Rock Niepodległości

  • Fot. Materiał Kampanii Społecznej Rock Niepodległości
    Fot. Materiał Kampanii Społecznej Rock Niepodległości

Nowoczesna przestrzeń dla współczesnych Polaków

11 listopada 2012 roku odbędzie się już III edycja kampanii społecznej Rock Niepodległości. Rock Niepodległości to pozytywna inicjatywa młodych ludzi, którzy pragną postrzegać patriotyzm jako twórczą działalność na rzecz dobra wspólnego, a ojczyznę jako dom, o który należy dbać. Z okazji Święta Niepodległości w zeszłym roku odbyła się konferencja, parada motocykli Harley oraz koncert rockowy w klubie Palladium w Warszawie.

Patriotyzm jako umiłowanie ziemi naszych ojców we współczesnej Polsce stał się tematem wstydliwym. Patria, czyli ziemia naszych Ojców, wykorzystywana do prowadzenia prywatnych wojen ideologicznych, stała się czymś odrzucającym dla młodego człowieka. Flaga i godło, jako symbole najwyższej wartości, stały się w ostatnich latach w przestrzeni publicznej suknem do dzielenia i pałką do bicia. Elity polityczne wprowadziły pewną korozję podstawowych rycerskich wartości. Zbroja polityka-wojownika jest brudna i zardzewiała, a miecz, czyli słowo, nasączone jadem rozkładającym tkankę społeczną. Czym więc jest dla młodego człowieka umiłowanie ojczyzny? Czy coś takiego jest możliwe? Czy młody człowiek, obserwując rzeczywistość, jest w stanie pokochać swoje dziedzictwo?

Problem umiłowania ojczyzny składa się z dwóch aspektów. Pierwszy aspekt to nasycenie polityczne patriotyzmu i sztuczny podział Polaków na prawdziwych patriotów i na prawdziwych kosmopolitów służących Niemcom, Rosjanom, Terrorystom i Cyklistom oraz Tajnym Stowarzyszeniom Filatelistów i Numizmatyków itp.

Drugi aspekt to swoisty kult śmierci, który determinowany przez źle pojmowany katolicyzm, sprowadza społeczny regres, przez to wprowadza niedojrzałość społeczną pomiędzy ludźmi. Niedojrzałość społeczna powodowana jest brakiem zaufania i otwartości na drugiego człowieka. Należy zauważyć, że podczas mszy św. nie powinno nikogo obchodzić, do jakiej partii człowiek należy, tym bardziej podczas takich dni jak 11 Listopada, 3 maja, 4 czerwca, 15 sierpnia - wszyscy są Polakami, ponieważ wszyscy walczyli za ojczyznę. Pragnąłbym tym samym zauważyć, że patriotyzm, który dzieli, nie pozwala rozwijać się społeczeństwu. Brak rozwoju społeczeństwa powoduje regres, a za regresem zaczynają się wewnętrzne podziały, nierzadko podtrzymywane przez sąsiednie kraje, jak to miało miejsce w przypadku I RP. Patriotyzm postrzegany przez pamięć historyczną zawsze będzie powodował podziały społeczne, natomiast patriotyzm postrzegany jako dobro wspólne, dobro ojczyzny oraz pracę na jej rzecz - będzie łączył. Gustaw Konrad w „Dziadach” Mickiewicza działał sam, ponieważ był skonfliktowany ze światem, natomiast Wokulski w „Lalce” Prusa stawiał na współpracę pomiędzy przedsiębiorcami.

Aspekty te powodują, że patriotyzm jest dzisiaj postrzegany w ramach pamięci historycznej, czegoś odległego i „nieprzystającego do współczesności”, zamiast pod postacią rozwoju i bezpieczeństwa państwa.

Dojrzałe społeczeństwo nie powinno się dzielić, lecz łączyć pod wspólnym sztandarem patriotyzmu, ponieważ łączy się on nierozerwalnie z bezpieczeństwem państwa.

Młody człowiek często myli bezpieczeństwo państwa z bezpieczeństwem elit rządzących. Stąd wziął się bunt wobec przymusowej służby wojskowej czy przeciwko ACTA. Elity rządzące, całkowicie odcięte od młodych ludzi, starają się przybrać pozy mentorskie. Nie zauważają, że to właśnie młodzi ludzie tworzą nowe społeczeństwo i lepiej rozumieją zdigitalizowany świat. Jakim autorytetem może być polityk nie posiadający prawa jazdy, konta w banku, Facebook'a i partnerki życiowej? Polityk stojący na szczycie drabiny urzędniczej jest dla ludzi młodych symbolem nieudacznika życiowego, samozwańczego satrapy o niedorozwiniętych umiejętnościach. Stąd rodzi się frustracja społeczna w młodych ludziach, czego efektem jest chęć niszczenia lub wręcz przeciwnie - pęd do tworzenia rzeczy pozytywnych i dobrych.

W przypadku zeszłorocznego Święta Niepodległości młodzież w Warszawie podzieliła się na trzy obozy. Pierwsze dwa to radykałowie dążący do konfliktu społecznego. Z jednej strony prawica, ludzie, którzy kultywują święta narodowe jako wyraz swoich frustracji, drugi obóz to radykalna lewica, również sfrustrowana, że żyje w demokracji i ich prawa jako mniejszości nie są respektowane. Trzecia grupa to młodzi ludzie pragnący zmieniać Polskę pozytywnie i świętować odzyskanie przez Polskę wolności w sposób radosny. Są to: biegacze, grupy rekonstrukcyjne, młodzi przedsiębiorcy, harleyowcy, rockmani i inni twórczy aktywiści. Grupa, która buduje społeczeństwo obywatelskie. Radykałowie z lewicy i prawicy niosą ze sobą zniszczenie nie tylko miejskiego bruku, ale i zatrucie duszy całej Polski, podczas gdy pozytywiści pragną stawiać fundamenty tam, gdzie radykałowie nie mają odwagi zajrzeć, czyli do własnego polskiego serca.

Dlatego powstała inicjatywa Rock Niepodległości, skupiająca środowiska pozytywne, pragnące w radosny, muzyczny sposób świętować niepodległość. Jest to inicjatywa budująca fundamenty wiary w ojczyznę jako dobro wspólne. Skupienie pozytywnej siły zaowocowało przemianą społeczną i uratowaniem wiary w Polskę. Rock Niepodległości stwarza przestrzeń do spędzenia Święta Niepodległości w sposób atrakcyjny i jednocześnie godny. Mamy nadzieję, że inicjatywa rozprzestrzeni się na cały kraj, i już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji w Warszawie.

www.rockniepodleglosci.pl

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.