Wydawca

MAGAZYN FUNDACJI POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJENGO

www.terazpolska.pl

Wydawca:

Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc
00-033 Warszawa, ul. Górskiego 1
NIP 525-24-86-393

www.bestplaceinstitute.org

bestplace@bestplaceinstitute.org

tel. 22 2012694

Klauzula Informacyjna (PDF)