Ochrona środowiska w strategii firm - sonda

Coraz powszechniejsza jest świadomość potężnej degradacji środowiska naturalnego dokonywanej przez człowieka. Badacze i eksperci nawołują do natychmiastowego zaprzestania nieodwracalnego niszczenia planety. Zapytaliśmy przedstawicieli firm działających na polskim rynku, czy ochrona środowiska jest dla nich ważna i czy kwestie z nią związane są obecne w ich strategii rozwoju biznesu. Prezentujemy zebrane wypowiedzi.

Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu to priorytet w naszej codziennej działalności. Jako lider krajowego sektora elektroenergetycznego jesteśmy świadomi swojego wpływu na otoczenie, dlatego podczas podejmowania decyzji o modernizacjach i nowych inwestycjach zawsze ważnym kryterium jest dla nas efekt środowiskowy. Swoje podejście jasno określiliśmy w Polityce Ochrony Środowiska, która definiuje m.in. procesy i działania realizowane w Grupie PGE o kluczowym znaczeniu dla ochrony środowiska.

We wszystkich elektrowniach Grupy PGE przez ostatnie trzy dekady ograniczyliśmy emisję związków siarki w sumie o 93 proc., związków azotu o 61 proc., a pyłów aż o 99 proc. Ograniczanie emisji do atmosfery powoduje wzrost ilości substancji wychwytywanych w instalacjach ochrony powietrza, a tym samym zwiększenie możliwości zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS). Grupa PGE kładzie duży nacisk na gospodarcze wykorzystanie UPS, wdrażając w praktyce ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

Potrzebę dbania o środowisko promujemy również wśród pracowników naszej firmy. Grupa PGE zatrudnia prawie 42 tys. osób, dlatego każde indywidualne ograniczenie zużycia surowców, dzięki efektowi skali, również ma znacznie. Wdrożyliśmy koncepcję „zielonego” biura w centralach pięciu kluczowych spółek Grupy PGE – segregujemy odpady, monitorujemy zużycie energii elektrycznej i cieplnej, wody, papieru, instalujemy energooszczędne oświetlenie.

Grupa PGE wyznacza kierunki transformacji energetycznej. Każdego roku podejmujemy działania, które sprawiają, że stajemy się liderem społecznej odpowiedzialności w branży. Już drugi rok z rzędu w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm osiągnęliśmy pierwsze miejsce w kategoriach: paliwa, energetyka, wydobycie.

Ochrona środowiska jest ważnym elementem strategii biznesowej firmy. Potwierdzają to realizowane projekty inwestycyjne, wśród nich m.in. Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE) w elektrociepłowni PGE w Rzeszowie, która dostarczając ciepłą wodę dla mieszkańców miasta, przetwarza do 100 tys. ton odpadów rocznie.
Kontynuujemy poszukiwania strategicznego partnera do projektu budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Realizacja każdego 1000 MW mocy wiatrowych na morzu oznacza zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez polską gospodarkę o ok. 4 mln ton rocznie, czyli około 100 mln ton w całym 25-letnim okresie eksploatacji farmy wiatrowej. PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie oraz posiada ambitne plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki. Celem PGE jest osiągnięcie 2,5 GW mocy zainstalowanej w tej technologii w perspektywie 2030 r.

Grupa PGE rozwija również projekty z obszaru magazynowania energii, a także sukcesywnie zwiększa swoje zaangażowanie w obszarze elektromobilności. Jesteśmy aktywni na rynku ładowania samochodów elektrycznych, głównie w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Obecnie posiadamy 52 punkty ładowania w 14 miastach w całej Polsce.

Maciej Wilk, członek zarządu ds. operacyjnych w Polskich Liniach Lotniczych LOT

LOT konsekwentnie włącza się w walkę o zieloną planetę. Wprowadzamy szereg zmian operacyjnych, które w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat pozwoliły obniżyć emisję dwutlenku węgla o ok. 10 g CO2 na pasażera na 1 km lotu. Wartości te różnią się w zależności od rodzaju trasy, jednakże w przypadku wszystkich odnotowaliśmy znaczącą poprawę efektywności.

Warto podkreślić, że branża lotnicza odpowiada za 2 proc. światowej emisji dwutlenku węgla. Dalsza redukcja emisji jest jednak możliwa, stąd nie tylko nasze zaangażowanie w projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych, ale też konsekwentna optymalizacja naszej bieżącej działalności biznesowej.

