieco lepszą pozycję. Pandemia nie wstrzymała prac na placach budowy, a wręcz przeciwnie – zaktywizowała prywatnych inwestorów. Tym samym lockdown nie oznaczał dla nas zamrożenia kontraktów, nie wpłynął odczuwalnie na naszą markę. Z badań wynika, że branża budowlana wykazuje największy optymizm w kontekście zastanej sytuacji – w ISOVER podzielamy to stanowisko.

KB: Wydaje mi się, że można obserwować boom w budownictwie jednorodzinnym, ale branża deweloperska wstrzymała inwestycje. Który z tych kierunków jest istotniejszy dla państwa rynku: wzrost zainteresowania odbiorców indywidualnych czy spadek zainteresowania firm realizujących duże inwestycje?
BK: Nie do końca zgadzam się z pana tezą. Nowa sytuacja i związana z nią atmosfera niepewności mocno rezonowały w marcu i kwietniu. Wtedy rzeczywiście widoczny był spadek sprzedaży mieszkań, co wpływało na obniżenie cen. Tąpnięcie było skutkiem lockdownu. Dane GUS świadczą jednak o tym, że w czerwcu i lipcu rynek mieszkaniowy wrócił do aktywności, jeśli chodzi o wydawane deweloperom pozwolenia na budowę czy uruchamiane inwestycje. Same spółki raportują, że od maja z miesiąca na miesiąc sprzedaż lokali też się poprawia. Ceny wróciły do normy. To dowód na to, że w niepewnej sytuacji nieruchomości są postrzegane jako jedna z lepszych lokat kapitału. Niewątpliwie utrzymanie standardów budownictwa energooszczędnego jest tym, co dla nas najistotniejsze w tej sytuacji. W dalszym ciągu chcemy wspierać wszystkich inwestorów, którzy stawiają na podnoszenie komfortu życia i ochronę środowiska poprzez odpowiedzialne, zrównoważone budownictwo.

KB: Współpracują państwo z wykonawcami prac budowlanych, firmami budowlanymi. Jak ocenia pan ewolucję i obecną sytuację tego sektora?
BK: W ostatnich latach nie tylko w Polsce, ale w całej Europie odczuwalny był brak fachowców na rynku budowlanym. Prestiż zawodu budowlańca i rola wykonawców bardzo się zmieniły. To oni są dzisiaj kluczową grupą docelową w branży. Dlatego poza wysokiej jakości ofertą produktową i najwyższym standardem obsługi staramy się wspierać i rozwijać działalność firm wykonawczych. Priorytetem jest dla nas edukacja i szkolenia, które prowadzimy w otwartym kilka lat temu Centrum Szkoleniowym ISOVER przy naszym zakładzie w Gliwicach. Warto też budzić emocje i promować najlepszych, dlatego podczas lockdownu przeprowadziliśmy konkurs fotograficzny „Mistrzowie Izolacji w Akcji!”. Zgromadziliśmy ponad 170 wysokiej jakości zdjęć, które będziemy wykorzystywać jako przykłady wzorowego wykonawstwa. Poza konkursem stale od kilkunastu lat prowadzimy program lojalnościowy zapewniający dodatkowe korzyści firmom wykonawczym stawiającym na systemy ISOVER. Wykonawcy również na co dzień korzystają ze wsparcia naszego Biura Doradztwa Technicznego.
Istotną zmianą, która może mieć konsekwencje w przyszłości, była z pewnością przyspieszona transformacja również w obszarze obsługi naszych klientów – przejście w tryb pracy zdalnej, przebudowa procesów z większym wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, wprowadzenie sprzedaży online czy zastosowanie nowych środków ochrony zdrowia. Dla niektórych tzw. zmiany przyszłości wydarzyły się wczoraj. Jak wszystkie organizacje w kraju, firmy wykonawcze stoją przed wyzwaniem zadomowienia się w nowej rzeczywistości, w której coraz rzadziej spotykamy się z klientem twarzą w twarz, ale nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku dostarczania wysokiej jakości serwisu i najlepszych doświadczeń.

