Jacek Hołówka

  • Fot. Kamil Broszko/Broszko.com

    Etyka nie reaguje na alarm

    O roli etyki w szkole podstawowej, w dyskusjach o uchodźcach i w tworzeniu samochodów autonomicznych z prof. Jackiem Hołówką rozmawia Kamil Broszko.

    WIĘCEJ