Podjęte przez LOT działania uwzględniają m.in. minimalizację liczby silników używanych przez samoloty w czasie kołowania po lądowaniu, optymalizację trasy lotów dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu, weryfikację prędkości wznoszenia i lądowania czy zmniejszanie wagi samolotów. Kiedy tylko jest to możliwe, LOT stosuje w portach lotniczych zewnętrzne zasilanie elektryczne zamiast paliwowego. Spółka popiera też europejskie inicjatywy, które mają na celu redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Usprawnienie przepustowości europejskiej przestrzeni powietrznej i portów lotniczych pozwoliłoby na istotną optymalizację tras i skrócenie czasów przelotów. To z kolei, według szacunków, wiązałoby się ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla o ok. 16 mln ton rocznie w skali europejskiej. Dlatego aktywnie wspieramy działania zmierzające do jak najszybszego uruchomienia jednorodnego systemu zarządzania europejską przestrzenią powietrzną. Popieramy też cztery filary Polityki Ograniczania Emisji, tj. rozwój technologii, poprawę infrastruktury portów lotniczych, usprawnienia operacyjne i mechanizmy ekonomiczne, przy czym uważamy, że te ostatnie powinny być wprowadzane w skali globalnej.

Bogusław Wypychewicz, prezes zarządu ZPUE SA

Branża energetyczna, w której działam i którą uważnie obserwuję od ponad 30 lat, uległa wielu zmianom. Także tym dotyczącym podejścia do ochrony środowiska. Nie mam na myśli wyłącznie rozwiązań prawnych, ale także imponujące innowacje. Światowa energetyka jest bowiem jedną z tych gałęzi globalnej gospodarki, które najpilniej odrabiają lekcje z odpowiedzialności za środowisko i klimat. ZPUE SA jest jej częścią – ochrona środowiska naturalnego jest dla nas bardzo ważna.

Troska o środowisko nie jest chwilowym trendem w światowej gospodarce. To konkretne zadania do wykonania, dla każdej firmy i dla każdego człowieka. Z dnia na dzień docierają do nas pesymistyczne prognozy dotyczące poważnych konsekwencji ocieplenia klimatu. Dławiące się w smogu miasta, choroby cywilizacyjne, zanieczyszczenie wód – to wszystko jest ogromnym zagrożeniem, ale też wyzwaniem. Wszyscy bez wyjątku stoimy przed zadaniem zadbania o otaczający nas świat, aby zamiast śladu węglowego pozostawić po sobie „zielony” trop naszej troski o kolejne pokolenia.

Trudno wyobrazić sobie rozwój nowoczesnej firmy bez spojrzenia na środowisko i jego ochronę. To priorytet, o którym nie można zapominać, planując przyszłość i wytyczając strategię działania.  Jesteśmy świadomi zmian zachodzących w otaczającym nas świecie. Nasi inżynierowie i projektanci, pracując nad nowymi rozwiązaniami, biorą pod uwagę nie tylko obowiązujące normy, ale również nowe i innowacyjne możliwości ochrony środowiska. Zaprezentowana we wrześniu ubiegłego roku Inteligentna Stacja Transformatorowa SPS z podziemnym magazynem energii jest naszą odpowiedzią na wyzwania związane z wykorzystaniem zielonej energii i elektromobilności.

Warto wspomnieć, że nasza firma jako jedna z pierwszych w Polsce stworzyła stanowisko do sprawdzania szczelności i napełniania gazu SF6 do produkowanych rozdzielnic średniego napięcia. Produkujemy również urządzenia dla licznych elektrowni, farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Na ich potrzeby jesteśmy w stanie zaadaptować każde katalogowe rozwiązanie. Mamy na uwadze także cykl życia produktu. Choć nasze urządzenia tworzone są tak, aby pracowały przez długie lata, musimy pamiętać, że kiedyś będą musiały zostać wymienione. Na przykład nasza rozdzielnica TPM z końcem swojej żywotności może być przetworzona i poddana procesom recyklingu w celu ponownego wykorzystania zgodnie z wymaganiami europejskimi. W ubiegłym roku wdrożyliśmy bardzo wymagający i szczegółowy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, którego funkcjonowanie potwierdzają certyfikaty. Mamy pewność, że troska o środowisko dotyczy każdego etapu naszej produkcji oraz wszystkich procedur obowiązujących w firmie.

