Profesor Mateusz Hołda Promotorem Polski

  • M.Hołda, K.Pyrć, K.Przybył fot. KAKA.media/Teraz Polska
    M.Hołda, K.Pyrć, K.Przybył fot. KAKA.media/Teraz Polska

19 października w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa prof. Mateusz Hołda odebrał statuetkę „Promotor Polski” 2023 z Małopolski. Wręczenia dokonali Bogusław Kośmider, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.  Laudację wygłosił prof. Krzysztof Pyrć.

 

W tym roku w Krakowie już po raz czwarty wręczyliśmy statuetki Promotorom z Małopolski. Fundacja nagradza ludzi działających lub wywodzących się z danego regionu, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju. Chcemy promować sukcesy w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury, nauki, sportu, mające niewątpliwy wpływ na nasze poczucie tożsamości i na rozwój krajupowiedział Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

 

Prof. Mateusz Hołda powiedział po otrzymaniu statuetki „Promotor Polski” :

- Kiedy 10 lat temu zakładaliśmy na strychu Katedry Anatomii nasz zespół HEART nie myśleliśmy o publikacji jednego artykułu, a co dopiero o ponad 120., bo tyle mamy teraz na swoim koncie. Nie myśleliśmy, że działania naukowe grupki młodych pasjonatów nauki pod opieką nieżyjącej już doc. Wiesławy Klimek-Piotrowskiej mogą w jakikolwiek sposób zmienić lokalne, krakowskie środowisko medyczne, a co dopiero promować nasz kraj na arenie międzynarodowej . Udało się! Zrobiliśmy to jako młodzi ludzie, borykający się z wieloma ograniczeniami jakie nakłada świat nauki na młodego, ambitnego człowieka. Zrobiliśmy to bez większego finansowania i zaplecza. 10 lat temu zaczynaliśmy od zera, a dziś możemy się poszczycić światowej klasy laboratoriami morfologicznymi. Jesteśmy jednym z kilku zespołów na świecie, który zajmuje się kardioanatomią, czyli dziedziną, która wydaje się być tak dobrze rozpoznana, bo cóż prostszego do badania niż ludzkie serce. Mimo, że od kilkuset lat jest przedmiotem badań, to wciąż pozostaje wiele do odkrycia.

Nagrodę Promotor Polski traktuję, jako zobowiązanie do dalszej promocji kraju na najwyższym poziomie. Pokazaliśmy młodym naukowcom, że można w kraju odnosić sukcesy międzynarodowe. Dziś, to do nas przyjeżdżają profesorowie z zagranicznych uniwersytetów. A my nadal stawiamy na młodych i wyłuskujemy najzdolniejszych studentów z naszej uczelni, aby zatrzymać ich w naszym zespole.

Laudację na cześć prof. Mateusza Hołdy wygłosił prof. Krzysztof Pyrć,  laureat tytułu „Promotor Polski” 2021, twórca i Kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.

- Szanowni Państwo, mam dzisiaj wielką przyjemność i zaszczyt powiedzieć parę słów o osobie, którą wszyscy znamy, głównie z mediów. O najmłodszym polskim profesorze, który uzyskał ów tytuł naukowy, czyli najwyższy tytuł akademii, w wieku 29 lat, co jest osiągnięciem o tyle wybitnym, że pierwszym w historii. Ten tytuł nie wziął się znikąd – nasz laureat zaczął bardzo aktywnie działać naukowo już podczas studiów. Na drugim roku rozpoczął własne badania i stworzył zespół badawczy, co wykraczało znacznie poza maksimum tego, co zwykle się robi na studiach. Logiczną konsekwencją ciężkiej pracy było uzyskanie stopnia doktora przed otrzymaniem tytułu magistra – co od niedawna jest zgodne z polskim prawem, bo tytuł zawodowy i stopień naukowy są od siebie niezależne. W roku pandemii nasz laureat uzyskał stopień doktora habilitowanego, a dwa lata później – tytuł profesora belwederskiego.

Pan profesor jest autorem ponad 100 artykułów, które poszerzają naszą wiedzę o układzie naczyniowo-sercowym człowieka, w zakresie zmian morfologicznych serca, w różnych jednostkach chorobowych. Parę tygodni temu pojawiło się kolejne doniesienie o tym, że prace pana profesora pozwoliły na identyfikacje konkretnej patologii w rozwoju udaru mózgu.

Działalność profesora Hołdy została już wielokrotnie nagradzana, m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Prezesa Rady Ministrów,  Polską Akademię Nauk. Nasz laureat otrzymał także laury międzynarodowe, m.in. : Emerging Europe Award,  Premio Internazionale „Giuseppe Sciacca”, wyróżnienie Forbesa na liście  „30 under 30”. Nagrody te są dowodem ciężkiej pracy i pasji do robienia rzeczy, które są ważne dla nas samych i dla innych.

Profesor Mateusz Hołda jest Promotorem Polski, bowiem polską naukę i medycynę wynosi poza nasz kraj. Robi też jeszcze coś ważniejszego – pokazuje, że młody wiek nie jest ograniczeniem. Jeżeli ktoś ma pasję i wielkie chęci,  to może osiągnąć swoje cele. Młodzi ludzie mają szanse spełniać marzenia w kraju, a Pan profesor jest tego najlepszym dowodem realizując projekty badawcze na skalę światową.  Musimy robić wszystko, aby w kraju zostawali najlepsi, bo oni stają się lokomotywami postępu i siłą pociągową polskiej nauki, przemysłu, biomedycyny i medycyny. Za to serdecznie dziękuję panu Profesorowi.

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.