KB: ISOVER specjalizuje się w izolacji cieplnej, a to teraz gorący temat, zważywszy na trendy i uregulowania prowadzące do zmniejszania szkodliwej emisji. Jak nowe regulacje prawne wpłyną na państwa branżę?
BK: Temat izolacji termicznej w nowych i starych budynkach z pewnością jest maksymalnie podgrzewany przez wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. nowych warunków technicznych. To ostatni etap zmian komunikowanych z ponad siedmioletnim wyprzedzeniem i wprowadzanych stopniowo w 2014 i 2017 r. Zdania co do nich są podzielone. Z jednej strony w niektórych obszarach wymogi są wyższe niż w innych krajach europejskich. Z drugiej strony nowe przepisy dopuszczają rozwiązania, których nie można ocenić jako efektywne energetycznie, jak np. dowolność w wyborze wentylacji gruntowej. W obliczu tych rozbieżności kluczowy staje się główny cel, czyli dążenie do spełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz projektu neutralności klimatycznej do 2050 r. I konsekwencja w jego realizacji. Polscy producenci, architekci, deweloperzy i wykonawcy odgrywają tutaj niebagatelną rolę. W dużej mierze to na ich barkach spoczywa wysiłek przekonania inwestorów do nieco droższych, ale bardziej efektywnych, ekologicznych i przyszłościowych rozwiązań.
Od momentu ogłoszenia ustawy nasza firma, jak również inni producenci, musiała podołać wyzwaniu dostarczenia zupełnie nowych rozwiązań wspierających realizację wytycznych. Wiązało się to z inwestycjami w badania, szkolenia i kosztowną przebudowę infrastruktury. W parze z nową filozofią budownictwa musiały iść także działania edukacyjne – nie tylko dla pracowników, ale również szeroko rozumianego rynku. Tę misję realizujemy także dziś. Zasadnicza różnica – i być może też trudność – polega na tym, że na Zachodzie idea budownictwa energooszczędnego ograniczającego zużycie energii i zapewniającego niską emisję jest znana od dawna. W Polsce tak naprawdę stale jesteśmy na etapie budowania świadomość społecznej w tym zakresie. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego z pewnością jest tutaj silnym napędem zmian. Istotne jest jednak również właśnie wsparcie rządu w stymulacji rynku i zachęty inwestycyjne, takie jak program Czyste Powietrze.

KB: Jakie są perspektywy dofinansowania termomodernizacji w programie Czyste Powietrze?
BK: Tegoroczne zmiany wprowadzone w programie Czyste Powietrze napawają optymizmem. Zasady przyznawania dotacji stały się prostsze, decyzje zapadają szybciej. Zaangażowano banki, dzięki czemu wniosek o dofinansowanie można składać wraz z podaniem o kredyt. Rozszerzono grupę beneficjentów – dotacją objęto przedsięwzięcia rozpoczęte i zakończone. Co najważniejsze, duży nacisk został położony na współpracę z gminami, które mają pomagać w składaniu wniosków i wydawaniu potrzebnych zaświadczeń. Pojawiła się także możliwość łączenia dotacji gminnych z tymi w ramach programu. Uproszczenie procedur to zapowiedź dobrych zmian. Poza programem Czyste Powietrze inwestorzy mogę korzystać z dotacji na termomodernizację, inicjatyw Stop Smog czy Mój Prąd. Wszystkie te programy z pewnością ułatwią wdrożenie ostatniego etapu nowych warunków technicznych, a co najważniejsze, poprawią jakość naszego życia i stan środowiska.

KB: Proszę opowiedzieć o najbardziej spektakularnych realizacjach w Polsce i na świecie z wykorzystaniem materiałów ISOVER.
BK: Wspieramy naszych partnerów na każdym etapie inwestycji: od koncepcji, przez projekt, aż po realizację. Dzięki temu możemy od początku wpływać na poprawę komfortu termicznego i akustycznego, a także ogólną efektywność energetyczną. W taki sposób przez ponad 25 lat zrealizowaliśmy wiele wyjątkowych budynków: domów, osiedli, biurowców, świątyń, stadionów, a nawet stacje metra. Trudno wybrać te najbardziej spektakularne, bo z każdej realizacji jestem dumny. Opowiem o trzech, które wyróżniają się skalą efektów.