Wojciech Komala, prezes Selena Labs

Grupa Selena od samego początku istnienia kładzie nacisk nie tylko na rozwiązania innowacyjne, ale także technologie wspierające zrównoważone budownictwo i mające pozytywny wpływ na użytkowników oraz środowisko naturalne. Z tego powodu nasz dział badań i rozwoju pracuje nad nowoczesnymi technologiami. Ważne jest modyfikowanie receptur tak, żeby były oparte na surowcach bioodtwarzalnych, m.in. ze względu na ograniczone zasoby naturalne. Grupa pracuje już nad takimi rozwiązaniami w ramach programu BioMotive. Upowszechnienie się tej tendencji na rynku to naszym zdaniem kwestia kilku najbliższych lat. Dodatkowo klienci są coraz bardziej świadomi, a regulacje prawne podążają w stronę tworzenia budownictwa przyjaznego środowisku i ludziom – pasywnego oraz inteligentnego.

Selena nie tylko pracuje nad nowymi produktami i recepturami, ale także wdraża prośrodowiskowe rozwiązania na rynek. Przykładem jest wysoko refleksyjna powłoka dachowa COOL-R, która obniża temperaturę dachu nawet o 70 proc., dzięki czemu w budynku jest ona niższa nawet o 10 st. Celsjusza. Powłoka ta zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną konieczną do chłodzenia pomieszczeń. Zredukowana zostaje emisja dwutlenku węgla do atmosfery, ale także przyczyniamy się do mniejszego wykorzystania zasobów i obniżenia kosztów ludzkich. Zmniejsza się konieczność użytkowania klimatyzacji, a tym samym ograniczane są koszty jej eksploatacji i energii elektrycznej. COOL-R jest przykładem odpowiedzialnego i efektywnego podejścia Grupy Selena do wytycznych Unii Europejskiej dotyczących rozwiązań wspierających ideę zrównoważonego budownictwa. Potwierdzają to certyfikaty: międzynarodowa deklaracja środowiskowa EPD Instytutu Techniki Budowalnej oraz Green Card – Zielona Karta Produktu, wydana przez firmę certyfikującą DEKRA. COOL-R otrzymał też deklarację drugiego typu zgodnie z normą ISO 14012, która potwierdza zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, i uzyskał znak ITB EKO.

Naszym zdaniem ewolucja całego przemysłu chemii budowlanej będzie zmierzała w stronę produktów ekologicznych dla zrównoważonego budownictwa – niskoemisyjnych, wytworzonych w dużej mierze z surowców odnawialnych, bez rozpuszczalników i z mniejszą lub bez zawartości substancji szkodliwych – które będą oparte na wodzie oraz bezpieczne dla ludzi i środowiska. Taki kierunek rozwoju obraliśmy w Selenie i realizujemy go krok po kroku od wielu lat. Naszą ambicją jest tworzenie produktów przyszłości. Wierzymy, że innowacyjne podejście do budownictwa znacząco poprawi zarówno komfort ludzi korzystających z budynków, jak i wykonawców pracujących z chemią budowlaną – jest to integralna część naszej długoterminowej strategii.

Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska

Działania zapobiegające zmianom klimatycznym zajmują ważne miejsce w strategii rozwoju DPDgroup. Działalność kurierska opiera się przede wszystkim na transporcie kołowym, toteż wszystkie spółki grupy podejmują starania, aby zneutralizować wpływ aktywności kurierskiej na środowisko. Wszystkie projekty proekologiczne są prowadzone w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu DPDgroup – Driving Change.

Już w 2012 r. podjęliśmy zobowiązanie dotyczące zachowania neutralności dla środowiska. Priorytety wynikające z Driving Change nakazały nam sformułować konkretne cele redukcji emisji dwutlenku węgla do 2020 r. Osiągnęliśmy je z wyprzedzeniem i dlatego grupa określiła nowe założenie: redukcję emisji dwutlenku węgla o 30 proc. na każdą przesyłkę do roku 2025, co pozwoli na podniesienie efektywności operacyjnej i wdrożenie technologii niskoemisyjnych na drogach i w naszych obiektach.
Inicjujemy projekty dla przyjaznej logistyki miejskiej, łącząc doświadczenia konsumenckie z rozwiązaniami operacyjnymi, które poprawią warunki życia w miastach. W 2018 r. spółki DPDgroup wdrożyły 43 inicjatywy w siedmiu krajach Europy (w miastach takich jak Warszawa, Londyn, Berlin, Barcelona, Tallin) skoncentrowane na wygodzie klienta i niskoemisyjnych metodach doręczeń. DPD Polska rozwija sieć tzw. oddziałów miejskich, które oferują odbiorcom w dzielnicach mieszkaniowych i biznesowych wygodny samodzielny odbiór przesyłek na miejscu lub doręczają paczki w sposób zmniejszający uciążliwość ruchu kołowego – przy pomocy kurierów pieszych lub rowerowych.

