Jaki jest stan polskiej onkologii - odpowiada prof. Krzysztof Składowski

  • Fot. Archiwum Krzysztof Składowki
    Fot. Archiwum Krzysztof Składowki

O stanie polskiej onkologii, dostępności nowoczesnych metod leczenia i kluczowej roli profilaktyki w zachowaniu zdrowia, a także o projekcie powołania na Śląsku nowoczesnego ośrodka radioonkologii, wykorzystującego w terapii nowotworowej ciężkie jony węgla mówi  prof. Krzysztof Składowski, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Gliwice i kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii. 

20 września 2021r. prof. Krzysztof Skłądowski został uhonorowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" tytułem "Promotor Polski 2021" ze Śląska.

Wywiad przeprowadził Michał Lipiński 20 września 2021 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Zdjęcia dzięki uprzejmości ISB News.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.