Reklama

W sprawach współpracy i reklam prosimy o kontakt z redakcją na adres mailowy:

sekretariat@terazpolska.pl

WYMAGANIA TECHNICZNE REKLAM:

  • Cała strona - 205 x 280 + 5mm spad;
  • ½ strony poziomo – 205 x 140 + 5mm spad;
  • ½ strony pionowo – 102 x 280 + 5mm spad
  • Rozdzielczość – 300 dpi; CMYK; teksty na krzywych;
  • Format pliku: eps lub cdr + jpg poglądowo
  • Overprint tam, gdzie konieczne