Rozwijaniu innowacji służących ograniczaniu emisji dwutlenku węgla towarzyszy program kompensacji pozostałej emisji i związane z nim „zielone” projekty współfinansowane przez DPDgroup, m.in. odzyskiwanie energii z odpadów (z metanu wydzielanego w nieczynnych kopalniach) oraz wytwarzanie energii na farmach wiatrowych. Projekty te są realizowane w krajach europejskich, a także w Indiach, Turcji i Brazylii.

DPD Polska, w ramach działania na rzecz środowiska naturalnego, wspiera dodatkowo wymianę floty kurierskiej na nowsze, bardziej ekologiczne samochody, ale także włącza do niej pojazdy elektryczne. Firma stale unowocześnia swoje placówki pod kątem zmniejszenia uciążliwości dla środowiska – wszystkie prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, stosują mechanizmy ograniczania zużycia energii i wody, a także stopniowo wprowadzają oświetlenie LED.

Janusz Lis, właściciel sklepu Cosibella.pl

Działalność w zgodzie ze środowiskiem naturalnym to jedno z kluczowych założeń naszego biznesu. Mimo że inwestowanie w ekologiczne rozwiązania to zwykle domena gigantów e-handlu, wierzymy, że jest konieczne również w przypadku niewielkich firm, takich jak nasza. Zwłaszcza że w długofalowej perspektywie przynosi korzyści zarówno wizerunkowe, jak i biznesowe. Jednocześnie nie wymaga wielkich poświęceń i nakładów finansowych. Jako sklep internetowy działamy na rynku e-commerce, który mierzy się obecnie z ogromnym problemem plastiku wykorzystywanego masowo do pakowania nadawanych przesyłek. Dlatego jednym z głównych celów, jakie obraliśmy w zakresie ekologicznych rozwiązań, było całkowite wykluczenie plastiku stosowanego w wysyłkach. Po pierwsze zredukowaliśmy zużycie folii bąbelkowej ze 100 m kw. do zera, zastępując ją w pełni biodegradowalnym wypełnieniem – skropakiem. Po drugie, wprowadziliśmy ekologiczne zabezpieczenie paczek. Foliową taśmę, której zużycie szacowaliśmy na 500 m miesięcznie, zamieniliśmy na szary, papierowy odpowiednik. Ponadto wysyłane kosmetyki pakujemy w wysokiej jakości kartony. Staramy się też świadomie dobierać partnerów biznesowych. Firma kurierska, z którą współpracujemy, jako jedyna w Polsce może pochwalić się hasłem „Neutralni dla środowiska”.

Trzecia kwestia to budowanie świadomości ekologicznej wśród naszych klientów. Doskonale wiemy, że jeśli zmiany wprowadzimy tylko u siebie, nie przyniosą one poprawy stanu środowiska. Jednak nasze przesyłki trafiają do tysięcy odbiorców i to w ich działaniach kryje się prawdziwy potencjał. Dlatego podkreślamy proekologiczny sposób pakowania naszych przesyłek w mediach społecznościowych, z których korzystamy. Ponadto każdy nasz klient otrzymuje karteczkę z podziękowaniami za zakup i informacją, że przesyłka została zapakowana z troską o środowisko naturalne. Obecnie planujemy także wprowadzenie dodatkowej instrukcji odnośnie tego, jak właściwie podzielić materiały, które wykorzystujemy do pakowania, na frakcje śmieci. W ten sposób chcemy edukować klientów i podkreślać znaczenie dbałości o środowisko.

Biorąc pod uwagę destrukcyjny wpływ przedsiębiorstw na kondycję środowiska naturalnego w ostatnich stuleciach, uważamy, że społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być podstawą strategii rozwoju każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Na szczęście rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów przekłada się na wzrost inwestycji w rozwiązania przyjazne środowisku. Osobiście na każdym kroku zastanawiam się, co mogę zrobić, aby działalność sklepu Cosibella.pl była jeszcze bardziej ekologiczna. Tak jak wspomniałem wcześniej, kwestie związane z ochroną środowiska to bardzo istotny element, a nawet jeden z filarów naszej długofalowej strategii.

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.