Jakie zawody cenimy najbardziej? Wysoko strażak, pielęgniarka i robotnik. Nisko youtuber, poseł i ksiądz

Choć na liście najwyżej cenionych profesji jest wiele stabilnych pozycji, zwraca uwagę wzrost szacunku dla zawodów ratujących życie. Nie jest to przypadkowe, prawdopodobnie wpływ na takie wyniki ma trwająca pandemia COVID-19.

O tym, jakie zawody Polacy cenią najbardziej, a jakie najmniej, dowiadujemy się z badania zrealizowanego przez agencję badawczą SW Research.

– W ramach badania OmniWatch 48 postanowiliśmy zbadać jakie zawody Polacy najbardziej poważają. Prawie ¾ Polaków w dużym lub bardzo dużym stopniu darzy poważaniem pielęgniarki. Pandemia pokazała, jak ważną grupę zawodową one stanowią, będąc na pierwszym froncie walki z COVID-19 – mówią badacze – Z nowej fali badania wynika, że Polacy szczególnie doceniają zawody ratujące życie. Najlepiej ocenianym zawodem jest strażak (83,1% wskazań), a tuż za nim ratownik medyczny (81,1%).  Zdecydowana większość z nas daży wysokim poważaniem lekarzy (70%) – dodają.

REKLAMA

Co ciekawe, najniższym poważaniem obdarzeni są działacze partyjni (15,4%), youtuberzy (15,6%) influencerzy (17,1%), posłowie (18%), Nieco lepiej, ale dalej nisko oceniamy radnych gminy i ministrów oraz Księży.

Jest to wynik o tyle zastanawiający, że gdyby przeprowadzić badanie nie na próbie reprezentatywnej DOROSŁYCH POLAKÓW, a w grupie 12-16-latków, to youtuber i influencer, czyli dwa zawody, które zamykają ranking, mogłyby się wysunąć na prowadzenie.

Metodologia badawcza

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-28.04.2021 r. przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie N=1046 dorosłych Polaków w ramach badania omnibusowego OmniWatch48. Metoda: wywiady online, CAWI. Źródło próby: panel badawczy SW PANEL.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.