Wywiad z Joanną Szyman, Promotorką Polski 2022

  • Joanna Szyman, fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
    Joanna Szyman, fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

21 października br. w Krakowie odbyło się już trzecie w historii uroczyste wręczenie statuetek „Promotor Polski” w Małopolsce.

Joanna Szyman, prezeska zarządu Grupy NEO Hospital oraz członkini Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, otrzymała tytuł „Promotora Polski” w uznaniu za zasługi dla rozwoju oraz promocji nowoczesnych metod opieki medycznej.

Ponadto tegorocznymi laureatami tytułu „Promotor Polski” z Małopolski zostali:

  • prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
  • prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

 

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od ponad 30 lat jest organizatorem Konkursu „Teraz Polska”, którego celem jest wskazywanie najlepszych produktów i usług, wyróżniających się swoimi walorami jakościowymi. Projekt „Promotor Polski” został zainaugurowany w 2017 roku i ma na celu wyłaniać ludzi działających lub wywodzących się z danego regionu, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju.

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.