Ryszard Kajzer

Specjalizuje się w dziedzinie projektowania plakatu, grafiki wydawniczej oraz rysunku. Laureat wielu konkursów w kraju i za granicą, jest wykładowcą na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów i galerii na całym świecie.

www.zerkajstudio.pl

„Radość plakatowania”.

                              Barbara Bogucka, Galeria Plakatu i Designu
                                             Muzeum Narodowego w Poznaniu

„Pisząc te słowa, dziękuję panu Ryszardowi Kajzerowi za trud tropienia śladów zabawy z literą niżej podpisa­ny­–ego”.

                                                                                                                                                 Henryk Tomaszewski

„Ryszard Kajzer należy do artystów, dla których pasją twórczą stała się magia litery i znaku. Magii tej nadaje poetykę wywodzącą się z tradycji polskiej sztuki plakatu, grafiki, typografii czy ilustracji. Ma świetne wyczucie przenośni, alu­zji, przewrotności, ucieka od wszelkich znamion standaryzacji­ i unifikacji. Posiada wielką kulturę odnie­sienia­ się do narracji, bez konieczności powielania słowa pi­sanego­ słowem wizualnym. W wielu swoich pracach znakomicie­ wyczuwa tętno polskiej sztuki ludowej, jej prostotę, brak pretensjonalności, poczucie humoru i życzliwość”.

Lech Majewski

„Prace Ryszarda Kajzera są kwintesencją sztuki plakatu; są syntetyczne i precyzyjne. Świeże formalnie, operują wypracowywanym przez autora indywidualnym języ­kiem graficznym, w którym łączy swobodę formalną z żelazną logiką struktury projektowanych przez siebie prac”.

Władysław Pluta

„Plakaty Kajzera uruchamiają moją wyobraźnię i wywo­łują zaskakujące skojarzenia. […] Z każdego z plakatów wystawy odbieram nowe zaproszenie od Autora. W tej nowości tkwi siła i atrakcyjność każdego z plakatów”.

Władysław Serwatowski

„Ryszard Kajzer plakatu polskiego!
Błyskotliwy łowca nagród.
Rozpoznawalny na pierwszy rzut oka.
Wystarczy zerknąć i już.
Brawo za całokształt!”

                                                     Mieczysław Wasilewski

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.