Med App, laureat Godła "Teraz Polska": Beneficjentami naszej technologii są lekarze i pacjenci

  • Fot. KAKA.media / Teraz Polska
    Fot. KAKA.media / Teraz Polska
  • Aplikacja Carna Life Holo jest wykorzystywana w obszarze najbardziej zaawansowanych zabiegów w kardiologii interwencyjnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii, laryngologii, urologii i pediatrii.
  • Jeżeli chodzi o nawigację medyczną, to będziemy jednym z pierwszych podmiotów, który zaproponuje wizualizację holograficzną 3D.
  • Jesteśmy na początku drogi. Ale jeżeli przyjrzymy się liderom światowego rynku robotyki, chociażby takim graczom jak Intuitive Surgical, który oferuje roboty DaVinci, to okazuje się, że im pierwszy okres rozwoju zajął kilkanaście lat.
  • Mamy świadomość, że rozwój technologii medycznych mocno przyspieszył od czasu covidu, to obliguje nas do ciągłego rozwoju Carna Life Holo. Każdego roku staramy się wdrażać dwie nowe istotne funkcjonalności podnoszące zakres zastosowania naszej technologii.
  • Nie obawiam się niechęci ze strony lekarzy. Z jednej strony mamy deficyt personelu medycznego, z drugiej – zwiększa się liczba chorób i postępuje starzenie się społeczeństwa.
  • Jeżeli przeanalizuje się wyniki sprzedaży nowych technologii, to zauważymy, że w skali globalnej rynek amerykański generuje blisko 50–60 proc. wolumenu sprzedaży.

Z Krzysztofem Mędralą rozmawia Kamil Broszko.

Kamil Broszko: Jaki jest główny profil firmy MedApp i jej najważniejsze osiągnięcia?

Krzysztof Mędrala: MedApp od 2016 r. koncentruje się na rozwoju swoich głównych kompetencji: sztucznej inteligencji, analizy dużych zbiorów danych, modelowaniu i wizualizacji holograficznej 3D oraz integracji z zewnętrznymi urządzeniami diagnostycznymi. To, co jest ostatnio bardzo trendy, my robimy już od kilku dobrych lat.

Spółka stopniowo rozwija swoje technologie. W 2017 r. po raz pierwszy uzyskała certyfikację medyczną dla technologii Carna Life, w 2020 r. przechodziliśmy recertyfikację, a aktualnie jesteśmy w procesie recertyfikacji technologii w standardzie MDR. Certyfikat CE daje nam możliwość oferowania naszych rozwiązań w Unii Europejskiej i części krajów Bliskiego Wschodu. MedApp posiada również brazylijską certyfikację Anvisa, a od maja tego roku, jako jedna z niewielu polskich spółek technologicznych, posiadamy certyfikację FDA, umożliwiającą wykorzystanie naszej technologii Carna Life Holo w zakresie planowania zabiegów w USA.

Spółka rozwija dwie główne technologie. Pierwsza to Carna Life System, która służy do zbierania i przetwarzania danych medycznych, chociażby z pulsoksymetru, termometru, wagi czy z EKG. Te dane poprzez połączenie z zewnętrznymi urządzeniami diagnostycznymi są przetwarzane w chmurze z wykorzystaniem algorytmów i trafiają do lekarzy, wspierając proces diagnostyki w danym obszarze. Sugerują lekarzom, na co powinni zwrócić uwagę. To rozwiązanie jest stosowane w przychodniach, tam, gdzie mamy kontakt z pacjentem. Drugim rozwiązaniem – przygotowanym dla specjalistów z obszaru kardiologii interwencyjnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii, urologii i pediatrii – jest aplikacja Carna Life Holo, która jest wykorzystywana w planowaniu i realizacji zabiegu w oparciu o wizualizację 3D pochodzącą z danych obrazowych typu tomograf, rezonans, CT, angiograf. Z tych urządzeń sczytujemy dane do naszego systemu i poprzez okulary HoloLensy wizualizujemy jako model 3D dane, które są analizowane przez lekarza w trakcie zabiegu. Lekarz może wejść w strukturę organu – przykładowo wątroby, serca czy stawu biodrowego – i taki model obracać, powiększyć lub pomniejszyć. Jest wiele funkcji, które w zależności od konkretnej specjalizacji znajdują zastosowanie kliniczne. Dzisiaj aplikacja Carna Life Holo jest wykorzystywana w obszarze najbardziej zaawansowanych zabiegów w kardiologii interwencyjnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii, laryngologii, urologii i pediatrii.

