4/2019

 • TRANSPARENCY INTERNATIONAL

  Zaufanie cenniejsze niż ropa

  Norwegia to bogaty kraj. Dobrze rozwinięty przemysł energetyczny i wydobywczy wykorzystuje dostępne surowce, czyli gaz i ropę. PKB per capita wynoszące w 2018 r. prawie 75 tys. dol. plasuje kraj na 6. miejscu na świecie pod względem siły nabywczej obywateli.

  więcej
 • Fot. Kamil Broszko/Broszko.com

  Przed naszą firmą i polską ekologią jeszcze wiele wyzwań

  O likwidowaniu skażenia na poradzieckich lotniskach, o małżach, które dbają o jakość wody pitnej, oraz o innowacyjnych sposobach na wszędobylskie sinice z Jerzym Ślusarczykiem rozmawia Kamil Broszko.

  więcej
 • dr Agnieszka Gryzik i dr inż. Marek Kozłowski, OPI PIB (2)

  Pierwsze w Polsce bezpłatne kursy sztucznej inteligencji

  Jak rozpoznać inteligentnego robota? Czym różni się algorytm od sztucznej inteligencji? Dlaczego maszyny korzystające z SI z łatwością mogą wygrać z nami w szachy, choć mają trudności z ukrojeniem chleba?

  więcej
 • Fot. JIYANG CHEN

  Do opery i do tańca

  O zawodzie śpiewaka, genezie kariery i o tym, że dla obywatela świata najbardziej atrakcyjna może być Warszawa, z Jakubem Józefem Orlińskim rozmawia Marzena Tataj.

  więcej
 • Grzegorz Myćka na tle swojej grafiki pt.

  Czasami da się łączyć wszystkie pasje

  O różnych miarach sukcesu artystycznego oraz o wytrwałości, która jest nie mniej ważna niż talent i pracowitość, z Grzegorzem Myćką rozmawiają Marzena Tataj i Kamil Broszko.

  więcej
 • Siedziba DESA Unicum (Fot. Paweł Bobrowski/ DESA)

  Liczy się potrzeba posiadania dzieła

  O tajemniczym rynku sztuki, rekordowych aukcjach, modnych artystach oraz o wadze tradycji i zaufania z Izą Rusiniak rozmawia Kamil Broszko.

  więcej
 • Fot. Kamil Broszko/Broszko.com

  Przewrotu kopernikańskiego w polityce nie będzie

  O obecności w Sejmie reprezentantów grup społecznych dotychczas pomijanych i jej konsekwencjach dla polskiej polityki oraz o tym, co faktycznie przysparza głosów poszczególnym partiom, z dr hab. Ewą Marciniak rozmawia Kamil Broszko.

  więcej
 • Fot. Kamil Broszko/Broszko.com

  Nauka i zaufanie powinny być nierozłączne

  O uczonych i autorytetach, wyciąganiu złych wniosków i dobrych studiach z prof. drem hab. Janem Szmidtem rozmawia Kamil Broszko.

  więcej
Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.