539 polskich zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego w 2021 roku. Najwięcej - z Politechniki Śląskiej

  • Fot. materiały prasowe Politechniki Śląskiej
    Fot. materiały prasowe Politechniki Śląskiej

W 2021 r. do Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) wpłynęło ogółem 188 600 zgłoszeń, co oznacza wzrost o 4,5% po niewielkim spadku w 2020 r. Największy wzrost odnotowano w komunikacji cyfrowej i technologiach komputerowych, co jest odzwierciedleniem prowadzonej na całym świecie transformacji cyfrowej, a w drugiej kolejności w dziedzinie farmacji i biotechnologii, co świadczy o wysokim poziomie innowacji w zakresie tworzenia szczepionek i innych obszarach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z informacjami z Indeksu Patentowego za 2021, liczba zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty badawcze wzrosła w 2021 r. o 12,8% (w sumie 539 zgłoszeń). To drugi najwyższy wskaźnik wzrostu w Europie po Portugalii.

– Duży popyt na patenty w ubiegłym roku świadczy o tym, że innowacyjność nadal utrzymuje się na wysokim poziomie – powiedział António Campinos, prezes EPO. – Podkreśla to kreatywność i determinację innowatorów w Europie i na całym świecie. Złożyli oni większą liczbę zgłoszeń patentowych, a silny rozwój technologii cyfrowych stanowi niezbity dowód transformacji zachodzącej we wszystkich sektorach i branżach. 

Polskim podmiotem z największą liczbą – 11 zgłoszeń patentowych w 2021 roku jest Politechnika Śląska.

Prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej podkreśla, że informacja o największej liczbie zgłoszeń dóbr intelektualnych Politechniki Śląskiej w Europejskim Urzędzie Patentowym, jest efektem konsekwentnych działań projakościowych w uczelni, zintensyfikowanych od 2020 roku, kiedy Politechnika została Uczelnią Badawczą.

– Nasi naukowcy dostrzegają i dobrze rozumieją potrzebę tworzenia rozwiązań innowacyjnych jako efektów swojej działalności badawczej. Dzięki wsparciu Centrum Intubacji i Transferu Technologii, Zespołu Rzeczników Patentowych i całemu ekosystemowi kreowanemu wokół sześciu priorytetowych obszarów badawczych, powstały wartościowe opracowania i dobrze przygotowane zgłoszenia. Bardzo liczymy na ich sukces w kolejnych etapach komercjalizacji – dodaje Prorektor Marek Pawełczyk.

Źródło materiały prasowe Politechniki Śląskiej

 

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.