Od lutego 2022 r. w oparciu o Carna Life Holo spółka rozwija również nawigację medyczną. Otrzymaliśmy grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i rozwijamy kolejną technologię, bazując na naszej podstawowej kompetencji, czyli wykorzystaniu sztucznej inteligencji, analizie dużych zbiorów danych i wizualizacji holograficznej oraz modelowaniu 3D. To jest rozwiązanie, które pozwoli podpowiadać, sugerować lekarzom, jak w pewnych sytuacjach optymalnie przeprowadzić zabieg, żeby potencjalnie skrócić czas jego trwania, zmniejszyć ilość powikłań, podnieść jakość, standard i komfort, zarówno po stronie lekarza, jak i pacjentów.

KB: To wszystko brzmi kosmicznie. Patrząc z perspektywy zwykłego pacjenta, który ma kontakt z polską służbą zdrowia, rodzi się pytanie: kiedy taka nowoczesna medycyna zagości w naszych przychodniach?

KM: Jeżeli chodzi o nawigację medyczną, to będziemy jednym z pierwszych podmiotów, który zaproponuje wizualizację holograficzną 3D. Rozwiązania polegające na tym, że można zobaczyć plan zabiegu na płaskim ekranie, już się zdarzają. Ale my będziemy liderem oferującym nowy standard wizualizacji, która będzie podpowiadała w 3D, jak wbić igłę, gdzie naciąć skalpelem, zarówno przy okazji zabiegu ortopedycznego, jak i biopsji. W pierwszym kwartale 2024 r. powinien zakończyć się etap walidacji i wtedy spółka przystąpi do certyfikacji. Zakładamy, że w drugiej połowie przyszłego roku technologia będzie dostępna dla szpitali i ośrodków, które chciałyby z niej korzystać.

Co do zasady nowoczesne technologie medyczne są stosunkowo drogimi rozwiązaniami, zatem niewiele szpitali może je zaabsorbować. Obecnie w Polsce jest kilkanaście szpitali, które stosują aplikację Carna Life Holo, ale ich liczba rośnie, pojawiają się nowe dodatkowe środki. Liczymy na to, że KPO umożliwi szpitalom szybsze wdrożenia naszej technologii. Jesteśmy na początku drogi. Ale jeżeli przyjrzymy się liderom światowego rynku robotyki, chociażby takim graczom jak Intuitive Surgical, który oferuje roboty DaVinci, to okazuje się, że im pierwszy okres rozwoju zajął kilkanaście lat. Cieszymy się dzisiaj, że bardzo szybko przybywa tych robotów w Polsce, bo jest ich 38, zaś w Niemczech – ponad 100. Sukces wdrożenia robotów DaVinci w naszym kraju to ostatnie 3–4 lata. W minionym roku pojawiły się pierwsze refundacje zabiegów z ich użyciem. Wierzymy, że przeprowadzenie programu „Mother and Child” spopularyzuje wykorzystanie naszej technologii i da nam argumenty, by zachęcić Ministerstwo Zdrowia do otwarcia dla niej ścieżki refundacyjnej.

KB: A jak wygląda rynek? Czy mają państwo bezpośrednią konkurencję?