W kategorii budynków jednorodzinnych na pewno warto wspomnieć o domach niskoenergetycznych budowanych w ramach programu Saint-Gobain Multicomfort. Ciekawym przykładem jest realizacja z Chorzowa. Budynek został zbudowany z prefabrykatów w technologii tzw. ciężkiego szkieletu drewnianego. Warstwy budowlane zostały zaprojektowane z wysokiej jakości materiałów Grupy Saint-Gobain, jak np. wełna szklana ISOVER Profit-Mata, Stropoterm czy płyty Rigips Pro. W ten sposób uzyskano bardzo korzystny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych i dachu na poziomie 0,08 W/m²K. Badania i testy przeprowadzone w domu wykazały, że ma on dodatni bilans energetyczny. W dużej mierze na ten wynik pracują również instalacje, w tym panele fotowoltaiczne i pompa ciepła. To z pewnością przykład holistycznego podejścia do kwestii komfortu.

Niemałym wyzwaniem była realizacja Domu Ronalda McDonalda, bezpłatnego hotelu dla rodzin małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Dom liczy ok. 1250 m² i mieści 20 pokoi, w tym dwa apartamenty dla rodzin niepełnosprawnych, kuchnię, jadalnię, pralnię oraz ogród. To funkcjonalny budynek, który spełnia wymagania warunków technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Przypomnijmy, że został oddany do użytku już w 2015 r. Ma niemal zerowe zużycie energii – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną na ogrzewanie i wentylację wynosi 70,17 kWh/m²/rok, a więc jest niższy od wymaganego od 2021 r. Było to możliwe, ponieważ zadbaliśmy o  najskuteczniejszą izolację termiczną i akustyczną wszystkich przegród budynku. Odpowiednią jakość powietrza uzyskaliśmy poprzez zastosowanie w izolacji kanałów wentylacyjnych naszych mat lamelowych Ventilam Alu Plus.
Realizacją, o której komforcie każdy ma szansę się przekonać osobiście, jest katowicki NOSPR. Budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia to jedna z najciekawszych inwestycji ostatnich lat. Obiekt spełnia najbardziej wymagające parametry. Podwójne ściany, wełna mineralna, okna i drzwi o podwyższonej izolacyjności, bezszumowe instalacje i specjalnie projektowane szczelne i bezdźwięczne oprawy oświetleniowe to tylko kilka rozwiązań zastosowanych w NOSPR. Każde źródło dźwięku i drgań musiało zostać przewidziane, zbadane i zaizolowane. Udało się to osiągnąć m.in. dzięki zastosowaniu materiałów ISOVER. Wykorzystane izolacje techniczne mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie wyposażenia technicznego przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, ochronę przed utratą energii, a także redukcję hałasu pochodzącego z instalacji.

KB: Czym charakteryzują się produkty ISOVER, które otrzymały Godło „Teraz Polska”?
BK: Znak „Teraz Polska” towarzyszy produktom ISOVER od 2006 r. Obecnie Godło można zobaczyć na 19 produktach z serii ISOVER Dach przeznaczonych do izolacji dachów i poddaszy. To kluczowa przegroda – możemy przez nią tracić nawet 30 proc. energii. Dlatego proponowane przez nas systemowe rozwiązania zapewniają uniwersalną ochronę zarówno poddaszom użytkowanym, jak i nieużytkowanym, dachom w domach nowych, jak i tych sprzed 2000 r. Szczególnie polecane są do termoizolacji dachów skośnych, gdzie świetnie sprawdza się technologia łącząca doskonałe właściwości cieplne i akustyczne z otwartością dyfuzyjną i niepalnością. Warto zaznaczyć, że nasze produkty zapewniają komfort ciepła, ciszy, ale wpływają także na dobrą jakość powietrza, ponieważ „oddychając”, chronią przed gromadzeniem się wilgoci w przegrodach.

REKLAMA

KB: Jakie było biznesowe uzasadnienie decyzji o starcie w Konkursie „Teraz Polska” i czy posługiwanie się Godłem „Teraz Polska” przyniosło określone skutki?
BK: Warto walczyć tylko o takie wyróżnienia, które mają rzeczywistą wartość, prestiż i rozpoznawalność rynkową. Godło „Teraz Polska” to od blisko 30 lat synonim najwyższej jakości tworzonej w naszym kraju. Synonim, który od 2006 r. bardzo dobrze charakteryzuje nasze produkty powstające w gliwickiej fabryce pod okiem naszych inżynierów. Jestem przekonany, że to wyróżnienie stanowi istotny składnik naszego sukcesu i jest potwierdzeniem siły rynkowej naszej marki i siły całego zespołu ISOVER.

Benedykt Korduła, dyrektor marketingu ISOVER.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.