Ryszard Kajzer

Specjalizuje się w dziedzinie projektowania plakatu, grafiki wydawniczej oraz rysunku. Laureat wielu konkursów w kraju i za granicą, jest wykładowcą na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów i galerii na całym świecie.

www.zerkajstudio.pl

„Radość plakatowania”.

                              Barbara Bogucka, Galeria Plakatu i Designu
                                             Muzeum Narodowego w Poznaniu

„Pisząc te słowa, dziękuję panu Ryszardowi Kajzerowi za trud tropienia śladów zabawy z literą niżej podpisa­ny­–ego”.

                                                                                                                                                 Henryk Tomaszewski

„Ryszard Kajzer należy do artystów, dla których pasją twórczą stała się magia litery i znaku. Magii tej nadaje poetykę wywodzącą się z tradycji polskiej sztuki plakatu, grafiki, typografii czy ilustracji. Ma świetne wyczucie przenośni, alu­zji, przewrotności, ucieka od wszelkich znamion standaryzacji­ i unifikacji. Posiada wielką kulturę odnie­sienia­ się do narracji, bez konieczności powielania słowa pi­sanego­ słowem wizualnym. W wielu swoich pracach znakomicie­ wyczuwa tętno polskiej sztuki ludowej, jej prostotę, brak pretensjonalności, poczucie humoru i życzliwość”.

Lech Majewski

„Prace Ryszarda Kajzera są kwintesencją sztuki plakatu; są syntetyczne i precyzyjne. Świeże formalnie, operują wypracowywanym przez autora indywidualnym języ­kiem graficznym, w którym łączy swobodę formalną z żelazną logiką struktury projektowanych przez siebie prac”.

Władysław Pluta

„Plakaty Kajzera uruchamiają moją wyobraźnię i wywo­łują zaskakujące skojarzenia. […] Z każdego z plakatów wystawy odbieram nowe zaproszenie od Autora. W tej nowości tkwi siła i atrakcyjność każdego z plakatów”.

Władysław Serwatowski

„Ryszard Kajzer plakatu polskiego!
Błyskotliwy łowca nagród.
Rozpoznawalny na pierwszy rzut oka.
Wystarczy zerknąć i już.
Brawo za całokształt!”

                                                     Mieczysław Wasilewski

Czytaj także