KM: Sama technologia staje się coraz bardziej popularna, można wymienić kilka firm, które pracują nad zbliżonymi rozwiązaniami, część z nich jest mocno zaawansowana. Ale nie wystarczy mieć technologię, trzeba jeszcze przejść proces walidacji, certyfikacji, posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nasza technologia jest jedyną w Europie, która posiada klasę IIb. To oznacza, że można ją wykorzystywać zarówno na etapie planowania, jak i podczas operacji na sali zabiegowej. Pozostałe technologie mogą być wykorzystywane tylko do planowania.

Mamy świadomość, że rozwój technologii medycznych mocno przyspieszył od czasu covidu, to obliguje nas do ciągłego rozwoju Carna Life Holo. Każdego roku staramy się wdrażać dwie nowe istotne funkcjonalności podnoszące zakres zastosowania naszej technologii. Są już dostępne publikacje naukowe, które potwierdzają, że dzięki wykorzystaniu Carna Life Holo przy pewnych procedurach onkologicznych lekarze są w stanie skrócić czas zabiegu o jedną trzecią. To jest ogromna wartość kliniczna, która przekłada się również na korzyści ekonomiczne. Beneficjentami naszej technologii są lekarze i pacjenci.

KB: Jak lekarze reagują na coraz większą obecność technologii w ich dziedzinie? Czy nie pojawia się niechęć, nieufność wobec maszyn, które wchodzą trochę w obszar kompetencji, doświadczenia, a być może w przyszłości będą chciały owych lekarzy zastąpić?

KM: Nie mamy jeszcze doświadczeń w odniesieniu do nawigacji, ale prezentując technologię Carna Life Holo, nie spotkaliśmy się z takimi zastrzeżeniami. Lekarze są bardzo otwarci, pod warunkiem że technologia jest zweryfikowana i zapewnia bezpieczeństwo pacjentom. Nasza nawigacja, która niebawem będzie wykorzystana, w żadnym stopniu nie zastąpi lekarza czy personelu medycznego, jedynie pozwoli zoptymalizować pewne procesy, podpowie i ułatwi, pomoże w diagnozie. My dajemy dodatkowe narzędzie, wsparcie, aby zabieg zaplanować najlepiej, jak to możliwe – lekarzom również na tym zależy. Dzięki temu będą mogli optymalnie zaplanować przeprowadzenie procedury, wykonać więcej zabiegów w ciągu dnia, ratując życie większej liczby pacjentów. Proszę też pamiętać, że pewne procedury nie są przeprowadzane bardzo powszechnie, w związku z tym lekarze muszą się długo przygotowywać do takiego zabiegu. Dzięki narzędziom i technologii są w stanie skrócić czas przygotowania i mają większą pewność, że rezultat będzie pozytywny. Wiele rozwiązań pozwala również konsultować się zdalnie. Nie obawiam się niechęci ze strony lekarzy. Z jednej strony mamy deficyt personelu medycznego, z drugiej – zwiększa się liczba chorób i postępuje starzenie się społeczeństwa.

KB: A jaki jest próg wejścia dla lekarza chcącego stosować państwa technologię?

KM: Nasza dzisiejsza technologia Carna Life Holo wymaga przeszkolenia, ale w przypadku lekarzy ono trwa 20–30 minut. Szkolimy również operatorów, którzy są wsparciem dla lekarzy podczas zabiegu. W ich przypadku szkolenie trwa dwie godziny. W zakresie technologii, które teraz oferujemy, szkolenie nie jest skomplikowane. Lekarz może nawigować głosem lub gestami i dzięki temu w sterylnych warunkach ma cały czas dostęp do danych pacjenta podczas zabiegu. W przypadku procedur ze wsparciem nawigacji szkolenie będzie dłuższe. Dziś często zdarza się, że lekarze chcą zobaczyć w ośrodkach referencyjnych, w jaki sposób technologia jest wykorzystywana. I tam przechodzą pierwsze szkolenie, spotykają się z lekarzami, którzy z tej technologii korzystają.

