Zarządzanie Innowacjami

  • Fot. Kamil Broszko/Broszko.com

    Musimy wymyślić Polskę na nowo

    O utraconych szansach i niepewnych perspektywach polskiej innowacyjności, szkodliwym nadmiarze instrumentów wsparcia oraz o możliwości kreowania polityki europejskiej z Krzysztofem Guldą rozmawia Kamil Broszko.

    WIĘCEJ