Agnieszka Kłoda-Dębska

  • Magia pocztowego znaczka

    Z Agnieszką Kłodą-Dębską, zastępcą dyrektora Biura Marketingu i Filatelistyki Poczty Polskiej SA, o rodzimej filatelistyce rozmawia Krzysztof Przybył.

    WIĘCEJ