KB: Rygorystyczna amerykańska certyfikacja FDA umożliwia państwu sprzedawanie swojego rozwiązania amerykańskiej służbie zdrowia. Czy zdobycie tego uprawnienia jest bardzo skomplikowane?

KM: Jest to bardzo skomplikowana i wymagająca procedura. W naszym przypadku trwała 11 miesięcy. Przed złożeniem wniosku przechodziliśmy procedurę pre-aprooval, współpracowaliśmy z firmą Parexel przez 16 miesięcy, przygotowując się do złożenia tego dokumentu. Zatem to daje około 2,5 roku pracy, aby uzyskać tę certyfikację – i to przy wsparciu bardzo doświadczonego doradcy. Cała dokumentacja jest składana w języku angielskim. Co tydzień odbywaliśmy spotkania statusowe, żeby odpowiednio ją przygotować, a całość dokumentacji była weryfikowana przez naszego doradcę. Przed złożeniem finalnego wniosku odbyliśmy wstępne spotkanie z przedstawicielami FDA, w trakcie którego weryfikowali oni gotowość do złożenia dokumentacji.

KB: A to wszystko dlatego, że amerykański rynek nowych technologii medycznych oceniany jest jako najbardzo perspektywiczny?

KM: Tak. Jeżeli przeanalizuje się wyniki sprzedaży nowych technologii, to zauważymy, że w skali globalnej rynek amerykański generuje blisko 50–60 proc. wolumenu sprzedaży. To też wynika ze sposobu finansowania służby zdrowia w USA i zaawansowania technologii medycznych na tamtym rynku.

KB: A jakie jeszcze rynki są interesujące dla branży technologii medycznych?

KM: Kanada, Meksyk, Brazylia, kraje UE, Indie, Australia i oczywiście Chiny. Natomiast w tym ostatnim przypadku dostawcy nowoczesnych technologii są ostrożni, bo żeby w Chinach osiągnąć sukces, trzeba mieć mocnego lokalnego partnera, a jego pozyskanie nie jest łatwe.

KB: Jak pan trafił do branży technologii medycznych?

KM: Zaczynałem w branży finansowej jako przedstawiciel handlowy, oferując finansowanie zakupów ratalnych, wtedy jeszcze w Lukasie. To były czasy, kiedy rynek bardzo dynamicznie się rozwijał. Pracowałem również w zespole HR, szkoląc pracowników z zakresu negocjacji i otwierając oddziały bankowe Lukas Banku. W 2004 r. zostałem szefem spółki dystrybucyjnej Eurobanku, a następnie wiceprezesem Eurobanku SA. Moja historia w dużej mierze wiąże się ze sprzedażą i rozwojem biznesu, chociaż posiadam również bogate doświadczenie w obszarze finansów. Pracowałem też w Ukrainie, zarządzając strukturą dystrybucyjną i produktami Alfa Banku w Kijowie. Po powrocie do Polski pracowałem jako wiceprezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA, później dla firmy Casus Finance jako wiceprezes zarządu. W 2015 r. przyjąłem propozycję pracy w Rumunii, gdzie byłem country managerem Getin Holdingu. Po powrocie do Polski podjąłem pracę w funduszach inwestycyjnych, którymi zarządzałem przez blisko cztery lata jako wiceprezes i prezes zarządu. Moje doświadczenia pracy w funduszu pozwoliły mi zgłębić różne aspekty inwestowania w spółki technologiczne, bioinżynieryjne, medyczne. Tak życie zetknęło mnie z MedAppem, w którym spędziłem ostatnie cztery lata.

--

Krzysztof Mędrala – menedżer, inwestor. Przez wiele lat kierował działami sprzedaży i rozwoju biznesu, a także pełnił rolę prezesa w spółkach branży finansowej. Przez ostatnie cztery lata był prezesem działającej w obszarze technologii medycznych spółki Med App, której produkt – Carna Life Holo – został nagrodzony Godłem „Teraz Polska”.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.