Dobra architektura wpisuje się w kontekst - rozmowa video z Robertem Koniecznym

  • Fot. Archiwum Robert Konieczny
    Fot. Archiwum Robert Konieczny

Na jakie potrzeby społeczne i środowiskowe musi odpowiadać architektura? Czy architektura na Śląsku jest najlepsza w kraju? Jak budować, aby zachować planetę w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń? Odpowiedzi podaje architekt Robert Konieczny, założyciel pracowni KWK Promes, od 2019 roku członek Francuskiej Académie d'Architecture.

20 września 2021r. Robert Konieczny został uhonorowany przez Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" tytułem "Promotor Polski 2021" ze Śląska. 

 

 

Wywiad przeprowadził Michał Lipiński 20 września 2021 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Zdjęcia dzięki uprzejmości ISB News.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.